Olav Hvite

Faktaboks

Olav Hvite
Død
873, Norge eller Skottland
Levetid - kommentar
Fødselsår og fødested ukjent
Virke
Norsk konge i Dublin
Familie
Foreldre: Dublin-kongen Gudrød, morens navn er ikke kjent. Gift 1) med en datter av den allierte sørirske kongen Cerball mac Dúnlainge, 2) med Aud den dyptenkte (se NBL1, bd. 1), datter av hersen Ketil Flatnev. Bror til Ivar Gudrødsson.

Olav Hvite var norsk konge i Dublin fra 853 til ca. 871.

Olavs historie er kjent hovedsakelig fra irske og islandske kilder; flere landnåmsmenn på Island nedstammer fra ham. Det er få opplysninger om hans kongevirke. Irske kilder omtaler Dublin-kongen Amhlaeibh, som kan være identisk med Olav Hvite. Hans slektsopphav er norsk, muligens av Ragnar Lodbroks ætt.

853 ble Olav konge i det norske kongeriket i Dublin og traktene omkring. De første årene ble preget av kamper og erobringer på begge sider av Irskesjøen. Det heter i den irske krønike at dansker gav seg inn under Olav og at “irene gav ham skatt”. Olav bekjempet plyndrende røvere og inngikk et forbund med irske småkonger for å skape orden. Røvernes hovedflokk ble knust i et slag i Munster 857; de siste forsvant året etter.

Følgende opplysninger er basert på irske krøniker: 859 var Olav innblandet i irsk politikk, og Olav og Ivar samt deres allierte Cerball mac Dúnlainge invaderte Meath. 862 allierte Olav seg med den nordlige grenen av kongeslekten Uí Néill og angrep det sørlige Uí Néill. Brødrene Auisle (Asle), Ivar og Olav sjokkerte irene ved å grave opp de forhistoriske gravhaugene ved elven Boyne 863. 866–867 var Olav og Auisle på erobringstokt i Skottland. Etter at irer angrep Dublin 869, svarte Olav med å herje Armagh samt dels å drepe, dels å ta til fange tusen mennesker. 870–871 plyndret Olav og Ivar festningsbyen Dumbarton i Strathclyde etter en fire måneder lang beleiring. Olav vendte tilbake til Irland med mange skip og fanger fra England, Skottland og Wales.

Ifølge opplysninger basert på islandske kilder og en sen irsk kilde forlot Olav Dublin 871 for å støtte faren Gudrød, som var kommet til Dublin for å søke støtte mot norske motstandere, kanskje ledet av Harald Hårfagre. Olav er blitt identifisert med to av Haralds hovedmotstandere i slaget i Hafrsfjord, med “Kjøtve” (den tjukke) av Gustav Storm og med Haklang (langkjaken) av Alexander Bugge. Teoriene avhenger av når det ikke sikkert tidfestede slaget fant sted. Opplysningene bekrefter de sterke båndene mellom Olavs slekt i Norge og kongeriket i Dublin.

Olav døde i Norge (islandske kilder) eller under et herjingstokt i Skottland (irske kilder) og ble etterfulgt som konge av broren Ivar Gudrødsson.

Islandsk tradisjon forteller at Olav var gift med Aud den dyptenkte.

Kilder og litteratur

  • NHfNF, bd. 1, del 2, 1870
  • G. Storm: Kritiske bidrag til Vikingetidens Historie, bd. 1, 1879
  • A. Bugge: Vikingerne, 1904, s. 142
  • H. Shetelig: Vikingeminner i Vesteuropa, 1923, s. 28 f.
  • A. W. Brøgger: biografi i NBL1, bd. 10, 1949
  • A. P. Smyth: Scandinavian York and Dublin, 2 bd., Dublin 1975–79
  • H. B. Clark, M. Ní Mhaonaigh og R. Ó Floinn (red.): Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age, Dublin/Portland (Oregon) 1998
  • J. Haywood: Encyclopaedia of the Viking Age, London 2000