Trond Mohn

Faktaboks

Trond Mohn
Født
3. april 1943, Buckie, Skottland
Virke
Forretningsmann og mesén
Familie
Foreldre: Industrigründer Frank Mohn (1916–2002) og Eva Wigum (1920–82). Gift 8.8.1970 med Mette Mortmansgård (29.9.1944–), datter av kjøpmann Finn M. Mortmansgård (1912–91) og Inger Heide (1920–).

Artikkelstart

Trond Mohn er Bergens største private arbeidsgiver. Som konsernsjef i det familieeide industriselskapet Frank Mohn AS har han videreutviklet bedriften hans far grunnla 1938 med eventyrlig suksess. På spesialproduktene skipspumper og oljevernutstyr har selskapet under fabrikkmerket Framo befestet sin posisjon som ledende i verden, og sysselsetter i 2005 over 1300 ansatte i 9 land.

Også gründerens filantropiske ideer har sønnen ført videre, bare enda mer rundhåndet. Gjennom donasjoner som nærmer seg en milliard kroner til idrett, forskning, kultur og veibygging er Mohn en av tidenes mest gavmilde mesener, og gavene er vel å merke ikke gitt på sponsormanér med krav om gjenytelser. Hans samfunnsbyggende virksomhet savner sidestykke, fastslår universitetsdirektøren i Bergen. Mohn er bergenseren som tjener mest, og figurerer blant de 10 rikeste i Norge, men er også hjembyens største skattyter. Hans motto er: “Produser i Norge, selg i hele verden.”

Mohn ble født i Skottland under foreldrenes opphold der under den annen verdenskrig, men vokste opp i Fana og tok examen artium ved Fana gymnas 1962. Som sin far utmerket han seg i friidrett, og han var særlig stolt da han 1961 klarte å forbedre farens klubbrekord i Brann på 400 m fra 51,4 til 50,.2 sekunder. Veien til sjefsstolen gikk via siviløkonomutdannelse i Mannheim, Tyskland (eksamen 1970). Han trådte inn i farens firma rett etter eksamen og avanserte til adm. direktør da faren trakk seg tilbake ved fylte 70 år 1986.

Det aller meste av selskapets produksjon skjer ved fabrikker i Fusa og på Flatøy i Meland, en mindre del ved hovedbasen i Heldal i Bergen. I utlandet er salgs- og serviceavdelinger etablert i Nederland, USA, Brasil, Singapore, Sverige, Japan, Korea og Kina. Produktspekteret er jevnlig blitt utvidet. I tillegg til å ha forsynt verdens tankskipsflåte med nærmere 30 .000 lossepumper, leveres brannslukningspumper og offshorerelatert utstyr. Bedriften har også bistått ved oljeopptak etter skipsforlis og andre oljelekkasjer, bl.a. under Gulfkrigen. Rederier er konsernets største kunder, og mer enn 90 prosent av produktene eksporteres. Utflagging har likevel aldri vært på tale. For Trond Mohn er det en fanesak å være med på å bevare og utvikle samfunnet, bidra til verdiskapning, sikre egen bedrift, betale skatt og gjøre Norge til et godt land å bo i.

Innad i bedriften vurderes lojalitet og personlige egenskaper på linje med faglige kvalifikasjoner. “Kan du ikke omgås dine medmennesker, blir du ikke sjef hos oss,” sier Mohn. Tendensen til å ofre den eldre garde med erfaring og kompetanse ved oppkjøp og fusjoner er han imot, og oppfordrer tvert om sine ansatte til å bli i jobben til fylte 67 år. En bonusordning sikrer de ansatte andel i fortjenesten de er med på å skape. Noe luksus unner han seg selv: Han kjører Rolls Royce.

Som chartermedlem i lionsklubben LC Bergen/Løvstakken kom Trond Mohn tidlig aktivt med i humanitært hjelpearbeid. Da mer omfattende bistand kunne baseres på økende overskudd fra egen bedrift, skjedde det lenge i det skjulte. Idealist som han er, var Mohns motiv verken å kjøpe PR for seg selv eller reklame for firmaet. Når julen nærmet seg, ble det snart en vane at generøse pengegaver uventet dalte ned over foreninger og institusjoner som sårt trengte hjelpen, men som slett ikke hadde bedt om den. Som manna fra himmelen strømmet millionene, men hvor de kom fra, lot giveren være et offentlig mysterium. En gravende journalist klarte til slutt likevel å avsløre bergensernes gode fé. Det viste seg altså å være Trond Mohn.

Mohns «julegave» 2004 var 250 millioner kroner fra egen lomme til Universitetet i Bergen. For disse midlene er det opprettet en stiftelse med formål å støtte medisinsk forskning. Ytterligere ca. 140 millioner er gitt til Haukeland Universitetssykehus og til oseanografisk forskning ved Nansensenteret. Hans bidrag til idrettsklubber i og utenfor Bergen med vekt på breddeidrett har samlet passert 200 millioner. Han har også forskuttert veibygging, støttet kulturtiltak, miljøvern, Kirkens Bymisjon og Raftostiftelsen.

Ut fra sitt sosialdemokratiske grunnsyn lot han veldedigheten komme også Bergensavisen (BA) til gode. I en kritisk fase for avisen trådte Mohn til som reddende engel. Han eier i dag 20 prosent av BA, som 2004 ble kåret til «Årets avis», og er nestleder i styret.

Trond Mohn ble 2001 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og fikk kommandørkorset 2005. Lions International har utnevnt ham til Melvin Jones Fellow. Han er koreansk konsul og æresmedlem i en rekke idrettslag.

Kilder og litteratur

  • Framo-Posten (internavis for Frank Mohn-bedriftene)
  • div. artikler i aviser og tidsskrifter
  • opplysninger fra Trond Mohn