Faktaboks

Per-Kristian Foss
Født
19. juli 1950, Oslo
Virke
Politiker
Familie
Foreldre: Lærer, senere informasjonssjef Arne Foss (1921–99) og sekretær Berit Holdhus (1925–). Partnerskap med konserndirektør Jan Erik Knarbakk (1952–).

Per-Kristian Foss er en av de mest sentrale høyre-politikerne i begynnelsen av 2000-tallet. Han er 1. nestleder i Høyre og var finansminister 2001–05.

Foss var lærersønn og vokste opp i Gamlebyen i Oslo i etterkrigsårene. Han tok examen artium 1969 og ble cand.mag. med fagene statsvitenskap, offentlig rett og kriminologi 1977. Han begynte også på statsvitenskap hovedfag, men politikken tok etter hvert mer og mer av hans tid. Han har drevet med politikk siden han tidlig i tenårene ble med i Oslo Unge Høyre. I begynnelsen av 1970-årene snuste han litt på journalistyrket, og en kort periode i 1980-årene hadde han en konsulentstilling i Norges Rederiforbund, men fra han ble valgt inn på Stortinget høsten 1981, har Foss vært heltidspolitiker.

Han var formann i Unge Høyre 1973–77, medlem av Høyres arbeidsutvalg og sentralstyre 1978–86 og leder av Oslo Høyre 2000–04. 2002 ble han valgt til 1. nestleder i Høyre. Som stortingsrepresentant har han hatt flere prestisjetunge verv. Han var blant annet leder av finanskomiteen 1989–93 og nestleder i Høyres stortingsgruppe 1993–2001.

Det foreløpige politiske høydepunktet for Per-Kristian Foss kom høsten 2001. Da gjorde Høyre et godt valg og ble med å danne Kjell Magne Bondeviks andre regjering, “Samarbeidsregjeringen”, med Venstre og Kristelig Folkeparti. Per-Kristian Foss var et naturlig valg som finansminister. Han fikk i oppgave å gjennomføre løfter om skattelette i milliardklassen, som regjeringspartiene gav i sin regjeringserklæring.

Selv om Per-Kristian Foss har gått alle trinnene mot partiledervervet, har han aldri klatret helt til topps i Høyre. Det har vært hevdet at grunnen er at han har valgt å leve i et homofilt samliv. Det vakte oppsikt da Foss på et medlemsmøte i Oslo Høyre i 2000 gikk på talerstolen og fortalte åpent om sin legning. Partneren Jan Erik Knarbakk, som er direktør i Schibsted konsernet, har vært sammen med Per-Kristian Foss siden 1980. I politikk- og finansmiljøet var det mektige homseparet en godt bevart hemmelighet. Mange mener imidlertid at Foss er et genuint politisk talent og burde ledet partiet, men at hans valg i kjærligheten har hindret ham fra å bli Høyres leder.

Kilder og litteratur

  • www.stortinget.no/representantene/biografier
  • HEH 1994