Faktaboks

Kristian Gerhard Jebsen
Født
27. mai 1927, Bergen
Død
19. februar 2004, London, Storbritannia
Virke
Skipsreder
Familie
Foreldre: Skipsreder Kristian Stange Jebsen (1901–67) og Sigfrid (“Sissi”) Kjerland (1904–93). Gift 1953 med Aud Munkeberg (31.5.1931–), datter av Alrich Thomas Hansen Munkeberg (1894–1952) og Nicolaya Nistad (1901–). Sønnesønn av Kristian Gerhard Sundt Jebsen (1872–1950; se NBL1, bd. 6); sønnesønns sønn av Peter Jebsen (1824–92); brorsønns sønn av Gustav Adolf Jebsen (1884–1951); bror av Atle Jebsen (1935–).

Kristian Gerhard Jebsen tilhørte den nye generasjon norske shippingmenn som trådte inn i næringen like etter den annen verdenskrig med ballast av internasjonal praksis og høyere utdanning. Med sin store arbeidskapasitet ble han først en drivende kraft i familierederiet, før han etter brudd med familien i midten av 1960-årene samlet seg om sin egen virksomhet og bygde opp et verdensledende rederi innen et segment av industrialisert skipsfart. Jebsen fremstår som en av de store entreprenører i nyere norsk skipsfart, men han søkte å unngå offentlig søkelys mot sin person og virksomhet.

Jebsen vokste opp i Bergen og tok examen artium der 1944. Etter frigjøringen 1945 fikk han anledning til å dra til London for å arbeide i United Maritime Authority (UMA), hvor hans far var leder for nordsjøfartsavdelingen. UMA var i funksjon til våren 1946, og Jebsen reiste deretter til New York for å studere ved Columbia University, hvor han tok en B.A.-grad i Business Administration 1948. Deretter ble det meglerpraksis i New York og i London før han 1953 ble kalt hjem til Bergen. Der begynte han i familierederiet Kristian Jebsens Rederi AS, som drev med tank- og nordsjøtonnasje. Han kom snart til å avlaste faren i den daglige ledelse og ble opptatt som styremedlem i rederiselskapene 1957. Han stod bak satsingen på bulkskip fra 1959 og var med på å bygge opp en basis av skipningskontrakter.

I løpet av 1960-årene oppstod det gradvis et motsetningsforhold mellom den ambisiøse Kristian Gerhard Jebsen på den ene siden og hans far og yngre bror, Atle Jebsen, på den andre. Motsetningsforholdet kulminerte høsten 1966, da Kristian Gerhard Jebsen besluttet å tre ut av familierederiet. Han trakk seg formelt ved generalforsamlingen 1967 og etablerte samme år Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi AS i Bergen. Som del av et økonomisk oppgjør fikk han med seg disponering av to sementskip for Norcem, et gasstankskip under bygging, samt fordel av fraktkontrakter som var inngått for farens rederi.

Kristian Gerhard Jebsen kom i de neste årene til å få fullt utløp for sin arbeidskapasitet. Han fortsatte med bulkskip, men satset på “åpne” skip (med store luker som åpnet hele lasterommet) utstyrt med gantrykraner. Han tok initiativet til å opprette bulkgruppen Gearbulk (1968), bestående av fire likeverdige parter: hans eget rederi, det franske handelshuset Louis Dreyfus S.A. i Paris, dets datterselskap Buries Markes Ltd. i London og AS J. Ludwig Mowinckels Rederi i Bergen. Hver av partene satte inn spesialbygde skip i samseilingen. Som leder av Gearbulk kom Jebsen til å utøve en veldig reisevirksomhet for å knytte kontakter med industriselskaper og befraktere, særlig innen treforedling og aluminium.

Også Jebsen og Gearbulk fikk føling med shippingkrisen i 1970- og 1980-årene, men den åpnet også nye muligheter. Da markedet begynte å lysne fra 1985, hadde Jebsen og hans medinvestorer midler til å kjøpe opp moderne tonnasje til lave priser. Denne ble solgt etter noen år med betydelig gevinst. 1989/90 ønsket Dreyfus og Mowinckel å tre ut av Gearbulk, og deres andeler ble kjøpt av Jebsen. Gearbulk ble 1991 omorganisert som Bermuda-registrert selskap, og 40 prosent av selskapet ble solgt til Mitsui-OSK Lines. 1993 ble administrasjonen flyttet til London. Gearbulk står i dag (2002) som verdens største rederi innen åpne bulkskip. I tillegg bygde Jebsen opp en betydelig virksomhet med tank- og kombinasjonsskip, til dels i samarbeid med utenlandske partnere.

Kristian Gerhard Jebsen flyttet 1993 fra Norge til Storbritannia, omtrent samtidig med at familiens holdingselskaper ble overført. Rederiet har i dag en todelt organisasjon, med kommersiell ledelse i Storbritannia og driftsavdeling i Bergen.

Kilder og litteratur

  • D. Bakka jr.: I industriens tjeneste. Kristian Jebsens Rederi 1929–1979, upublisert manuskript
  • d.s.: Byen ved de syv hav. Maritime Bergen, Bergen 1998
  • artikler i Kapital, BTid. og Dagens Næringsliv