Dronning. Foreldre: Nikolas Måse; morens navn er ikke kjent. Gift med kong Øystein 2 Haraldsson (ca. 1125–1157); trolovet med Orm Ivarsson kongsbror (ca. 1140–1184; se NBL2, bd. 7).

Ragna Nikolasdatter er en av de norske middelalderdronninger vi vet aller minst om. Sagaene forteller at hun var gift med Øystein Haraldsson, og at hun etter hans død ble trolovet med Orm kongsbror, men at ekteskapet trolig ikke ble noe av.

Ragna var datter av Nikolas Måse, som vi ellers ikke vet noe om, men det er sannsynlig at han tilhørte en av de norske stormannsættene. Ekteskapet med kong Øystein ble trolig inngått noen år etter at Øystein kom til landet 1142. Sagaen nevner ikke noen barn i forbindelse med Ragna, mens det opplyses at tronkreveren Øystein Møyla “kalte seg” sønn av Øystein og dermed trolig var resultat av en annen forbindelse.

Kong Øystein gav forbedrede privilegier til kirken, uten at det kan påvises at dronningen hadde noen innflytelse på denne prosessen. Hun var ganske sikkert til stede da kardinal Nicolaus Brekespear besøkte Norge 1152–53 for å etablere den norske erkebispestolen i Nidaros, uten at det er kjent noe om hennes rolle i den forbindelse.

Ragna Nikolasdatter ble enke da kong Øystein ble tatt til fange og drept av halvbroren kong Inges menn i Ranrike sommeren 1157. Tre år etter hans død var hun klar til å inngå nytt ekteskap, denne gang med kong Inges halvbror, Orm kongsbror, som hun ble trolovet med 1160. Bryllupet skulle etter planen stå i Oslo 5. februar 1161, men dagen før kom det til kamp mellom kong Inges menn og brorsønnen Håkon Herdebreis flokk på isen i Bjørvika utenfor byen. Kong Inge falt i slaget, og Orm måtte flykte til Sverige. Han kom tilbake til Norge året etter og sluttet seg til Erling Skakke, men det sies ikke noe mer i kildene om et eventuelt ekteskap med Ragna. Det er heller ikke kjent når og hvor hun døde.

  • RN, bd. 1 nr. 89–90 og 303
  • H. Koht: Norske dronningar, særtrykk av SogS 1926, s. 25
  • d.s.: biografi i NBL1, bd. 11, 1952