Faktaboks

Thomas Bache-Gabrielsen
Født
11. juni 1883, Holmestrand, Vestfold
Død
22. april 1942, Jarnac, Frankrike
Virke
Konjakkprodusent
Familie
Foreldre: Brennevinshandler Joseph Alexander Gabrielsen (1851–1919) og Camilla Amalie Bache (1853–1933). Gift 1906 med Odette Villard (11.8.1885–14.4.1975), datter av advokat Martial Villard (1850–99) og Ernestine Fromentin (1851–1926).

Thomas Bache-Gabrielsen var en av flere nordmenn som tidlig på 1900-tallet fikk sentrale posisjoner i den franske konjakkbransjen.

Han var arvelig belastet for sitt karrierevalg. Faren var den første bestyrer for brennevinssamlaget i Holmestrand, og flyttet senere til Tønsberg og Fredrikstad hvor han drev samme geskjeft.

Etter examen artium ved Ragna Nielsens skole i Kristiania 1901 utdannet Bache-Gabrielsen seg til offiser, og rakk å bli fenrik før han 1904 drog til Cognac i Frankrike, i likhet med flere unge nordmenn (Sverre Braastad, Jens Reidar Larsen m.fl.) på den tiden, som i tillegg til å erverve seg språkkunnskaper også fikk innpass i konjakkbransjen. Bache-Gabrielsen fikk ansettelse i firmaet Renault St. Laurent.

En annen nordmann, Peter Anton Rustad (1870–1917), hadde kommet til Cognac allerede 1893, og var vel etablert både i konjakkbransjen og som norsk konsul. 1905 kjøpte Rustad konjakkfirmaet A. Edmond Dupuy & Co. (etablert 1852), og året etter ble Bache-Gabrielsen tatt opp som partner i firmaet. Under merkenavnet Rustad & Bache-Gabrielsen oppnådde de fort gode forretninger på markeder som det norske, danske og amerikanske. Etter Rustads død overtok Bache-Gabrielsen ledelsen i firmaet alene, og navnet Rustad gikk etter hvert ut av merkenavnet. I dag er det bare i Norge at navnet Bache-Gabrielsen benyttes som varemerke. Av uttalemessige årsaker anvendes det opprinnelige navnet Dupuy på alle andre markeder.

Ifølge familiehistorien, som for øvrig står trykt på flaskene til Norge, var det kjærligheten til en fransk kvinne som fikk Thomas Bache-Gabrielsen til å etablere seg i Frankrike. Han giftet seg 1906 med Odette Villard, og de fikk tre sønner. Da Bache-Gabrielsen døde 1942, ble firmaet videreført av hans hustru og den eldste sønnen René (1909–90) som daglig leder. Senere er firmaet ytterligere videreført av Renés eldste sønn, Christian (1943–).

Firmaet fortsetter i samme stil som under tidligere ledere, med økende eksportandel til bl.a. Belgia, Canada, Karibia, Australia og Sørøst-Asia foruten de tidligere hovedmarkeder. Av et årlig salg på rundt 700 000 flasker utgjør eksportandelen mer enn 90 %. 1997 ble det solgt ca. 425 000 flasker konjakk fra Bache-Gabrielsen på det norske markedet.

Kilder og litteratur

  • Opplysninger i brev fra firma A. Edmond Dupuy & Co. 1993–98
  • artikkel av O. H. Vanebo i Storkjøkken nr. 9/1987
  • artikkel i Botnar. Lokalhistorisk årsskrift for Holmestrand, Botne, 1995
  • Jan H. Amundsen: “Det norske eventyret i Cognac”, i Apéritif nr. 1/1995
  • artikkel av V. Aarheim i Glad i mat nr. 5/1996