Faktaboks

Tore Planke
Født
25. januar 1943, Oslo
Virke
Sivilingeniør
Familie
Foreldre: Direktør Sverre Martens Planke (1905–) og Vivien Brath (1911–). Gift 1) 1970 med sivilingeniør Grete Lind (28.12.1944–), datter av generalkonsul Erling Lind (1901–72) og Else Thune (1905–92), ekteskapet oppløst 1991; 2) 1994 med Ingrid Elisabeth Planke f. Kristofersen (1.6.1937–), enke etter Reidar Martens Planke (1918–90) og datter av direktør Leif O. Kristofersen (1887–1979) og Astrid Foss (1906–96). Bror av Petter Planke (1936–).

Sammen med sin bror Petter Planke etablerte Tore Planke flaskeautomatselskapet Tomra 1972. Som den første bedriften i verden benyttet Tomra avansert elektronikk og optikk for å oppnå driftssikker gjenkjenning av flasketyper.

Tore hadde den tekniske bakgrunnen som gjorde det mulig å konstruere returflaskeautomatene. Han tok eksamen ved Institutt for teknisk kybernetikk på Norges tekniske høgskole i Trondheim 1969. Instituttet var en nyskapning internasjonalt, etablert av den dynamiske og visjonære professor Jens Glad Balchen. I tillegg til hovedfaget innen datastyring av industriprosesser tok Planke hovedeksamen i numerisk styring av verktøymaskiner.

Etter eksamen arbeidet Tore Planke først ved SINTEF i Trondheim og deretter i Norcontrol i Horten. Da ideen om å lage flaskeautomater dukket opp, utviklet han et system som identifiserte forskjellige flasketyper ved hjelp av fotoceller. Det første patentet på en automat basert på fotoceller ble innvilget 1973. Da var han teknisk direktør i det nyetablerte familiefirmaet Tomra.

Tomra innførte som den første bedriften i verden avansert elektronikk og optikk for å oppnå driftssikker gjenkjenning av flasketyper. Tore Plankes største innsats for Tomra var utviklingen av et lasersystem med en optisk detektor med lysledende fibre og mikroprosessor 1975. De eksisterende laserne kostet den gang 15 000 kroner, like mye som de eksisterende automatene, men Planke forutså at optisk lagring på plater ville overta for både lyd- og videodistribusjon og at prisene ville synke. Året etter var prisen sunket til 6000 kroner, og ble deretter halvert hvert annet år. 2003 koster diodelaseren i automatene under 10 kroner!

Sammen med sin bror fikk Tore Planke 1980 Norges Eksportråds eksportproduktpris og 1992 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds ærespris.

1985 ble Tore Planke direktør for markedsutvikling i firmaet. På den tid hadde firmaet ekspandert internasjonalt med filialer i mange land og var nå klar til å erobre USA. Satsingen der ble et alvorlig tilbakeslag for Tomra Systems og førte til store økonomiske problemer. Selskapet red imidlertid krisen av, og Tomra er i 2003 et verdensomspennende firma med en markedsandel på over 75 %.

Etter at Planke forlot Tomra 1986, startet han firmaet Vensafe i Moss, som har utviklet et nytt, patentert system for sikring og salg av tobakksvarer og andre spesielt tyveriutsatte produkter i dagligvarebutikker. Han har fått innvilget til sammen 12 ulike patenter.

Tore Planke var medlem av Komiteen for teknisk fysikk og elektronikk i NTNF 1977–82 og av NTNFs programråd for miljøteknikk 1985–91. Han har også vært styremedlem i Elektronikkindustriens forskningsutvalg og programvareforum 1980–82 og i Elektronikkindustriens testsenter 1983–89.

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • S. M. Planke: Det var en gang –. Erindringer fra et helt århundre, Tvedestrand 2001
  • G. Jerman: Fantasi uten grenser. Norske oppfinnere, 2001
  • samtaler med Petter og Tore Planke