Kristin Knutsdatter

Faktaboks

Kristin Knutsdatter
Kirsten El. Christine Knudsdatter
Levetid - kommentar
Fødselsår og fødested ukjent; Dødsår og gravsted ukjent; nevnt 1131–41
Virke
Dansk hertugdatter og norsk dronning
Familie
Foreldre: Dansk hertug Knud Lavard (ca. 1096–1131) og Ingeborg (nevnt 1130), datter av storfyrst Mstislav i Kijev-Novgorod. Gift ca. 1133 med kong Magnus 4 Sigurdsson Blinde (ca. 1115–12.11.1139), ekteskapet oppløst 1134. Søster av den danske kong Valdemar 1 den store (1131–82); søsterdatter av den norske og danske dronning Malmfrid; søskenbarn til Kristin Sigurdsdatter (ca. 1125–1178).

Kristin Knutsdatter var knapt mer enn et barn da hun i et års tid var norsk dronning. Det kan likevel se ut til at hun spilte en selvstendig rolle i striden mellom Magnus Blinde og sin farbror, Erik Emune. I dansk folkelig tradisjon er hun kjent som “liden Kirsten”, hvis kjærlighetsforhold til (eller intriger med) tronkreveren prins Buris ledet til en tragisk død for hennes egen brors hånd.

Kristin ble trolig født omkring 1120 eller kort før, i og med at hun ennå ikke hadde nådd gifteferdig alder da hun ble festet bort til kong Magnus 1131. Men hun ble gift med ham et par år senere og hadde da trolig nådd den tradisjonelle kanoniske ekteskapsalderen, som var 12 år for kvinner. Det var etter sammenhengen Kristins farbror, den danske tronkreveren Erik Emune (konge 1134–37), som rådde for hennes festemål etter at faren var drept. Han inngikk på den måten en allianse med kong Magnus, som også ble befestet ved at han selv fikk til ekte kong Sigurd Jorsalfares enke Malmfrid, som var Kristins moster.

Slike internordiske ekteskapsforbindelser var et ledd i de tronstridighetene som nå pågikk i alle de tre nordiske rikene. Kvinner av kongsætt ble i denne situasjonen redskap for skiftende allianser mellom konger og tronkrevere, men om de var handledyktige, kunne de også få reell politisk innflytelse. Kristin Knutsdatter havnet sentralt i politiske intriger da Erik Emune søkte tilflukt i Norge 1133 etter et nederlag for farbroren, kong Niels Svendsen (1104–34). Den danske historieskriveren Saxo Grammaticus hevder at kong Magnus nå lot seg bestikke av kong Niels til å skifte side og ta Erik av dage. Kristin varslet sin farbror om disse planene, og Erik kom seg unna til Danmark, der han 1134 beseiret Niels.

Etter dette sendte kong Magnus sin unge dronning tilbake til Danmark. Ifølge Saxo forskjøt han henne fordi hun hadde røpet hans planer, mens Heimskringla forteller at han ikke elsket henne og legger til at alt etter dette gikk tyngre for Magnus. Han fikk Kristins frender mot seg, og hans tronrival Harald Gille fikk nå støtte i Danmark til å beseire Magnus.

Om Kristin er det etter dette taust i kildene, bortsett fra at hun ennå levde i Danmark 1141, da hun er nevnt som vitne til et brev utstedt av kong Erik Lam.

Med grunnlag i en gammel dansk folkevise har det dannet seg en myte om Kristins liv i Danmark etter at hun ble skilt fra kong Magnus. Etter at hennes bror Valdemar ble dansk enekonge 1157, prøvde han gjennom allianser å nøytralisere sine rivaler til tronen, deriblant prins Buris (ca. 1130–ca. 1167), som var sønn av Henrik Skadelår og Harald Gilles dronning Ingerid Ragnvaldsdatter i hennes første ekteskap. Ifølge tradisjonen skal Buris og Kristin ha hatt et kjærlighetsforhold, noe som falt Valdemar tungt for brystet. Han lot Buris fengsle (og muligens drepe), og søsteren Kristin skal han selv ha “danset til døde”. Folketradisjonen knytter beretningen til en ennå bevart dobbeltgrav fra 1100-tallet på Vestervig klosters kirkegård i Nordjylland, men det er ikke kjent hvem som ligger gravlagt der, og kronologien tilsier at den Kirsten som omtales i tradisjonen, trolig ikke kan ha vært Knud Lavards datter.

Kilder og litteratur

  • Saxo
  • Fagrskinna
  • Hkr.
  • Dipl.Dan., rk. 1, bd. 2 nr. 81
  • NFH, del 2, 1855
  • S. Grundtvig (utg.): Danmarks gamle Folkeviser, bd. 3: Historiske viser, 2. utg., 1966, s. 163–164
  • H. Koht: biografi i NBL1, bd. 8, 1938
  • E. Jørgensen: “Buris”, i DBL3, bd. 3, 1979
  • J. Olrik: biografi (“Kirsten”) i DBL3, bd. 7, 1981
  • K. Helle: 'Under kirke og kongemakt 1130–1350', bd. 3 i ANH, 1995