Stor-Johan var en reisende (“tater”), se Karl Johan Fredriksen.