Faktaboks

Malmfrid
Levetid - kommentar
Født ca. 1100; nøyaktig fødselsår og fødested er ikke kjent; Død ca. 1140, antakelig i Danmark
Virke
Dronning
Familie
Foreldre: Russisk storfyrste Mstislav (Harald) (1075–1132) og dronning Kristina (død 1122). Gift 1) tidligst 1116 med kong Sigurd 1 Magnusson Jorsalfare (1089–1130); 2) ca. 1132 med dansk konge Erik Emune (død 1137), sønn av kong Erik Ejegod (død 1103). Søsterdatter av Margrete Fredkolla (ca. 1085–ca. 1135); mor til Kristin Sigurdsdatter (ca. 1125–1178); mormor til Magnus 5 Erlingsson (1156–84); moster til Kristin Knutsdatter (nevnt 1131–41).

Malmfrid var først norsk og senere dansk dronning. Det samme hadde hennes moster og forgjenger som norsk dronning, Margrete Fredkolla, vært. Dette viser hvor nært forbundet de skandinaviske kongehusene var.

Disse slektskapsforbindelsene kan også sees i et videre nordeuropeisk perspektiv: Ikke bare hadde Malmfrid svensk mor og russisk far; hennes far, Mstislav, hadde engelsk mor (datter av kong Harald Godvinsson). Mstislavs farfars far, storfyrst Jaroslav, hadde vært gift med Ingegerd, datter av den daværende svenske kongen; hun var søster til Olav den helliges dronning, Astrid. Jaroslav og Ingegerd hadde datteren Ellisiv, som var gift med Harald Hardråde. Dette betyr at det gjennom generasjoner hadde vært nære forbindelser mellom alle de nordeuropeiske kongehusene – samtidig som de nok ble særlig omfattende i første halvdel av 1100-tallet.

Vi vet ikke hvilket år Sigurd Jorsalfare og Malmfrid ble gift, men det må ha vært en gang mellom 1116 og 1120. Det er en rimelig gjetning at Margrete Fredkolla, Malmfrids moster, bidrog til at ekteskapet kom i stand. Hun spilte en sentral rolle i dansk og internordisk dynastipolitikk på denne tiden og brukte ekteskapsforbindelsene som instrument for politisk stabilisering.

De norsk-islandske kongesagaene forteller så godt som ingenting om Malmfrids opphold i Norge. Hun og kong Sigurd hadde datteren Kristin, men ingen sønner. Kristin ble senere gift med lendmannen Erling Skakke og mor til kong Magnus Erlingsson. Mot slutten av sitt liv skal Sigurd ifølge Morkinskinna ha tvunget igjennom – under kirkelig motstand – et morganatisk ekteskap med en viss Cecilia, som sies å ha vært fra Viken eller Vestlandet. Det står ingenting om hvordan Malmfrid reagerte på dette. Men verken forfatteren av Fagrskinna eller Snorre har nevnt denne episoden – sannsynligvis fordi de ikke festet lit til den.

Etter kong Sigurds død ble Malmfrid gift med Erik Emune, sønn av den tidligere danske kongen Erik Ejegod. Ekteskapet ble antakelig inngått 1132. Erik Emune var bror til Knud Lavard, som var blitt drept 1131. Knud hadde vært gift med Malmfrids søster Ingeborg. Erik kastet seg inn i de danske tronstridighetene og var dansk konge fra 1134 til han ble drept 1137. I tre år var dermed Malmfrid dansk dronning. Etter dette hører vi ikke mer om henne.

Kilder og litteratur

  • HKr.
  • NFH, bd. 2
  • H. Koht: biografi i NBL1, bd. 9, 1940