Faktaboks

Peter Reimers
Levetid - kommentar
Fødselsår og fødested er ikke kjent; Død 1627 (nøyaktig dødsdato er ikke kjent) i Stavanger, Rogaland
Virke
Tyskfødt håndverksmaler
Familie
Foreldres navn er ikke kjent. Gift med Margrethe; nærmere opplysninger er ikke kjent.

Peter Reimers hadde sin aktive periode som maler i Stavanger. Han utførte en rekke dekorative arbeider, altertavler og portretter.

Han var tysk av fødsel, men vi vet ingen ting om hans bakgrunn. Han signerte flere av sine arbeider med Peter Reimers Neustadt, som er et vanlig bynavn i Tyskland. Det er imidlertid trolig at han kom fra Neustadt ved Lübeck, der familienavnet Reimers er kjent. Han kom sannsynligvis først til Bergen, men kom til Stavanger kanskje så tidlig som 1589.

Peter Reimers var en dyktig håndverksmaler, og vi kan følge hans virke gjennom de kirkelige arbeidene. Han stafferte og malte bilder til altertavler og prekestoler i flere kirker i Rogaland og tilgrensende områder. Det første sikre kirkearbeidet er altertavlen i Egersund kirke, malt 1607. Der har han malt Korsfestelsen. Som vanlig i tiden brukte han trykte bilder som forlegg for sine malerier. I dette tilfellet var det et tresnitt i Rasmus Reravius' pasjonal, utgitt i København 1573, som var forlegget. Slike forlegg var likevel bare et utgangspunkt for maleren, de er sjelden slavisk kopiert. Maleren satte sitt personlige preg på motivet ved den maleriske uttegningen av motivet, fargebruk, utsnitt av motivet og gjengivelse av detaljer.

Reimers fulgte den vanlige ikonografien i luthersk kirkekunst i perioden og brukte sentrale kristusmotiver på altertavlene. Korsfestelsen er det vanligste motivet og er brukt på altertavlene i Egersund, Sokndal, Nedstrand og Nærbø, mens altertavlen i Varhaug kirke har Nattverden som motiv. Korsfestelsen er også benyttet på et antemensale i Valle kirke i Sør-Audnedal. Alle disse har trykte bilder som forlegg.

På prekestoler var motivene gjerne de kristne dydene, slik som på prekestolen i Kinsarvik kirke fra 1609, der det i tillegg til Salvator Mundi (Kristus som verdens frelser) er gjengitt de teologiske dydene Fides ('tro'), Spes ('håp') og Caritas ('kjærlighet') sammen med Pietas ('fromhet'), alle i form av kvinneskikkelser med sine respektive attributter.

Galleribrystninger gav plass til mange motiver, og på galleriet i Nedstrand kirke malte han 1619 de 12 apostler.

Reimers malte også hele interiører i kirker, men lite er bevart. I Egersund malte han draperier og rankedekor på vegger og benker.

Reimers malte også portretter og var i senere år gjerne kalt kontrafeier. Portrettene er vanligvis ikke signert, men attribuert til ham er et portrett i helfigur av biskop Jørgen Erikssøn i Stavanger domkirke og et annet portrett av samme biskop i Hjelmeland kirke. Ifølge en senere innskrift er dette siste portrettet malt 1589. Et portrett av sogneprest Peder Claussøn Friis i Valle kirke i Sør-Audnedal er trolig malt 1608. Portrettene viser personene i enkle drakter, men med en nøye uttegning av hår og skjegg.

Reimers var en del av håndverksmiljøet i Stavanger, og som borger i byen var han flere ganger utnevnt som lagrettemann i perioden 1619–26.

Verker

 • Portrett av biskop Jørgen Erikssøn, Hjelmeland kirke, 1589
 • Korsfestelsen, altertavle, Egersund kirke, 1607
 • Syndefallet, antemensale i Valle kirke, Sør-Audnedal, 1608
 • Korsfestelsen, altertavle, Sokndal kirke, 1608
 • portrett av Peder Claussøn, Valle kirke, Sør-Audnedal, trolig 1608
 • prekestol, Kinsarvik kirke, 1609
 • Korsfestelsen, altertavle, Nedstrand kirke, 1611
 • Nattverden, altertavle, Varhaug kirke, 1619
 • Korsfestelsen, altertavle, Nærbø kirke, 1619
 • De 12 apostler, galleribrystning, Nedstrand kirke, 1619
 • altertavle, Klepp kirke, 1620-årene
 • prekestolfelt, Sirdal kirke, 1626, nå i NF
 • altertavle, Kvitingsøy kirke, 1627, nå i NF
 • prekestolfelt fra Helleland kirke, u.å., nå i Dalane folkemuseum, representert i Stavanger museum
 • epitafium, Jelsa kirke, u.å.
 • portrett av biskop Jørgen Erikssøn, Stavanger domkirke, u.å.
 • epitafium over Povel Skriver, Stavanger domkirke, ca. 1619

Kilder og litteratur

 • H. Aars: Norsk kunsthistorie, bd. 1, 1925
 • H. Grevenor: Norsk Malerkunst under Renessanse og Barokk 1550–1700, 1928
 • D. Erdmann: Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, 1940
 • J. H. Lexow: biografi i NBL1, bd. 11, 1952
 • G. E. Erichsen i J. Elgvin: En by i kamp. Stavanger bys historie 1536–1814, Stavanger 1956
 • S. Christie: Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, 1973
 • K. Berg (red.): Norges kunsthistorie, bd. 3, 1982, s. 126, 146–148
 • H. Holager: biografi i NKL, bd 3, 1986