Faktaboks

Stein Erik Hagen
Født
22. juli 1956, Oslo
Virke
Kjøpmann og investor
Familie
Foreldre: Kjøpmann Odd Hagen (1926–2011) og hustru Bergljot (1928–). Gift 1) 1979 med cand.mag. Nina Paulsen (22.12.1955–), datter av handelsgartner Reidar Paulsen (1927–99) og hustru Edit (1928–), ekteskapet oppløst; 2) 12.6.2004 i Larvik med godseier Mille Marie Treschow (3.4.1954–), datter av brukseier Gerhard Aage Treschow (1923–2001) og Nanna Meidell (1926–; datter av Arne Meidell, 1894–1963).
Stein Erik Hagen

Foto 1996

Stein Erik Hagen
Av /NTB Scanpix ※.

Stein Erik Hagen er en av Norges mest fremgangsrike og velstående forretningsmenn, med en personlig formue som ved årtusenskiftet oversteg 10 milliarder kroner. Gjennom Rimi-kjeden har han bidratt til å revolusjonere markedet for dagligvarer i Norge.

Hagen er runnet av kjøpmannsslekt; faren etablerte sin første dagligvarebutikk i Strømstad 1953. Etter examen artium ved Wang handelsgymnasium i Oslo 1975 og ett år ved Kjøpmannsinstituttet (nå Norges Varehandelshøyskole) begynte Stein Erik Hagen 1976 som butikksjef i farens selskap, som den gang eide fire butikker i Oslo.

Under en studietur til Vest-Tyskland hadde far og sønn sett hvordan nye lavpriskjeder vokste opp. De tok med seg ideen til Norge, og 1977 åpnet Hagen sin første billigbutikk, med navnet Rimi og slagordet “Enklest er billigst.” Ved forenkling av vareutvalget og utstrakt selvbetjening fra lagerhyller og delvis utpakkede kartonger representerte Rimi noe nytt som gav kundene det de ønsket: gode produkter til lave priser. Til tross for innbitt motstand fra det tradisjonelle kjøpmannsmiljøet ble Rimi raskt et begrep blant forbrukerne. Gjennom hardt og målbevisst arbeid ledet Hagen etter 10 år en kjede med ca. 30 utsalgssteder i Oslo-regionen.

Det virkelige gjennombruddet kom da Stein Erik Hagen 1987 kjøpte butikkjeden Spar 800 fra Norges ledende grossistfirma, Joh. Johansson. I nært samarbeid med Joh. Johansson ble Rimi-navnet introdusert i stadig nye deler av landet. Suksessen var formidabel. Bare fem år senere, i 1992, solgte Hagen 30 prosent av selskapet til det svenske storkonsernet ICA-handlarnas AB for 500 millioner kroner. Den nye Hakon Gruppen AS kontrollerte 400 butikker og mer enn 20 prosent av det norske markedet for dagligvarer.

Gjennom 1990-årene fortsatte ekspansjonen med ekspressfart. I 2000 er Rimi-navnet knyttet til mer enn 1150 butikker i Norge enten ved eierskap eller gjennom salgs- og distribusjonsavtaler. Etter å ha fusjonert med ICA ble halvparten av det svensk/norske konsernet 2000 solgt til den globale giganten Royal Ahold i Nederland. Prisen fastsatte verdien av Stein Erik Hagens eierandel til nærmere 9 milliarder kroner. Foruten de 1150 butikkene i Norge har selskapet 2200 butikker i Sverige og en rekke butikker i Øst-Europa, samt halvparten av Statoils 1500 bensinstasjoner i Norden.

En så eventyrlig ekspansjon skjer ikke uten konflikt. Da Hagen 1992 brøt samarbeidet med Joh. Johansson, sa dette selskapets daglige leder Torbjørn Johansson: “Han falt oss i ryggen etter at vi hadde medvirket meget sterkt til at han ble en stor og landsdekkende detaljist.” Men Hagen svarte: “Jeg hadde valget mellom å være trell for familien Johansson eller å bli en fri mann.”

Rimi-kjedens aggressive markedsføring av sitt nye slagord, “Vi gjør Norge billigere”, har også irritert Hagens konkurrenter. Bønder og andre matvareprodusenter har hevdet at det er de som faktisk har vært nødt til senke prisene, som en følge av Rimi-kjedens styrke på markedet og derfor i forhandlingene om pris. For ytterligere å redusere grossistenes og produsentenes betydning, har Hakon Gruppen satset på egne produkter under merkenavnet Hakon.

Stein Erik Hagen er kjent som en uhyre begavet, men sammensatt person: ekstremt generøs i vennskap, hard og usentimental i forretninger. Han er en pasjonert kunstelsker og eier en av Norges største private malerisamlinger. Han har også gitt betydelige beløp til kulturelle og andre formål.

Etter salget til Royal Ahold har Stein Erik Hagen investert sin betydelige formue i andre virksomheter. Han har en kontrollerende aksjepost i Steen & Strøm, med 64 kjøpesentra i Norge og utlandet. Han har dessuten 10 prosent av aksjene i Storebrand og en betydelig aksjepost i Orkla. Både Storebrand og Orkla har tradisjonelt vært blant de største og mest langsiktige eierne i norsk næringsliv. Hagens investeringer har derfor gitt ham en betydelig direkte og indirekte innflytelse over noen av de viktigste bedriftene i Norge, noe som igjen har ført til rivalisering og strid om hans maktlyst og ambisjoner.