Faktaboks

Nicolay Knudtzon
Nicolay Hinrich Knudtzon
Født
13. november 1757, Bredstedt i Flensborg amt, Sønderjylland (nå Schleswig-Holstein, Tyskland)
Død
26. mars 1842, Trondheim, Sør-Trøndelag
Virke
Kjøpmann
Familie
Foreldre: Kjøpmann Nicolai Knudtzen (1698–1785) og Magdalena Clausen (1726–1803). Gift 8.10.1784 med Janikke Tyrholm Fasting (18.5.1762–2.2.1848), datter av oberstløytnant Søren Christian Thomassen Fasting (1729–82) og Benedicte Michaelsdatter Tyrholm (1734–74). Bror av Hans Carl Knudtzon (1751–1823); farfar til Nicolay Heinrich Knudtzon (1816–95).

Nicolay Knudtzon var en av de fremste kjøpmennene i Kristiansund i tiårene rundt 1800.

Knudtzon vokste opp i Bredstedt i Flensborg amt. Som ung mann kom han til Trondheim, der hans eldre bror Hans Carl Knudtzon stod i spissen for et av byens største handelsfirmaer. 1784 tok han borgerskap og startet sin egen forretning. Allerede året etter er han omtalt som en av byens eligerte menn. I denne perioden var han agent for en rekke tyske forsikringsselskaper som hadde betydelige interesser i Norge.

1788 flyttet Nicolay Knudtzon til Kristiansund for å overta driften av William Leslies fiskeri- og handelsbedrift. Den skotskfødte Leslie var en av de betydeligste forretningsmenn i nordmørsbyen på denne tiden, og han planla nå å trekke seg tilbake til sitt gods i Skottland. Han tok imidlertid ikke sikte på å selge sine eiendommer i Norge, men ville drive virksomheten videre med en “forpakter”. At Knudtzon ble valgt til denne ansvarsfulle stillingen var ikke så unaturlig. Leslie hadde nemlig forretninger med Hans Carl Knudtzon i Trondheim, og det skal ha vært han som anbefalte sin bror til Leslie.

Nicolay Knudtzon overtok dermed ansvaret for fem fiskevær som ikke bare var utgangspunkt for kjøp og tilvirking av fisk, men der Leslie også hadde sikret seg rett til varehandel med lokalbefolkningen. Det viktigste var likevel virksomheten i Kristiansund, der firmaet drev en stor klippfiskproduksjon i tillegg til annen kjøpmannsvirksomhet. Samarbeidet mellom Knudtzon og William Leslie ble etter hvert noe anstrengt. Årsaken var at Knudtzon ønsket å overta bedriften og øvde et press på Leslie som denne mente var utilbørlig. Konflikten ble avsluttet ved at Leslie omkring 1802 kom tilbake til Norge og solgte sine eiendommer, men ingen av fiskeværene gikk til Knudtzon.

Nicolay Knudtzon hadde imidlertid bygd opp egen virksomhet ved siden av stillingen som forpakter for Leslie. Han hadde bl.a. investert i flere skip. I årene som fulgte, bygde han seg opp til å bli en av de mest formuende kjøpmenn i Kristiansund, men han engasjerte seg også på andre arenaer. Vi finner ham som skoleforstander og medlem av forlikskommisjonen. 1807 kjøpte han en eiendom utenfor byen som i dag kalles Knudtzondalen. Det mest interessante ved denne eiendommen i dag er en stor samling med 1700-tallsmalerier som Knudtzon etterlot seg.

Med krigen 1807–14 fulgte en nedgangstid for Kristiansund. Spesielt gikk dette utover klippfiskeksporten. Dette var trolig årsaken til at Knudtzon flyttet til Trondheim da krigen var slutt. Der skal han ha levd et rolig liv inntil sin død 1842. Forretningen i Kristiansund ble drevet videre av sønnene Søren Christian Knudtzon og William Leslie Knudtzon, mens en tredje sønn, Nicolay Heinrich Knudtzon, startet egen virksomhet. Gjennom disse sønnene – og ikke minst gjennom sønnesønnen Nicolay Knudtzon – satte Knudtzon varige spor etter seg i Kristiansund. Det må også nevnes at en fjerde sønn, Hans Thomas Knudtzon, ble med til Trondheim, der han senere etablerte det store handelshus H. T. Knudtzon & Søn, mens en siste sønn, Peter Christian Knudtzon, ble en meget betydelig forretningsmann, reder og politiker i København.

Kilder og litteratur

  • O. Schmidt: biografi i NBL1, bd. 7, 1936
  • A. O. Johnsen: Kristiansunds historie, bd. 2–3, Kristiansund 1951–58
  • J. S. Pettersen og S. P. Strandenes: Nicolai Knudsen, 1698–1785, hans descendenter og ascendenter, Bergen 1999