Faktaboks

Ragnvald Heide
Født
8. september 1860, Christiania
Død
14. februar 1917, Paris, Frankrike
Virke
Tannlege
Familie
Foreldre: Malermester Hans Heide og Karen Dorthea Sørum. Gift 23.12.1885 med Ragna Sofie Valborg Schibsted (f. 3.9.1863), datter av overrettssakfører Christian Oluf Schibsted (1835–1909) og Oline Sophie Lind (1836–99).

Ragnvald Heide hadde norsk tannlegeeksamen, men tilbrakte hele sitt yrkesaktive liv i Paris, der han både drev privat tannlegepraksis og var professor ved École Dentaire de Paris. Hans vitenskapelige produksjon dekket et bredt felt av odontologien, men han konsentrerte seg mest om kirurgisk og protetisk behandling av ansiktsskader. Heide hadde stor betydning for kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi og engasjerte seg også direkte i norske politiske spørsmål, bl.a. innføringen av skoletannpleie.

Heide vokste opp i Christiania som den yngste av tre brødre som alle ble tannleger. Etter middelskolen var han “disippel” i fire år hos sin eldre bror Hans Olaf Heide, før han tok norsk tannlegeeksamen 1881 med beste karakter. Året etter reiste han til Paris, der han ble opptatt ved École Dentaire de Paris og ble uteksaminert med beste karakter høsten 1883, samtidig som han fikk skolens gullmedalje.

Ragnvald Heide ble raskt knyttet til skolen som demonstrator, og allerede som 25-åring ble han utnevnt til professor. Samtidig drev han privat tannlegepraksis ved den kjente Boulevard Haussmann. Under den første verdenskrig behandlet han sårede som trengte ansiktsbehandling, og han spilte en ledende rolle ved instituttet for ansiktsprotese ved tannlegeskolen. Han skrev en rekke vitenskapelige artikler, bl.a. i Den norske Tandlægeforenings Tidende, om alt fra behandling av ganespalter, tannregulering og rotfylling med metallstifter til spyttsteiner, blødersykdom og undersøkelse av skolebarns tenner; det sistnevnte temaet var han den første som tok opp i Norge, i en artikkel i Aftenposten 1886.

Heide var medlem av Den norske tannlegeforening fra 1890, delegert for Norge ved den internasjonale tannlegekongressen i Paris 1899 og president for Norge da den internasjonale tannlegeorganisasjonen FDI ble stiftet i Paris 1900. Han representerte dessuten sin franske tannlegeskole ved en rekke internasjonale tannlegekongresser. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1892, og han var ridder av 1. klasse av den svenske Vasaorden, den franske Æreslegionen og flere andre utenlandske ordener. Heide hadde bronsemedalje fra det medisinske fakultet i Paris som kirurgisk tannlege og var æresmedlem av Dansk Tandlægeforening.

Ragnvald og Ragna Heide var svært gjestfrie og hadde åpent hus for den norske koloni i Paris i sin leilighet i Boulevard Haussmann. Heide var tannlege for mange av datidens kunstnere og kulturpersoner som oppholdt seg i den franske hovedstaden, og han er bl.a. omtalt i biografier om Jonas Lie og Bjørnstjerne Bjørnson.

Ragnvald Heide døde i Paris 1917. Hans praksis ble overtatt av sønnen Albert Heide.

Kilder og litteratur

  • O. Seel: Norges Tandlæger, 1892
  • J. E. Gythfeldt: Den norske Tandlægeforenings festskrift, 1909
  • P. Groth: biografi i NBL1, bd. 5, 1931
  • E. Lie: Jonas Lie. En livsskildring, 1933
  • B. A. Bjørnson-Langen: Aulestad tur-retur, 1981