Faktaboks

Rasmus Høydahl-Ohme
Født
3. august 1865, Stavanger, Rogaland
Død
11. april 1917, Kristiania
Virke
Reklamemann
Familie
Foreldre: Boktrykker Rasmus Pedersen Ohme (f. 1829) og Theodora Margrethe Thorsen (f. 1829). Gift 1890 med Josefine Amalie Pedersen (f. 1865), datter av skredder Jens Pedersen (f. 1844) og hustru Else Krestine (f. 1845).

Rasmus Høydahl-Ohme var en av pionerene i norsk reklamevirksomhet og grunnla reklamebyrået Høydahl Ohme A/S.

Høydahl-Ohme vokste opp i Stavanger og flyttet senere til Egersund, der han ble utdannet typograf i sin fars boktrykkeri. Han fikk også en del journalistisk erfaring i Egersundsposten, som hans far var utgiver av.

20 år gammel kom Rasmus Høydahl-Ohme til Kristiania og fikk ansettelse på kontoret hos generalkonsul Alexander Marthinius Gjestvang. Den unge mannen må ha skikket seg vel, for Gjestvang ble ham en god venn og støttet ham både da han startet for seg selv og i tiden etter. Allerede 1897, to år etter ansettelsen hos Gjestvang, åpnet han Høydahl Ohmes Anonce-Expedition i et lite kontor i annen etasje i Øvre Slottsgate 9.

Uttrykket “Anonce-Expedition” var den vanlige betegnelse på denne nye virksomheten. Tidens skeptiske holdning til ordet reklame som noe ufint, til dels løgnaktig, var også typisk for Høydahl-Ohme, som krevde at hans firma viste “største Nøjagtighed og absolut Ærlighed”. Arbeidet bestod da også først og fremst i formidling av annonser til aviser og tidsskrifter. Allerede etter et år utgav han landets første aviskatalog. Den var ikke stor, men det var jo heller ikke så mange aviser.

Firmaet vokste raskt fra den beskjedne starten, med Høydahl-Ohme selv og hans kone som de eneste beskjeftigede, til en landsomfattende virksomhet med mange ansatte. Sammen med Gjestvang bygde han 1896 Prinsens gate 22, der firmaet flyttet inn i moderne lokaler. Han utgav flere aviskataloger og utvidet virksomheten med avdelinger blant annet i Trondheim, og med service med avisutklipp og et telegrambyrå.

1915, under den første verdenskrig, var Høydahl-Ohme med og startet Reklameforeningen i Kristiania. I tråd med utviklingen hadde hans syn på reklame endret seg, dels fordi dette faget hadde en sterk oppblomstring under krigen, men også fordi utfordringene til oppfinnsomhet og kreativitet fristet ham. Dessverre rakk han ikke å få plantet de nye ideene i sitt eget byrå før han døde så altfor tidlig, bare 52 år gammel.

Etter hans død forsøkte enken å drive firmaet videre, men etter kort tid ble det solgt og har siden hatt flere forskjellige eiere. Fra 1918 ble firmaet aksjeselskap, A/S Høydahl Ohme, og i 1970-årene ble det kjøpt opp av det amerikanske Benton & Bowles.

Rasmus Høydahl-Ohme ble beskrevet som en mann med initiativ, ideer, menneskekunnskap og sunn forretningssans, men samtidig som et stillfarende menneske, elskverdig og hjelpsomt.

Kilder og litteratur

  • HEH 1912
  • E. Hoffstad (hovedred.): Illustrert norsk næringsleksikon, bd. 1, 1938
  • notater og deler av et manuskript etter Ivar Mauritz-Hansen senior