Faktaboks

Lars Pihl Johannessen
Født
15. mars 1879, Bergen
Død
7. juli 1961, Fana (nå Bergen)
Virke
Industrimann
Familie
Foreldre: Trelastgrosserer Conrad Kroepelien Johannessen (1850–1900) og Kristine Marie Serck (1851–1920). Gift 28.9.1912 med Sigrid (“Siri”) Falsen Sundt (14.6.1891–3.8.1981), datter av manufakturhandler Lars Jacob Sundt (1862–1924) og Nicoline (Nini) Sofie Falsen (1869–1940).

Lars Pihl Johannessen var pioner i fremstilling av norskproduserte skipsmalinger og skipsbunnstoffer og i den sammenheng en foregangsmann i kunnskapsoverføring. Hans firma, International Farvefabrik A/S, ble et av landets største innen produksjon og salg av egne og andres produkter på norske og internasjonale markeder. 1910 var han dessuten medstifter av Bergens første drosjeselskap, A/S Taxameter.

Lars Pihl Johannessen avsluttet sin skolegang ved Hambros skole i Bergen 1893 og tok siden tre års videreutdanning ved college i Storbritannia. De følgende ti års Wanderjahre oppholdt han seg utenlands. Mest betydde det for hans karriere at han i årene 1901–05 var salgsrepresentant, til dels i Norge, for Holzapfels Compositions Co. Ltd. i Newcastle-on-Tyne, det internasjonalt ledende selskap for nye typer patenterte skipsbunnstoffer. Disse “antifouling compositions”, basert på kobber- og senere kvikksølvforbindelser, hindret groe- og korrosjonsdannelse.

Pihl Johannessen kom tilbake til Norge 1905, og året etter etablerte han A/S Norsk Skibscomposition (senere International Farvefabrik A/S) i Bergen. Aksjekapitalen var 100 000 kroner. Konkurransen mellom de britiske produktene og hans egne ble bilagt 1915. Da oppnådde han avtale om eneagentur på salg av Holzapfels skipsbunnstoffer i Norge. Kontrakten viste seg å være gullkantet, og det britiske morselskapet, det senere International Paints Ltd., søkte siden å omstøte avtalen, uten å lykkes.

Bakgrunnen for at Pihl Johannessen startet opp akkurat 1906, var den omlegging fra seil til damp som på den tiden fant sted i den norske handelsflåten, verdens fjerde største. Under omstillingen viste tankskip og dampskip sterkest vekst. Blant annet økte antall tankskip i handelsflåten fra ett til 18 i tiåret 1906–16, og antall dampskip ble nær fordoblet. Forretningsideen var å betjene dette vekstmarkedet med norskproduserte varer. Timingen var perfekt, og 1914 økte selskapet sin aksjekapital til 450 000 kroner, for å kunne holde tritt med veksten i etterspørselen. I mellomkrigsårene startet firmaet også produksjon og salg av industrimalinger, boksmalinger og lakker i alle kvaliteter.

I årene etter den annen verdenskrig var det en ny vekstperiode. Lys har nært slektskap med farger, og 1946 opprettet firmaet en ny avdeling under navnet IFA Electric for å drive produksjon og salg av infrarøde lampe- og mørkstrålingsanlegg, samt støvtette lysrørarmaturer. 1957 tok bedriften i bruk en ny 7-etasjes bygning i betong på 2500 kvadratmeter gulvflate. Omsetningen var nær 200 millioner kroner ved 50-årsjubileet 1956, antall ansatte omkring 150.

Lars Pihl Johannessen var administrerende direktør i alle år frem til 1949, da han overdrog ledelsen til sin sønn Conrad Pihl-Johannessen (f. 1913). Denne trakk seg ut 1982, og selskapet ble senere avviklet.

Kilder og litteratur

  • O. W. Fasting m.fl. (red.): Bergens sjøfart, handel og industri i tekst og billeder, 1914, s. 60
  • S. H. Finne-Grønn: Den vestlandske slegt Sundt, 1916, s. 244
  • biografi i Hoffstad, 1935
  • E. Hoffstad (red.): Illustrert norsk næringsleksikon, bd. 3, 1938–40, s. 260
  • J. Sæterskar: Det norske næringsliv, bd. 2: Bergen fylke, 1945, s. 262
  • R. Sundt: Lars Mortensen Sundt og hustru Karen Drejer Sundts slekt, 1953, s. 248
  • “50 farverike år”, i Norges industri 1956, s. 203
  • J. Gjerstad: Marken – en bydel i Bergen, bd. 1, Bergen 1995, s. 32
  • “Gjennomført kvalitet”, i BTid., bilag “Eiendom”, 28.6.1996 (Villa Skjoldnes)
  • samtaler med familien november 2001