Faktaboks

Terje Mikalsen
Terje Ernst Mikalsen
Født
3. oktober 1940, Jølle i Lista (nå Farsund), Vest-Agder
Virke
Sivilingeniør og investor
Familie
Foreldre: Disponent Arne Mikalsen og hustru Justine Sally. Gift 1962 med barnehagelærer Tove Marie Glastad (29.6.1939–), datter av skipsreder Andrew Glastad (1911–).

Verdier er fellesnevneren for Terje Mikalsens virke – økonomiske verdier ved oppbygging av en formue gjennom investeringer i shipping og høyteknologi, og åndelige verdier gjennom hans engasjement i den kristne Oase-bevegelsen. Som investor arbeider Mikalsen i 10-årsperspektiver. Han går inn tidlig og blir værende. Resultatet er blitt en milliardformue, men også tap av papirmilliarder fordi han ikke solgte på topp i Norsk Data.

Terje Mikalsen vokste opp på Jølle ytterst ute på Lista. Han tok examen artium og ble sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole 1965. Han var deretter ansatt ved Noratom i Horten og i Westland Marine Inc. i New York noen år, før han 1972 ble direktør i Mosvolds Rederi i Farsund. 1978–82 var han direktør i Mega Pacific Group i Hong Kong og London, og fra 1980 har han vært administrerende direktør i Mosvold Farsund.

To begivenheter i ung alder pekte ut kursen: I studietiden i Trondheim ble Mikalsen kjent med Rolf Skår. Omtrent samtidig giftet han seg med rederdatteren Tove Marie Glastad, tredje generasjon i rederfamilien Mosvold i Farsund. Dermed fikk han tilgang til kapital og samtidig kontakt med et høyteknologisk miljø med ideer og vyer.

A/S Nordata – Norsk Data Elektronikk ble stiftet 1967, og Mikalsen overtalte svigerfaren Andrew Glastad til å investere 100 000 kroner i det lille firmaet. Året etter trengte databedriften mer penger, og Glastad-familien stod klar. Slik sikret kretsen rundt Mikalsen seg en stor eierandel i det som skulle bli norsk næringslivs kanskje største høyteknologiske eventyr noensinne – Norsk Data. På topp var Mikalsens aksjer verdt bortimot en milliard kroner. Men eventyret endte tragisk. Selskapet så ikke i tide hvilken omveltning personlige datamaskiner (PCer) og åpne standarder ville få for hele bransjen. Pengene rant ut med rekordfart, og aksjene ble til slutt nullet. Helt uten gevinst kom likevel ikke Mikalsen ut av det: Lykkelige aksjesalg underveis innbrakte ham flere hundre millioner kroner i gevinst.

I oppbyggingen av Norsk Data arbeidet Terje Mikalsen nært sammen med to andre Farsund-investorer: Tharald Brøvig fra rederfamilien med samme navn og sin svoger, Tarald Glastad. Trioen fikk oppnavnet Farsund-gruppen og ble stemplet som “børsens gentlemen”. Selv etter 35 år i norsk finans og shipping er det få riper i lakken til Mikalsen. Det nærmeste er en serie skatterettssaker mot ligningsmyndighetene for en rekke kommandittselskaper som eide Mega-skipene.

Mikalsens største forretningsmessige triumf er likevel omvandlingen av kraft- og smelteverkfirmaet Hafslund til farmasigiganten Hafslund Nycomed. Med Farsund-gruppen bak roret kjøpte Hafslund opp Actinor og Nyco. Intensiv forskning skapte suksessprodukter innen røntgenkontrastmidler. Hafslund Nycomed ble en børsyndling og en pengemaskin, og Mikalsen kunne 1996 selge seg ut med en gevinst på over en milliard kroner. Selskapet ble siden slått sammen med britiske Amersham.

Mikalsen har sittet i en rekke styrer og komiteer. Han har bl.a. vært medlem av hovedstyret i Norges Rederiforbund, av Forum for Verdiskapning, Maritimt Forum og av lederskapet i Oase-bevegelsen, der han var formann 1990–92, og styreformann i bl.a. Mosvold Farsund, Hafslund Nycomed og Norsk Data.

Sin kristentro har Terje Mikalsen beholdt, og den er preget av barndomshjemmet på Lista. “Det finnes grenser for den forkynnelse jeg vil motta. Den liberale teologi vil jeg ikke støtte. Jeg tar Bibelen alvorlig,” uttalte Mikalsen i et avisintervju. “Det er viktig at vi forvalter det vi eier og bestyrer på beste måte,” la han til. I så måte er kanskje engasjementet i den lille Nordiske Kristne Buddhistmisjon den historien som best knytter sammen trådene i Mikalsens liv. Den lille misjonen kjøpte et landområde i Hong Kong i 1930-årene. Over 60 år senere var Terje Mikalsen bakmann da misjonen solgte området med over 400 millioner kroner i gevinst. I sannhet både langsiktighet og verdibygging i dobbel forstand!

Kilder og litteratur

  • HEH 1994