Faktaboks

Sven Nyhus
Født
21. mai 1932, Røros, Sør-Trøndelag
Sven Nyhus
Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Musiker, komponist, musikkforsker og pedagog. Foreldre: Felespiller og anleggsarbeider Peder Nyhus (1905–95) og Ingeborg Anna Bendixvold (1904–79). Gift 1) 1954 med lærer Eva Fremming (14.12.1933–), datter av lærer Reidar Fremming (f. 1900) og hustru Gudrun (f. 1902), ekteskapet oppløst 1969; 2) 1973 med operasjonssykepleier Liv Halldis Breie (18.7.1940–), datter av bonde og ordfører Eirik Breie (1903–69) og Borghild Luksengård (1914–96).

Sven Nyhus er en av 1900-tallets store folkemusikkprofiler som felespiller, formidler og slåttekomponist. Han har en sterk familietradisjon fra Rørosdistriktet på vanlig fele, men spiller også hardingfele. Som Norges første professor i folkemusikk har han gjort en betydelig innsats for oppbyggingen av folkemusikk som fag innenfor norsk musikkutdanning generelt og på Norges musikkhøgskole spesielt.

Nyhus vokste opp på Glåmos ved Røros i en familie hvor musikken stod svært sterkt. Foreldrene og hans brødre Olav og Rolf spilte fele eller citer. Også bestefaren Sven Paulsson Nyhus, opprinnelig fra Funäsdalen i Sverige, var felespiller. Det var også felespillere blant naboene på Glåmos, og faren lærte slåtter av Ola Klemmetvold, Ola Solhus d.y. og Henrik Mølmann, et rikt slåtterepertoar som Sven tidlig ble kjent med. 1950 ble Glåmos spellmannslag dannet med familien som kjerne og Sven Nyhus som musikalsk leder. Det ble gjort en rekke radioopptak både med laget og med Nyhus alene i løpet av 1950-årene, noe som medvirket sterkt til å gjøre den friske og dansepregede rørosmusikken populær.

1952 drog Nyhus (med økonomisk støtte fra bl.a. forfatteren Johan Falkberget) til Oslo for å studere musikk, og 1956 tok han orkestermusikereksamen på bratsj ved Musikkonservatoriet. Deretter fulgte flere år som bratsjist og solobratsjist i Nationaltheatrets orkester, Den Norske Operas orkester, Kringkastingsorkesteret og Filharmonisk Selskaps orkester, før han 1971 ble ansatt som konservator ved Norsk Folkemusikksamling, Universitetet i Oslo. Her fikk han ansvaret for å sluttføre og publisere de siste bindene i Norsk folkemusikk. Hardingfeleslåtter, ved siden av at han drev en omfattende innsamlingsvirksomhet.

1978 ble Nyhus ansatt som programsekretær og leder for folkemusikkavdelingen i NRK, noe som førte til en sterk fornyelse av folkemusikkformidlingen i både radio og fjernsyn. Han sørget samtidig for at gammeldansmusikken fikk en langt bredere plass i NRKs programtilbud. Han sluttet i NRK 1989, da han ble statsstipendiat. Året etter ble han professor II i folkemusikk ved Norges musikkhøgskole, den første professoren i folkemusikk her i landet. Fra 1995 ble denne stillingen utbygd til et fullt professorat, og Nyhus sa derfor fra seg sitt statsstipend. Han har lagt ned et svært omfattende og verdifullt arbeid med å bygge opp folkemusikkfaget ved Norges musikkhøgskole. Siden høsten 2002 har han vært pensjonist, men fortsatte å ha noe undervisning ved musikkhøgskolen.

Nyhus har hatt en rekke solistoppgaver på hardingfele i både inn- og utland og har spilt med en rekke fremragende orkestre og mindre ensembler. Som bratsjist har han vært medlem av flere kammerensembler, bl.a. Filharmoniens kammerorkester. Siden 1968 har han ledet sitt eget gammeldansensemble, Sven Nyhus kvartett, senere utvidet til kvintett eller sekstett. Nyhus er også en av de aller fremste slåttekomponistene i sin generasjon. Han har laget en lang rekke kjente og kjære tonestykker og feleslåtter, og valsen Bergrosa fra ca. 1970 er en av de aller mest spilte melodiene gjennom tidene i Ønskekonserten i NRK.

Sven Nyhus har gitt ut flere bøker, notehefter og andre publikasjoner. Sammen med Bjørn Aksdal har han utgitt læreboken Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk. Til denne boken ble det gitt ut to CDer med musikkeksempler, Fanitullen 1–2. Han har også gitt ut en rekke andre plater, bl.a. en innspilling med Glåmos spellmannslag, ca. 15 utgivelser med Sven Nyhus kvartett, kvintett eller sekstett, foruten flere soloutgivelser på fele. Av spesielt stor betydning er hans samling Pols i Rørostraktom (1999), som består av fem CDer hvor han fremfører et stort antall polsslåtter fra Rørosdistriket solo. Nyhus har også vært produsent for en lang rekke plateinnspillinger.

1996 fikk han Rff-prisen fra Rådet for folkemusikk og folkedans, 1999 fikk han Hilmar Alexandersens ærespris, og 2000 ble han tildelt Spellemannprisens hederspris (han har vunnet flere Spellemannpriser tidligere). Sven Nyhus ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 2002.

Verker

  Bøker o.a. publikasjoner (et utvalg)

 • Pols i Rørostraktom, 1973
 • Norsk folkemusikk. Hardingfeleslåtter, bind 6 og 7, 1979 og 1981
 • Fel'klang på rørosmål, 1983
 • 20 valser etter Karl Fant, 1988
 • Grieg-slåttene, 1993
 • Lyarslåttene i Valdres, 1996
 • Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk (sm.m. B. Aksdal), 1993, 2. utg., 1998
 • Gro-valsen – og andre slåtter etter Peder Nyhus, 1995

  Plateutgivelser (et utvalg)

 • Rørosslåtter, 1970
 • Gammeldans frå Rørostraktom, 1972
 • Med hopp og hiv, 1973
 • Trollsteget, 1976
 • Trollsving og kast, 1976
 • Felklang frå Rørosvidden, 1977
 • Dovregubben danser, 1978
 • På dansefot, 1981
 • Bergrosa, 1984
 • Skuddårslek med Sven Nyhus kvartett og Åshild Breie Nyhus, 1988
 • Fanitullen 1–2, 1996
 • Grimen, 1997
 • Pols i Rørostraktom, 1999

Kilder og litteratur

 • R. Myklebust: Femti år med folkemusikk, 1982
 • HEH 1994
 • A. Bjørkum, M. Myhren og B. Aasland (red.): Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg, bd. 2, 1996
 • S. Nyhus' egne bøker

Portretter m.m.

  Fotografiske portretter

 • Foto av Arve Ringen, ca. 1983; gjengitt på Fel'klang på rørosmål, 1983
 • Foto av Sissel Flo Nilsen ca. 1990; gjengitt på Grieg-slåttene, 1993
 • Foto av Magne Haugom, 1994; gjengitt i Gro-valsen, 1995, s. 11
 • Foto av Svein-Ivar Pedersen, ca. 1995; gjengitt på teksthefte til Pols i Rørostraktom, 1999