Sofie (1498–1568)

Faktaboks

Sofie
(Sophie) Av Pommern
Født
1498
Død
13. mai 1568, domkirken i Slesvig (nå Schleswig)
nøyaktig fødselsdato og fødested er ikke kjent

Artikkelstart

Dansk-norsk dronning. Foreldre: Hertug Bogislav 10 av Pommern (1454–1523) og Anna av Polen (1476–1503). Gift 9.10.1518 i Kiel med hertug, senere kong Frederik 1 (1471–1533). Mormor til dronning Sofie av Mecklenburg-Schwerin (1557–1631); mormors mor til kong Christian 4 (1577–1648).

Sofie var Frederik 1s annen hustru og kom som enkedronning til å stå i et anstrengt forhold til stesønnen Christian 3.

Som mange av de dansk-norske dronningene vokste Sofie opp ved et mindre hoff i Nord-Tyskland. Hun var 20 år gammel da hun ble gift med enkemannen hertug Frederik og stemor til hans barn fra første ekteskap, Christian og Dorothea. Dronning ble hun da ektemannen besteg tronen 1523 etter å ha fordrevet sin nevø, kong Christian 2, men hun ble kronet først 13. august 1525, året etter mannens kroning.

Sofie fikk Lolland og Falster i Danmark og Kiel og Plön i Holstein som livgeding (“enkepensjon”). De første årene etter kong Frederiks død bodde hun på slottet i Gottorp, mens hennes danske len var besatt av greven av Oldenburgs menn.

Hun hadde et dårlig forhold til stesønnen, kong Christian 3, og han tvang henne 1538 til å ta opphold i Kiel. Kong Christian krevde kontroll med dronning Sofies danske livgeding, mens hun besvarte dette med å hevde at hennes len skulle være fritatt for skatt. Dette var en strid som fortsatte inn i Frederik 2s tid.

Dronning Sofie spilte ingen større politisk rolle. Hun tilskrives forfatterskapet til den tyske salmen Gott ist mein Heil, mein Hülf und Trost.

Dronning Sofie og kong Frederik 1 hadde flere barn. Eldst var hertug Hans d.e., som residerte i Haderslev og døde uten etterkommere; deretter fulgte hertuginne Elisabeth, som var gift med to hertuger av Mecklenburg etter tur og ble svigermor til kong Frederik 2, hertug Adolf av Holstein (1526–86), som ble stamfar til det Holstein-Gottorpske fyrstehus, og hertug Frederik, som døde som fyrstebiskop av Slesvig og Hildesheim.

Kilder og litteratur

  • E. Jørgensen og J. Skovgaard: Danske Dronninger, København 1909–10
  • biografi i H. Lande og Å. Gran: Norges konger og dronninger i tusen år, 1945
  • H. Bruun: biografi i DBL3, bd. 13, København 1983
  • G. Jensen: biografi i S. Heiberg (red.): Danmarks dronninger i tusind år, København 2000, s. 44–46

Portretter m.m.

  • Maleri (halvfigur) av ukjent kunstner, u.å.; Husum slott, Tyskland
  • Maleri (halvfigur) av A. Clement, 1624; på datterdatteren Sofies anetavle i Nykøbing Falster kirke, Danmark