Faktaboks

Rolf Berntzen
Rolf Johannes Berntzen
Født
4. juni 1918, Bergen
Død
22. september 2005, Bergen
Virke
Skuespiller og instruktør
Familie
Foreldre: Overkontrollør Lars Andreas Berntzen og Inga Dorothea Danielsen. Gift 1947 med skuespiller Karin (Lillemor) Margrethe Simonnæs (24.6.1924–8.11.1984), datter av kulturredaktør Olav Simonnæs og Borghild Hjetland.

Skuespilleren Rolf Berntzen var aktiv i Bergens teaterliv i hele etterkrigstiden. Hans sterke engasjement i lokale miljø- og bevaringsspørsmål gjorde ham til en sentral skikkelse også utenfor teateret.

Rolf Berntzen vokste opp i Bergen. Som 19-åring var han med og stiftet Bergens Dramatiske Klubb i 1939, en klubb som har rekruttert en rekke markante skuespillere til norske teatre. Han debuterte på Den Nationale Scene i Bergen 1941, og ble antatt som elev samme sted i 1943. Den Nationale Scene ble hans hovedscene til han avsluttet sin scenekarriere 1996 i rollen som professor Serebrjakov i Onkel Vanja av Anton Tsjekhov, en rolle han også hadde gjestet Trøndelag Teater med ti år tidligere.

I sin lange karriere spilte han over 200 roller i nesten like mange stykker, de fleste på Den Nationale Scene, men også ved gjestespill på Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Det Nye Teater, Rogaland Teater, Trøndelag Teater, Sogn og Fjordane Teater og Fjernsynsteatret. Hans rolleregister og repertoar omfatter bl.a. en rekke Holberg-roller som Herman von Bremen, Vielgeschrey og Jacob von Tyboe. Han spilte Hjalmar Ekdal og grosserer Werle i Vildanden, flere Bjørnson-roller, som professor Thygesen, Paul Lange og industriherren Holger, Jean i Strindbergs Frøken Julie, Didrik i Olav Duuns Medmenneske, Molieres Tartuffe, Shakespeares Shylock, President Thiers i Nordahl Griegs Nederlaget, Absalon i Anne Pedersdotter av Wiers-Jenssen og ikke minst kjøpmann Herwitz i samme forfatters bergenske “nasjonalkomedie Jan Herwitz”. Bredden i repertoaret forteller om Berntzens kunstneriske allsidighet og anvendelighet. Rollen som kjøpmann Herwitz var hans “paraderolle”, som han spilte bortimot 400 ganger.

Berntzen hadde også flere biroller i spillefilmer, bl.a. i Hud 1986.

Rolf Berntzen engasjerte seg sterkt i en rekke lokale miljøspørsmål, og ikke minst var han aktiv da det ble fremmet forslag om at Bergens berømte fisketorg skulle beskjæres for å gi bedre plass til biltrafikken. Protestaksjonen han tok initiativ til, fikk oppslutning av 38 200 mennesker som satte sine navn i de protestprotokoller som ble lagt ut. Berntzen var også en frontfigur i arbeidet med å ta vare på det levende bymuseum Gamle Bergen, og han hadde selv bolig i et av museumshusene. Han var bærer av ærestittelen Borgermester i Gamle Bergen.

For sin kunstneriske og sosiale innsats ble Rolf Berntzen tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull 1968, og 1979 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.