Faktaboks

Sophus Pihl
Sophus Theodor Pihl
Født
23. mars 1840, Nykøbing på Sjælland, Danmark
Død
17. april 1888, Bergen
Virke
Arbeiderleder
Familie
Foreldre: Murermester Abraham Larsen Pihl (ca. 1791–1841) og Helene Margarethe Petersen (ca. 1799–1866). Gift 5.11.1868 med Caroline Tomine Monsen (14.9.1845–8.8.1925), datter av skomakermester Reier Bernt Monsen (f. 1819) og Karen Gurine Tønnesdatter Gaudland (f. 1826).
Sophus Pihl
Sophus Pihl
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Sophus Pihl var en pioner i den sosialistiske arbeiderbevegelse i både Danmark og Norge. Han var en av lederne i den første danske arbeiderorganisering og regnes som grunnlegger av den sosialistiske arbeiderbevegelse i Bergen.

Pihl vokste opp i trange kår på Sjælland. Han begynte i snekkerlære og ble ferdig utlært svenn 1859. 1861 startet han en svennevandring som skulle vare i 9 år og legge grunnlaget for hans senere virke i arbeiderbevegelsen. Han kom til Stavanger 1867 og giftet seg der.

Det var som overbevist sosialist Pihl vendte tilbake til København 1870. Her gjorde han et mislykket forsøk på å etablere seg som snekkermester. Ved stiftelsen av den danske avdeling av den første Internasjonale i oktober 1871 ble han leder for snekkernes seksjon, og han var også delegat på kongressen i Haag høsten 1872.

Internasjonalens fremgang skapte uro hos myndighetene. I mai 1872 ble tre av lederne arrestert, og 14. august 1873 ble den danske avdeling oppløst ved høyesterettsdom. Bare to dager etter stiftet Pihl Den demokratiske Arbejderforening og sørget dermed for at bevegelsen ble ført videre.

Foreningens søknad til Kongen om benådning for de fengslede lederne førte ikke frem. I stedet ble Pihl selv arrestert kort etter. Da han slapp ut av fengselet høsten 1874, var det umulig for ham å få arbeid. For penger som partifellene samlet inn, kjøpte han et lite vertshus, men politiet hindret ham i å drive det. Senere var han en tid agent for utvandringen til Sør-Afrika.

1877 drog Pihl selv til Sør-Afrika. Der oppholdt han seg i 7 år og klarte å legge seg opp penger. 1885 kom han til Bergen og fikk arbeid som skipssnekker på Laxevaag Værk. For egne midler startet han avisen Arbeidervennen, som utkom første gang 28. juni 1885. Dagen etter stiftet han Den demokratiske Arbeiderforening, som raskt fikk stor oppslutning. 1885–86 organiserte han 12–15 fagforeninger med til sammen over 1500 medlemmer.

Organisasjonene hadde et klart klassekamppreg og brøt fundamentalt med det eksisterende mønster for arbeiderforeninger i Bergen. Mellom Pihls organisasjon og Håndverkssvennenes Forening oppstod det et motsetningsforhold som skadet begge parter. En mislykket streik blant formerne på Laxevaag Værk sommeren 1886 bidrog til å øke frafallet, det samme gjorde en aksjon mot kommunen vinteren 1886–87. Indre stridigheter og økonomiske problemer gjorde også sitt til å svekke organisasjonene. Det var et hardt slag at Arbeidervennen måtte gå inn i september 1886.

Den demokratiske Arbeiderforening fortsatte likevel sin aktivitet etter 1886, nå med større vekt på skoleringsvirksomheten. Det kom til uttrykk på Arbeiderpartiets stiftelsesmøte 1887, der delegasjonen fra Bergen markerte seg som en venstreopposisjon med antinasjonal og marxistisk profil.

Selv måtte Pihl tjene til livets opphold som språklærer. Personlige konflikter, dårlig økonomi og sykdom gjorde at han deltok stadig mindre i bevegelsen. Våren 1888 døde han av lungebetennelse, bare 48 år gammel.

Sophus Pihl var ingen stor og nyskapende teoretiker, selv om han bidrog også på dette felt. Han var en dyktig pressemann, vel orientert i internasjonal arbeiderbevegelse. Men fremfor alt var han organisator og agitator. Mens Pihls rolle i dansk arbeiderbevegelse ofte er undervurdert, er hans innsats i Norge ubestridt. Han reiste den sosialistiske arbeiderbevegelse i Bergen, gav den form og innhold og en plattform å arbeide videre på.

Kilder og litteratur

  • Sophus Pihl 1840–1888. Et mindeblad om den afdøde arbeiderven, udgivet af Den Demokratiske Arbeiderforening i Bergen, Bergen 1888
  • O. Kringen: De første socialdemokrater i Norge, 1910
  • K. Aabrek: En oversikt over arbeidsforholdene og arbeiderbevegelsen i Bergen i midten av 1880-årene, h.oppg., 1926
  • K. Fostervoll: “Om grunnlaget til det norske arbeiderparti”, i H. Koht (red.): Det norske arbeiderparti 1887–1927, 1927
  • A. Ording: “Arbeiderbevegelsen frem til 1887”, i Det norske Arbeiderpartis historie 1887–1937, s. 1–72, 1937
  • K. Aabrek: biografi i NBL1, bd. 11, 1952
  • Y. Ustvedt: Opprørere. Profiler og skjebner fra sosialismens historie, 1973
  • A. Skivenes: Sophus Pihls rolle i norsk og dansk arbeiderbevegelse. En politisk biografi, h.oppg. UiB, 1976
  • E. Bull: Arbeiderklassen blir til, bd. 1 av Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 1985
  • E. Ertresvaag: “Sophus Pihl”, i Leksikon for det 21. århundre, 2002 (http://www.leksikon.org/art)