Louise av Mecklenburg-Güstrow

Faktaboks

Louise av Mecklenburg-Güstrow
Født
28. mars 1667, Güstrow, Mecklenburg (nå Mecklenburg-Vorpommern), Tyskland
Virke
Dansk-norsk dronning
Familie
Foreldre: Hertug Gustav Adolf av Mecklenburg-Güstrow (1633–95) og Magdalena Sibylla av Holstein-Gottorp (1631–1719). Gift 5.12.1695 på Københavns slott med kronprins, senere kong Frederik 4 (1671–1730). Dattersønns datterdatter av kong Frederik 2 (1534–88); mor til kong Christian 6 (1699–1746).
1667–1721

Artikkelstart

Dronning Louise var det “ufarligste” hustruemnet daværende kronprins Frederik kunne finne, og hun måtte i løpet av sitt ekteskap tåle at ektemannen hadde flere elskerinner og til og med giftet seg to ganger “til venstre hånd”, til tross for at det var dødsstraff for bigami i Danmark-Norge.

Louise av Mecklenburg-Güstrow vokste opp i et pietistisk miljø og var hele sitt liv preget av en alvorlig religiøsitet. Grunnen til at hun ble utvalgt som dronningemne i Danmark og Norge var antakelig at hennes mann så på henne som den hustruen som ville være til minst besvær for ham. Han hadde en rekke utenomekteskapelige seksuelle forbindelser og hadde ingen planer om å oppgi dette tidsfordriv. To ganger giftet han seg “til venstre hånd”, første gang 1703 med Elisabeth Helene von Vieregg og 1712 med Anna Sofie Reventlow.

Disse forbindelsene såret og ydmyket dronningen, og hun besvarte fornærmelsene med å iscenesette en rekke svært pinlige konfrontasjoner. Samtiden hadde ikke større sympati for dronning Louise, og scenene ble sett på som en unnskyldning for kongens oppførsel. Dronningens sønn, den senere kong Christian 6, tok morens parti; det samme gjorde hennes svoger prins Carl og svigerinnen prinsesse Sophie Hedevig.

Dronning Louise søkte trøst i en pietistisk religiøsitet, og det virker ikke som om hun var en særlig betydelig kvinne. Kongen var populær hos folket, men dronningen levde tilbaketrukket og var ukjent for allmennheten. Dronning Louise fikk svært pen omtale i en rekke liktaler, men dette skyldtes i stor grad en befaling fra Christian 6 til de ulike predikantene.

Dronningen bodde som enke på slottet Hørsholm, og hun eide også Rungstedgård og Ebberødgård, begge på Sjælland. 1704 anla hun en kruttmølle, som var i drift til 1910.

Av kongeparets fem barn døde tre som små. Sønnen, kong Christian 6, overtok som eneveldig konge ved farens død. Datteren Charlotte Amalie (1708–82) var ugift; hennes smykker utgjør i dag en vesentlig del av samlingen av danske kronjuveler på Rosenborg Slot.

Kilder og litteratur

  • E. Jørgensen og J. Skovgaard: Danske Dronninger, København 1909–10
  • biografi i H. Lande og Å. Gran: Norges konger og dronninger i tusen år, 1945
  • S. Cedergreen Bech: biografi i DBL3, bd. 9, København 1981
  • G. Jensen: biografi i S. Heiberg (red.): Danmarks dronninger i tusind år, København 2000, s. 62–65

Portretter m.m.

  • Maleri (helfigur) av Jacob d'Agar, ca. 1700; Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Danmark
  • Se også ikonografi i DBL3, bd. 9, 1981, s. 135–136