Faktaboks

Peter Bastiansen
Peter Ivan Lodtz Bastiansen
Født
20. september 1912, Vadsø, Finnmark
Død
13. april 1995, Bergen
Virke
Advokat og forretningsmann
Familie
Foreldre: Sogneprest Alf Bjørnskau Bastiansen (1883–1965) og Petra Christine Johanne (“Hanna”) Astrup (1888–1949). Gift 1) med Aslaug Bergersen; 2) med Inger Johannessen; 3) med Helga Rafto. . Bror av Otto Bastiansen (1918–95).

Peter Bastiansen bygde opp ett av Venezuelas største foretak innenfor næringsmiddelindustrien, med forgreninger over store deler av Sør-Amerika.

Han vokste opp på Hvaler, tok examen artium i Drammen 1931, og handelsgymnasium 1932. Deretter begynte han å studere jus ved Universitetet i Oslo mens han samtidig arbeidet i Norges Bank i Drammen. Han ble cand.jur. 1936, og etter to år som advokatfullmektig, åpnet han egen sakførerforretning i Oslo 1939.

Under den annen verdenskrig kom han tidlig med i illegalt arbeid. En av hans hovedoppgaver var å organisere transport av jøder til Sverige, og det gikk bra i lang tid inntil hele organisasjonen ble angitt. Peter Bastiansen klarte å komme seg til Sverige. Han ble raskt sendt over til London, og arbeidet for den norske regjering der 1943–45.

Etter krigen startet han igjen opp sin advokatpraksis. Han kom også med i radikalt politisk arbeid, og satt i bystyret i Oslo 1945–48 for Norges Kommunistiske Parti. Han var også med i partiets sentralstyre.

Men årene i London hadde gitt ham utreiselyst. 1948 fikk han et tilbud om å organisere et nytt selskap i Venezuela, og solgte sin praksis samme år. Bastiansen investerte mye tid og penger i det prosjektet han reiste over for, men dessverre viste det seg å gå galt; selskapets konkurs var ikke til å unngå. Plutselig befant han seg i et fremmed land uten penger, kontakter eller forbindelser. Etter kort tid fikk han kontakt med en liten sjokoladefabrikk i Caracas, hvor han ble ansatt som selger. Han må ha skjøttet oppgaven bra, for snart fikk han i oppdrag å organisere hele transport- og salgssystemet for fabrikken, og etter hvert kom han til å lede hele virksomheten.

Selskapet C.A. Savoy Candy var en ganske liten bedrift med noen hundre ansatte, men under Peter Bastiansens ledelse vokste den. Han ble medeier, organiserte eierdeltakelse for de ansatte, og firmaet ble etter hvert et av landets største industriforetak. Bastiansen kunne nå også foreta oppkjøp av andre fabrikker, og innenfor området snacks, sjokolade og andre næringsmidler ble hans virksomhet den største i Venezuela med til sammen mange tusen ansatte. 1988 ble hele virksomheten, som da omfattet selskaper i Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama og Peru, overtatt av det Venezuela-baserte multinasjonale næringsmiddelkonsernet Empresas Polar, og kalles nå Savoy Brands International.

Peter Bastiansen organiserte også en hypotekbank, og tok initiativet til dannelsen av Venuzuelas industriforbund og en rekke industrivirksomheter, samtidig som han fungerte som kontaktmann for flere norske foretak som etablerte seg i Venezuela.

Peter Bastiansen mottok en rekke venezuelanske ordener og utmerkelser, og 1985 ble han utnevnt til ridder av Den kongelige norske fortjenstorden. Han var venezuelansk statsborger, men var hele livet knyttet til Norge og sin familie der. Bastiansen døde i Bergen 1995, og hans urne er satt ned på familiens gravsted på Tjøme.

Kilder og litteratur

  • Stud. 1931, 1956