Faktaboks

Ludwig Mack
Ludwig Ludvig Marcus Mack
Født
23. september 1842, Tromsø, Troms
Død
28. mars 1915, Tromsø
Virke
Bryggerieier
Familie
Foreldre: Baker Georg Andreas Ludwig Mack (1805–78) og Maren Grønn Normann (1816–49). Gift 1870 med Maren Christine Barbara Normann (23.12.1847–30.3.1940), datter av kjøpmann Søren Buschmann Normann (1812–mellom 1875 og 1900) og Henriette Johanne Mejer (1821–mellom 1865 og 1875).

Ludwig Mack grunnla Macks bryggeri i Tromsø og skapte Mack-ølet.

Macks far hadde innvandret fra Braunschweig i Tyskland omkring 1833 og slått seg ned som baker i Tromsø. Ludwig Mack avsluttet skolegangen som 14-åring for å begynne som læregutt i bakeriet. Meningen var at han skulle følge i sin fars fotspor og utdanne seg til baker. Han lærte bakeryrket i Bremen, senere også i Braunschweig. En stund var han dessuten konditor i Hamburg før han 1865 drog tilbake til Tromsø og fortsatte arbeidet i farens bakeri.

1870 giftet Mack seg med Christine Normann, og like etter overtok han svigerfarens handelsforretning, som også drev salg og utskjenking av brennevin. Mye tyder på at Mack så på denne del av forretningslivet som et viktig skritt på veien mot en større satsing til beste for næringslivet i Tromsø og landsdelen. 1877 startet han L. Macks Bryggeri, og året etter, på selveste 17. mai, kom det første Mack-ølet i glassene til folk i Tromsø. Det var et dristig eksperiment i en landsdel uten store industrielle tradisjoner, der økonomien var preget av vekst og fall i fiskeriene. Men eksperimentet lyktes. Bryggeriet vokste til en solid bedrift, og ølet ble godt mottatt og skulle etter hvert bli landskjent, med en ubestridt nordnorsk tilhørighet.

Ludwig Mack skildres som en vidsynt og generøs forretningsmann med interesse for samfunnet og med stor omsorg for bedriftens ansatte. Fra 1877 var han medlem av direksjonen i Tromsø Samlag for Brændevinshandel, 1884 ble han valgt som medlem av byens representantskap, og han satt i bystyret for Høyre til 1908. I to omganger, 1886–94 og 1898–1901, var han også medlem av formannskapet. Han ble valgt inn som medlem av fattigstyret, ligningsnemnden og en rekke andre kommunale komiteer og utvalg. I Tromsø Sparebank var han medlem av forstanderskapet, og 1899 var han med og stiftet Tromsø Privatbank. Da Tromsøysund Meieri ble stiftet 1907, ble Mack valgt inn i styret.

Som eier av gården Sandnes på Tromsøya frem til 1908 var ølbryggeren også melkeprodusent. Ludwig Mack var en mann som knyttet båndene mellom by og land med en rekke initiativ for det lokale samfunn. 1895 utvidet han ølbryggeriet til også å omfatte produksjon av brus og mineralvann. Omkring 1900 var L. Macks Bryggeri og Mineralvandfabrik en av de største industribedrifter i Tromsø med 25 ansatte.

Ludwig Mack og hans kone hadde fire sønner og fem døtre. 1910 ble bedriften omdannet til aksjeselskap, og ved Macks død 1915 overtok hans svigersønn Lauritz Bredrup som administrerende direktør.

Kilder og litteratur

  • E. Hoffstad: Illustrert norsk næringsleksikon,1940
  • J. Sanner: Mack's bryggeri gjennom 75 år. 1877–1952,Tromsø 1953
  • E. I. Høeg: Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt,Larvik 1994
  • P. Christensen og G. Pedersen: Ishavsfolk, arbeidsfolk og fintfolk. 1900–1945,bd. 3 av Tromsø gjennom 10 000 år,Tromsø 1995