Faktaboks

Ole Smith Housken
Født
29. august 1854, Stavanger, Rogaland
Død
20. november 1917, Kristiania
Virke
Tannlege
Familie
Foreldre: Skipsfører Olaus Housken (f. 1826) og Anne Helene Hansen (f. 1826). Gift 1) 31.10.1882 i Stavanger med Laura Wilhelma Sundt (9.10.1857–11.3.1886), datter av megler, visekonsul Wilhelm Ravn Sundt (f. 1819) og Laura Gabrielle Aas (f. 1819); 2) 13.4.1889 i Kristiania med Bertha Jacobsen (22.6.1862–1947), datter av grosserer Jacob Jacobsen (f. 1828) og Fredrikke Dahm (f. 1832). Svigerfar til Conrad Wilhelm Eger (1880–1966).

Ole Smith Housken spilte en viktig rolle i Den norske Tannlegeforenings første år. Han kjempet for organisert tannlegeutdanning i Norge, og han engasjerte seg for å bedre skolebarnas tannhelse, både som foreningsmann og som lokalpolitiker i Kristiania. Han var en av initiativtakerne til Norsk Forening til modarbeidelse af tandsygdomme.

Housken – eller Smith Housken, som han foretrakk å bli kalt – vokste opp i Stavanger og tok examen artium 1873. Deretter studerte han medisin ved universitetet i Christiania og tok 1. avdelings eksamen 1876, men forlot så medisinen til fordel for odontologien. Noen organisert tannlegeutdanning fantes ikke i Norge på den tid, så han studerte i København og Berlin før han avla tannlegeeksamen i Kristiania 1881 med beste karakter. Han praktiserte først en tid i hjembyen, men flyttet 1886 til Kristiania, der han ble boende resten av livet.

Da Smith Housken kom til hovedstaden, ble han omgående aktiv i Den norske Tandlægeforening (NTF, grunnlagt 1884) og påtok seg etter hvert mange tillitsverv. Han var bibliotekar og revisor, medlem av understøttelseskomiteen og komiteen for militærtannleger, og han var foreningens formann 1890–93, 1904–07 og 1908–09. Han var lærer ved Statens Tandklinik 1893–1908 og samtidig medlem av eksamenskommisjonen for tannleger. Han var også engasjert i foreningsarbeid på internasjonalt plan, bl.a. som formann/viseformann i Skandinavisk Tandlægeforening 1892–93 og norsk rådsmedlem i den internasjonale tannlegeforeningen FDI 1900–09.

Smith Housken, som var NTFs leder ved 25-årsjubileet 1909, hadde mye å glede seg over da han holdt jubileumstalen. Først og fremst hadde foreningen nådd sitt viktigste mål: Statens Tandlægeinstitut var opprettet fra 1. juli samme år. Men formannen var ikke helt fornøyd og sa bl.a.: “Foran oss ligger universitetet vinkende, og alle tandlæger er enige om at der inn skal og maa vi. Vi skal blot uttale et ønske om at vaar ørkenvandring ikke maa bli for lang. Retten til at komme her inn har vi, da alle tandlæger som nu utdannes er studenter.” Nøyaktig 50 år gikk det før “ørkenvandringen” var over og Norges Tannlegehøyskole ble Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Den andre store saken som nærmet seg en snarlig løsning, var etablering av skoletannpleie, og Smith Housken brukte mye tid også på dette i sin jubileumstale. Han hadde nylig deltatt i FDIs møte i Berlin, der skoletannpleie hadde vært et hovedtema. 1910 ble det vedtatt å opprette en skoletannklinikk i Kristiania, men målet var å få innført skoletannpleie over hele landet. Som ledd i dette arbeidet var Smith Housken en av initiativtakerne da Norsk forening til modarbeidelse av tandsygdomme (nå Norsk Tannvern) ble stiftet 1911.

En tredje viktig sak for Ole Smith Housken var å skaffe tannlegeforeningen eget hus. Sammen med kollegene Hans Olav Heide og Peder Wang Norderud forærte han Pilestredet 19 i Kristiania til foreningen 1905, men allerede etter 10 år ble gården solgt. At Smith Housken følte seg såret over dette, fremgår tydelig av et lengre innlegg i NTFs Tidende året etter. Et plaster på såret ble det at fortjenesten ved salget skulle avsettes til et fond til fremme av NTFs formål som skulle bære hans navn.

Ole Smith Housken var medlem av Kristiania skolestyre 1895–1902 og av bystyret 1896–1901 og 1908–10. Han hadde 1892 fått Kongens redningsmedalje i gull for i unge år ved flere anledninger å ha reddet mennesker fra å drukne, og 1902 ble han utnevnt til ridder av den svenske Vasaorden. 1909 ble han æresmedlem av NTF, og da han døde 1917, foregikk bisettelsen på foreningens bekostning.

Kilder og litteratur

  • Stud. 1873, 1898, 1913, 1923
  • J. E. Gythfeldt: Den norske Tandlægeforenings festskrift, 1909
  • G. Kullmann: Den norske tannlægeforening gjennom 50 år, 1934
  • J. Rygge: biografi i NBL1, bd. 6, 1934
  • A. Sollund: Den norske tannlegeforening gjennom 100 år, 1984
  • E. B. Messelt (red.): Fra lærlingetid i tannlegekunst til akademisk studium – tannlegeundervisningen i Norge 100 år, 1993