Tor Frøysaker

Faktaboks

Tor Frøysaker
Tor Andreas Frøysaker Oppr. Frøsaker
Født
24. november 1929, Oslo
Død
5. mars 1994, Asker, Akershus
Virke
Kirurg
Familie
Foreldre: Kontorsjef Erik Frøsaker og Magna Bækkelund. Gift 1) Inger Wang f. Sem (7.3.1934–), ekteskapet oppløst 1977; 2) 1979 med fysiokjemiker Gry Smehaugen (5.12.1951–). Navneendring fra Frøsaker 1956.
Tor Frøysaker

Foto 1983

Tor Frøysaker
Av /NTB Scanpix ※.

Tor Frøysaker var en av de fremste hjerte-/karkirurger i Norden i siste tredjedel av 1900-tallet. 1983 ledet han den første hjertetransplantasjon i Skandinavia, og han var også den første kirurg i Skandinavia som gjennomførte en transplantasjon av både hjerte og lunger på samme pasient (1986).

Frøysaker vokste opp i Oslo. Etter examen artium 1948 begynte han å studere medisin ved Universitetet i Oslo og ble cand.med. 1954. Etter turnustjeneste og kortere ansettelser ved Drammen sykehus og Det Norske Radiumhospital var han fra 1960 assistentlege/reservelege ved de kirurgiske avdelingene på sykehusene i henholdsvis Halden, Moss og Arendal frem til 1967. Da ble han tilsatt som assistentlege ved Rikshospitalets kirurgiske avdeling A, som skulle bli hans arbeidsplass for resten av karrieren. Her arbeidet han først under den legendariske professor Leif Efskind og deretter under hans etterfølger, Karl Victor Hall (1917–). Frøysaker ble godkjent som spesialist i kirurgi 1965 og i thorakskirurgi 1970. 1972 ble han dr.med. på en samling blodstrømningsstudier.

Frøysaker avanserte til reservelege 1970, ble assisterende overlege og samtidig dosent II i kirurgi ved Universitetet i Oslo 1974, og fra 1987 etterfulgte han professor Hall som overlege ved avdelingen. Hans dosentur ble 1985 omgjort til en professor II-stilling, og fra 1987 var han professor I.

Fra 1950-årene, under Efskinds og senere Halls faglige ledelse, var den hjertekirurgiske avdelingen på Rikshospitalet en av de ledende i Norden. Mange års erfaring med utvikling av nye operasjonsteknikker og nytt medisinsk-teknisk utstyr utgjorde en nødvendig forutsetning for at man også kunne begynne å tenke på transplantasjon av organer i de tilfeller der pasientens egne organer ikke kunne repareres. Men vellykkede hjertetransplantasjoner krever dessuten et intimt samarbeid mellom en rekke fagfolk. Det var Karl Victor Halls fortjeneste at han organiserte samarbeidsteamet og planla de første transplantasjonene. Han sendte Frøysaker, som var hans nestkommanderende og teknisk sett avdelingens desidert dyktigste operatør, til utlandet for å lære operasjonsteknikken. Etter at sørafrikaneren Christiaan Barnard hadde utført historiens første, eksperimentelle hjertetransplantasjon 1967, var det særlig i USA at den nye behandlingsmetoden fikk gjennomslag, og Frøysaker gjennomførte en rekke studiereiser dit i årene 1971–83.

Skandinavias første transplantasjon av et menneskehjerte fant sted på Rikshospitalet 6. november 1983. Operasjonen ble gjennomført av et team på fire leger, ledet av Frøysaker. Pasienten var en 22 år gammel kvinne, som kunne reise hjem fra sykehuset 8 uker etter inngrepet. I de følgende årene gjennomførte Frøysakers team en rekke hjertetransplantasjoner; den første barnepasienten, en 14-åring, ble operert 1986 og det første småbarnet (1 år) 1991.

13. juli 1986 ledet Frøysaker den første kombinerte hjerte- og lungetransplantasjon i Skandinavia. Dette viste seg imidlertid å være en vanskelig operasjonsmetode, og bare to kombinerte transplantasjoner ble gjennomført i løpet av 1980-årene, mens det utover i 1990-årene ble vanlig å gjennomføre rene lungetransplantasjoner. I ettertid kan det konstateres at Frøysakers transplantasjoner var meget vellykkede, og totalresultatene fra hans periode som leder av hjertetransplantasjonsteamet er svært gode.

Verker

    Et utvalg

  • Evaluation of the instantaneous superior vena caval blood flow pattern in man, dr.avh., 1972
  • Blood flow measurement, London 1972
  • Første hjertetransplantasjon i Norge (sm.m.fl.), i TNLF 1984, s. 946–948
  • Hjerte- og lunge-transplantasjon ved Eisenmengers syndrom (sm.m.fl.), i TNLF 1986, s. 2965–2967

Kilder og litteratur

  • HEH 1984
  • Hjerteforum nr. 1/1990, s. 43–77
  • S. A. Kallevik: “Høylytt cowboy på Rikshospitalet” (intervju med Tor Frøysaker), i TNLF 1993, s. 3266–3267
  • biografi i NL, bd. 2, 1996