Faktaboks

Per Hysing-Dahl
Født
31. juli 1920, Bergen
Død
7. april 1989, Bergen
Virke
Forretningsmann, politiker og motstandsmann
Familie
Foreldre: Byrettssekretær Theodor Severin Hysing-Dahl (1891–1973) og Sofie Karoline Hetting Tischendorf (1892–1975). Gift 21.5.1945 med fysioterapeut Dagny Britt Bartz-Johannessen (13.5.1921–), datter av fabrikkeier og skipsreder Sigfinn Bartz-Johannessen (1889–1962) og sykepleier Emmi Rieber (1890–1984).
Per Hysing-Dahl
Av /Stortingsarkivet.

Per Hysing-Dahl var en av Norges høyest dekorerte krigsveteraner. Som stortingsrepresentant for Høyre gjennom fire perioder hadde han et glødende hjerte for forsvarssaken. 1981–85 var han stortingspresident. Han var dessuten en dyktig gründer på flere områder i næringslivet.

Nervepirrende opplevelser og dristige oppdrag i krigsårene formet Hysing-Dahl for all fremtid som menneske og ikke minst som politiker. Han var knapt ferdig med gymnaset hjemme i Bergen da han som 20-åring møtte okkupasjonsmakten og gikk under jorden som motstandsmann. Han kom seg i hui og hast over Nordsjøen til Storbritannia og videre til “Little Norway” i Canada for å få opplæring som krigsflyger. I nesten fire år fløy han i nattlige spesialoppdrag for Royal Air Force (R.A.F.) 161 Squadron eller på bombetokter over Tyskland. Men aller mest forsynte han den europeiske undergrunnsbevegelsen, særlig i Frankrike og Norge, med agenter og materiell. Han var en av de få i R.A.F. som ble plukket ut til å lande på okkupert område og bringe med seg franske motstandsmenn som var på flukt fra Gestapo. På selve D-dagen 6. juni 1944 ble han skutt ned over Den engelske kanal, men greide på mirakuløst vis å nødlande og berge to av de tre agentene han hadde med seg.

Da krigen var slutt, fortsatte Hysing-Dahl en tid som flykaptein i sivil luftfart. Men han følte snart behov for å gjøre noe helt annet. Gjennom svigerfarens bedrift på Stord så han interessante muligheter som næringsdrivende. I alle år før politikken ble heldagsgeskjeft var det fremfor alt fiskerinæringen som opptok ham. Etter å ha drevet sildoljefabrikken Clupea utenfor Bergen 1950–60 satte han i gang med trålfiske i stor stil utenfor Vest-Afrika i 1960-årene. Som administrerende direktør i Akers Trading Co. 1963–72 inngikk han et samarbeid med myndighetene i Ghana og hadde bl.a. flere moderne fabrikkskip som tok imot fangsten. I disse årene startet han dessuten en rekke andre maritime bedrifter som han selv ledet, samtidig med at han overvåket fisket i fjerne farvann. Men den gamle flygeren fornektet seg ikke. Han så behovet for et flyselskap som kunne drive taxiflyging omkring på Vestlandet. Dermed startet han 1964 A/S Westwing og var administrerende direktør der til 1972.

Interessene for fiske og næringsliv i vid forstand preget Hysing-Dahl også som stortingsrepresentant i årene 1969–85. Kystfolkets interesser opptok ham i særlig grad, og han nektet aldri for at det skyldtes hans egne krigserfaringer. Men det var som leder av forsvarskomiteen 1973–81 at han utfoldet seg mest. Det var knapt en øvelse eller en forlegning han ikke besøkte. Han trivdes ute i felten og var særdeles avholdt og respektert i alle forsvarsgrener. Han slo nådeløst tilbake mot alle som på ulike måter forsøkte å svekke forsvarsevnen. Han var likevel ingen enøyd og mørkeblå “kriger”. Ekte naturinteresse gjorde ham til ivrig naturverner. Det viste seg ved flere politiske oppgjør da han ikke nølte med å gå på tvers av flertallet i Høyre. Han satte foten ned bl.a. i de harde kampene om vassdraget Veig–Dagali og Stølsheimen-utbyggingen.

Hysing-Dahl var viseformann i Høyre 1972–74, men han var ingen typisk partipolitiker. Partiet var bare et redskap. Han likte ikke valgkamper og hadde liten sans for det politiske spillet. Det var hele tiden sakene han glødet for og gravde seg ned i. Han kunne være uvanlig sta og kompromissløs i saker han brant for. Det var et nederlag, følte han, å ikke bli forsvarsminister i Willoch-regjeringen 1981. Men han fant straks glede og inspirasjon i å være stortingspresident, et verv han hadde i hele sin siste stortingsperiode. Han kunne være myndig og brysk, og mange oppfattet ham som utilnærmelig, inntil de oppdaget en lun humor og en ekte vennlighet bak det barske ytre.

Per Hysing-Dahl mottok en lang rekke norske og utenlandske dekorasjoner for sin krigsinnsats, bl.a. Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med eikegren, det britiske Distinguished Flying Cross (D.F.C.) and bar og det franske Croix de guerre. Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1989 og var kommandør av den franske Æreslegionen. Hysing-Dahl døde 1989 etter lang kamp mot kreftsykdom.

Verker

 • Vinger over Europa, 1962
 • De nye utfordringene i norsk forsvarspolitikk, Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK) Skr. 27, 1976
 • Bryr vi oss om Forsvaret?, DNAK Skr. 50, 1979
 • Vingeslag. Fra cockpiten til presidentplassen, (posthumt) 1990

Kilder og litteratur

 • Stud. 1940, 1965
 • HEH 1984
 • biografi i Nordby, bd. 1, 1985
 • P. Hysing-Dahl: Vingeslag, 1990 (se ovenfor, avsnittet Verker)

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Maleri av Lloyd Herfindal, 1985; p.e