Faktaboks

Reidar Fauske Sognnæs
Sognnaes
Født
6. november 1911, Bergen
Død
21. september 1984, Thousand Oaks, Los Angeles, California, USA
Virke
Norskamerikansk odontolog
Familie
Foreldre: Fiskehandler Johannes Sognnæs (1872–1939) og Thora Gurine Fauske (1875–1969). Gift 29.6.1939 i Cambridge, Massachusetts med Edel Marie Johanne Holand (13.11.1916–), datter av sporveiskonduktør Jørgen Kristian Holand (1868–1950) og Annette Martea Foldvik (1874–1957).

Reidar Sognnæs markerte seg som grunnleggeren av tannlegeutdanningen ved University of California, Los Angeles (UCLA) og er kjent for forskning innen rettsodontologi, der hans navn spesielt er knyttet til identifikasjon av Adolf Hitler og Martin Bormann.

Sognnæs vokste opp i Bergen og tok examen artium ved Tanks gymnas 1931. Han tok første del av tannlegeutdanningen i Leipzig og avsluttet med eksamen ved Norges Tannlegehøyskole 1936. Da han fikk tilbud om å delta i en norsk vitenskapelig ekspedisjon til Tristan da Cunha 1937–38, forlot han tannlegepraksis og påbegynt medisinsk studium. Året etter begynte han videreutdanning ved Forsyth Dental Center, Boston og var så Carnegie Fellow ved University of Rochester, New York i to år før han tok doktorgraden der 1941.

Den annen verdenskrig førte til et avbrekk i Sognnæs' vitenskapelige karriere, da han 1941–45 som kaptein i Sanitetens tannlegetjeneste var stasjonert i Canada, Storbritannia og Norge. Større muligheter for forskning enn i Norge og et konkret tilbud gjorde at han 1945 takket ja til å bli professor ved det prestisjefylte Harvard University, Boston. Det var et problem at han ikke var en “Harvard man”, men det ble løst ved at han fikk en honorær mastergrad 1948, og han tok også tannlegeeksamen (DDM) der 1951. Fra 1952 var han assisterende dekanus ved Harvard School of Dental Medicine og 1959–60 dekanus på heltid. I denne perioden var han også tilknyttet Forsyth Dental Infirmary og leder for et videreutdanningsprogram felles for Harvard og Forsyth.

1960 ble Sognnæs “headhuntet” til oppgaven med å etablere tannlegeutdanning ved UCLA. Han så muligheten til å gå nye veier i et nært samarbeid med annen helseutdanning ved et Center for Health Sciences. Stillingen omfattet både faglige og praktiske oppgaver med prosjektering og byggeplaner. Første kull på 28 studenter ble uteksaminert 1968; ifølge ham selv var det hans stolteste øyeblikk da pionerkullet hadde sin avslutningsseremoni.

Sognnæs hadde i denne perioden med mange administrative oppgaver også satt sitt navn på vitenskapelige publikasjoner, først og fremst om forskning på tannemalje og fluor. Senere publiserte han flere artikler om utdanning og forskning. Da han 1968 gikk av som dekan, ble rettsodontologi hans nye interessefelt. Han utviklet en ny teknikk for å studere hardvev, som han benyttet på George Washingtons gebiss. Sognnæs viste at det ikke, som tidligere antatt, var laget av trematerialer, men av bly, tenner fra ku, hest, elefant, hvalross og til og med en av presidentens egne tenner. Da gebisset ble stjålet fra Smithsonian Institution 1981, kunne han fremstille et duplikat.

Sognnæs fortsatte sin forskning innen rettsodontologi og utviklet blant annet en teknikk for å lage avstøpninger av bittmerker i bløtvev, noe som kan sammenlignes med avstøpninger av den mistenktes tenner.

Hans navn er også knyttet til identifikasjon av Adolf Hitler og Martin Bormann. Fordi Sognnæs fra amerikanske og sovjetiske kilder fikk tilgang til hemmeligstemplede tannjournaler fra før og etter Hitlers død, kunne han vise at Hitler virkelig var død og at Bormann ikke hadde rømt til Sør-Amerika. Han publiserte flere artikler om temaet, blant annet sammen med den norske tannlegen Ferdinand Strøm.

Sognnæs hadde mange tillitsverv i organisasjoner og var blant annet president i International Association for Dental Research, American Institute of Oral Biology og International Association of Forensic Odontostomatology. Han ble æresdoktor ved Universitet i Oslo og æresmedlem i Den norske tannlegeforening 1961. Han var også medlem av American Association for the Advancement of Science og Institute of Medicine of the National Academy of Sciences.

Verker

 • En undersøkelse av tannforholdene hos rekruttene på landsbygden, i Munnpleien nr. 5/1938
 • A Condition Suggestive of Threshold Dental fluorosis observed in Tristan da Cunha, i Journal of Dental Research (Washington, D.C.) 1941
 • Oral Health Survey of Tristan da Cunha, DNVA, 1954
 • Fluoride protection of bones and teeth, i Science (Washington, D.C.) 1965
 • Education, investigation and service. The triple obligation of academic dentistry, i Dental Research & Graduate Study, 1966
 • Dental erosion. Erosion-like patterns occurring in association with other dental conditions, i Journal of American Dental Association (Chicago) 1972
 • The odontological identification of Adolf Hitler (sm.m. F. Strøm), i Acta odontologica scandinavica 1973
 • The mystery bridges of Martin Borman's alleged Berlin scull – key clues for forensic identification or another Piltdown case?, i International Dental Journal (Philadelphia) 1975
 • George Washington's bite, i Journal of the California Dental Association 1976
 • Computer comparison of bitemark patterns in identical twins, i Journal of American Dental Association 1982
 • Biomedical image processing for age measurements of intact teeth (sm.m. B. M. Gratt og P. J. Papin), i Journal of Forensic Sciences, 1985

Kilder og litteratur

 • Stud. 1931, 1956
 • J. Ramm: Norges Tannleger, 1963
 • “The Nordic Explorer”, i UCLA Dentistry, bd. 3 nr. 2, 1983
 • K. Ottesen: Norges Tannleger, 1984
 • G. Bang: minneord i NTfT nr. 15/1984
 • R. Lindemann: “Reidar Sognnæs”, i School publications, UCLA School of Dentistry, 2003
 • opplysninger fra Reidun Sognnaes McGrath 2004