Faktaboks

Peder Morset
Født
4. april 1887, Selbu, Sør-Trøndelag
Død
19. mai 1943, Kristiansten festning, Trondheim
Virke
Motstandsmann, lærer og klokker
Familie
Foreldre: Bonde Ola Morseth (f. 1863) og Ingeborg Bertine Furan (f. 1863). Gift 1913 med Marit Stugudal (1893–1948), datter av gårdbruker Ole Stugudal (f. 1859) og Rebekka Larsdatter (f. 1869).

Peder Morset var lærerledelsens kontaktmann i Selbu under den annen verdenskrig. Sammen med sin familie deltok han bl.a. i flyktningtransport til Sverige, men ble arrestert 1943 og henrettet.

Morset vokste opp i Selbu. En eldre bror, Henrik, hadde odel til farsgården Morset, og Peder søkte derfor annen utdanning. Han tok lærerskole og begynte som lærer i hjembygda. I tillegg gjorde han tjeneste som klokker i Selbu.

Morset giftet seg 1913 med Marit Stugudal. Paret fikk 7 sønner, den siste 1929. Året etter kjøpte han gårdsbruket Klegset, som familien ved hardt arbeid klarte å drive frem til rimelig avkastning. I hele denne perioden arbeidet Peder samtidig som lærer og klokker.

Da krigen kom til landet, ble familien Morset sterkt involvert fra første stund. Tre av sønnene deltok i felttoget, og da dette var over, ble Klegset et sentrum for lokal motstandsaktivitet på flere plan. Peder Morset var på denne tiden formann i det lokale lærerlaget i Selbu, som hadde 18 medlemmer. Da kravet om nazifisering kom, meldte samtlige seg ut gjennom personlige brev til formannen. Morset sendte utmeldelsene videre til kretsstyret i oktober 1941. Dette førte til at arbeidet i lærerlaget måtte føres videre illegalt, men fremdeles med Morset som kontaktmann.

Som lærer og klokker ble Morset dratt sterkt inn i den stadig skarpere holdningskampen, og da situasjonen ble kraftig tilspisset våren 1942, ble han arrestert sammen med en rekke andre lærere i fylket og sendt på tvangsarbeid på Ørlandet. Deretter gikk ferden til fangeleiren Falstad i Nord-Trøndelag. Morset og de andre falstadlærerne ble gradvis frigitt, og han kunne gjenoppta så vel sitt vanlige som illegale virke i Selbu. Høsten 1942 fikk han avløsning som kontaktmann for lærerne og kunne ofre seg for andre sider av motstandskampen. Flyktningruter til Sverige gikk gjennom distriktet, og Morset ble engasjert også i dette arbeidet. Kurértrafikk og etterretningsarbeid stod også på dagsordenen.

Morset kom i kontakt med en gruppe organisert av urmaker Henry Thingstad i Trondheim og kunne bl.a. bidra med mat og losji samt los på veien mot friheten i Sverige. Som så mange andre grupper ble Thingstads infiltrert av Henry Rinnan og dennes medarbeidere. Den påfølgende opprullingen gav klare spor til gården Klegset og familien som bodde der. Foruten Peder var flere av sønnene dypt involvert i det illegale arbeidet. 1. mars 1943 kom Rinnan og hans folk til gården for å arrestere Tormod Morset. Ved en bløff klarte Tormod å skjule sin identitet for Rinnan, som forlot stedet. Statspolitiet var likevel på vei for å arrestere familien, som måtte forlate Klegset i all hast. Ikke lenge etter var store tyske og norske nazistyrker i hælene på dem.

Dagen etter ble Peder Morset arrestert på setra Heggen i Selbu på vei til Sverige. Sammen med Peder var to av sønnene, Helge og Oddmund. Under aksjonen kom det til skuddveksling mellom Oddmund og tyskerne, der nordmannen mistet livet. Broren ble hardt såret og måtte etter hvert amputere armen. Peder Morset selv ble grovt mishandlet gjennom langvarige forhør. Mesteparten av tiden satt han på Vollan fengsel i Trondheim. 4. mai ble han stilt for en tysk rett og dømt til døden sammen med Henry Thingstad og 9 andre fra dennes gruppe. 19. mai 1943 ble fangene ført til Kristiansten festning og henrettet. Likene ble kastet i en massegrav, der de ble identifisert ved frigjøringen. Gården Klegset ble bortforpaktet til en tidligere frontkjemper.

Peder Morset ble gravlagt i Selbu 29. mai 1945 sammen med asken etter sønnen Oddmund. De seks gjenlevende sønner bar kisten. Morset-familiens historie er særlig gjort kjent gjennom Per Hanssons bok – og tok de enn vårt liv.

Kilder og litteratur

  • Riksadvokatens meddelelsesblad,bd. 48 (Rinnan-saken), 1946
  • A. Ording m.fl. (red.): Våre falne 1939–1945,1949–51
  • P. Hansson: – og tok de enn vårt liv. Sagaen om Morsetfamilien,1963
  • H. Morset (red.): Motstandskamp 1940–1945 i Neadalføret,Selbu 1997