Kristen Nygaard

Faktaboks

Kristen Nygaard
Født
27. august 1926, Oslo
Død
10. august 2002, Oslo
Kristen Nygaard
Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Informatiker og politiker. Foreldre: Lektor William Martin Nygaard (1899–1987) og Dina Serina Aasen (1906–54). Gift 27.1.1951 med lærer, senere førstekonsulent Johanna Ur (13.12.1924–3.1.2011), datter av bonde Bertil Ur (1898–1958) og Othilie Lunde (1897–1984). Sønnesønns sønn av Marius Nygaard (1838–1912); brorsønns sønn av William Nygaard (1865–1952); tremenning av William Nygaard (1943–).

Kristen Nygaard var en av pionerene i det norske informatikkmiljøet, først som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og Norsk Regnesentral, senere i 20 år som professor i informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Han var også en ledende skikkelse i kampanjene mot norsk medlemskap i EF/EU i 1970- og 1990-årene.

Nygaard tok examen artium på reallinjen ved Fagerborg skole i Oslo 1945, studerte deretter realfag ved UiO og ble cand.real. 1956 med en hovedoppgave innen sannsynlighetsteori. 1948–60 arbeidet han dessuten i full stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt, først med beregninger og programmering, deretter med operasjonsanalyse, og 1957–60 var han leder for operasjonsanalysegruppene i Forsvaret. Han var initiativtaker til og første formann i Norsk Operasjonsanalyseforening (1959–64).

1960 ble Nygaard ansatt ved Norsk Regnesentral (NR) og fikk ansvaret for å bygge opp denne institusjonen som et forskningsinstitutt for fremme av elektronisk databehandling, operasjonsanalyse og andre kvantitative metoder i offentlig og privat virksomhet i Norge. Han var forskningssjef der 1962–75 og ledet en rekke prosjekter for norske bedrifter i disse årene.

Nygaards største prosjekt var programmeringsspråket Simula, som han utviklet sammen med Ole-Johan Dahl. Simula viste seg å være noe langt mer enn bare et programmeringsspråk. Dahl og Nygaard oppfant det som siden er kjent som objektorientert programmering, eller bare objektorientering. Simula innførte begreper som objekter, klasser og arv, som alle senere objektorienterte språk bygger på. De mest utbredte programmeringsspråkene i dag (2003), som Java og C++, er alle objektorienterte. Objektorientering innebærer at man deler opp et dataprogram på en mengde objekter, hver med gitte egenskaper og gitte måter å reagere med andre objekter på. Perspektivet viste seg særdeles fruktbart – ikke bare for simulering, som var Nygaards og Dahls opprinnelige interesse, men også for praktisk talt alle andre anvendelser av informasjonsteknologi. Det 21. århundres “web-tjenester” på Internett bygger på det prinsippet at objekter “bor” på nettet og kan kombineres for å realisere distribuerte, pålitelige og sikre tjenester, levert til alt fra håndholdte PCer til supermaskiner.

Fra slutten av 1960-årene var Nygaards virksomhet sterkt preget av hans sosiale engasjement. Han arbeidet med sosiale konsekvenser av datateknologi og spesielt med hvordan norsk fagbevegelse burde forholde seg til teknologien. Arbeidet ledet allerede tidlig i 1970-årene til at det ble inngått data-avtaler og oppnevnt datatillitsvalgte i arbeidslivet. 1965 og 1967 ledet Nygaard strategiutvalget i partiet Venstre, men 1971 gikk han over til Arbeiderpartiet. Frem til folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap september 1972 ledet han samordningsutvalget i Ungdomsfronten mot EF.

Som professor i informatikk ved universitetet i Århus (1975–76) og deretter ved UiO (professor II fra 1977, full stilling 1984–96) fortsatte Nygaard det parallelle arbeidet med forskning og undervisning i systemutvikling og i sosiale virkninger av informasjonsteknologi. Fra 1980-årene ble han stadig mer internasjonalt engasjert: Under et USA-opphold 1987 var han samtidig Visiting Professor ved Stanford University, Visiting Scientist ved Xerox PARC og konsulent for Apple Computer.

Nygaards internasjonale ry ble bekreftet av en rekke æresbevisninger. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Lunds Universitet 1990 og ved Ålborg Universitetssenter 1991. Samme år mottok han som første utlending Norbert Wiener-prisen for “utvist ansvar i sosial og faglig virksomhet” av den amerikanske foreningen Computer Professionals for Social Responsibility, og sammen med Ole-Johan Dahl fikk han Rosings hederspris fra Den Norske Dataforening ved den første tildelingen 1999. De to fikk også John von Neumann-medaljen fra Institute of Electrical and Electronic Engineers (for sitt arbeid med Simula) 2001 og Turing-prisen samme år for “opphavsideene for objektorientert programmering”. Nygaard ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 2000.

Opplysningsutvalget om Norge og EF ble opprettet høsten 1988, med Nygaard som leder. Utvalget ble senere omformet til organisasjonen Nei til EU, og Nygaard var leder der til juni 1995, da han satte i gang arbeidet for å opprette samarbeidsnettverket TEAM (The European Anti-Maastricht Movement). Nei til EU var en effektiv politisk organisasjon, som på det meste omfattet 145 000 medlemmer i 450 lokallag.

Verker

Et utvalg

 • Stokastisk tolkning og Monte-Carlo-løsning av en klasse intergralligninger, h.oppg. UiO, 1956 (tapt)
 • SIMULA. A language for programming and description of discrete event systems. Introduction and user's manual (sm.m. O.-J. Dahl), 1966 (5. utg. 1967)
 • SIMULA 67. Common base language (sm.m. O.-J. Dahl og B. Myrhaug), 1968 (4. utg. Common base language, 1984)
 • Databehandling, planlegging og styring. Grunnbok for fagbevegelsen (sm.m. O. T. Bergo), 2 bd., 1972 (2. utg. Planlegging, styring og databehandling, 3 bd., 1973
 • Artificial intelligence. Perspectives and implications (sm.m. E. Buchberger og B. Göranzon), 1987
 • Fakta og meninger om Norge og EF (red. sm.m. P. Lund og B. Wiig), 1989
 • Object-oriented programming in the BETA programming language (sm.m. O. Lehrmann og B. Møller-Pedersen), Wokingham (Storbr.) 1993
 • Samholds-Norge eller markeds-Norge? (sm.m. A. K. Grimsrud), 1997

Kilder og litteratur

 • G. Bjerknes, P. Ehn og M. Kyng (red.): Computers and democracy. A Scandinavian challenge, festskrift til Kristen Nygaard, Aldershot 1987
 • HEH 1994
 • Universitetet i Oslo: Ole-Johan Dahl, Kristen Nygaard og SIMULA
 • en rekke nekrologer og minneord på UiO Institutt for informatikks tidligere minneside om Nygaard
 • Kristen Nygaards CV og tidligere nettside
 • personlig kjennskap til Kristen Nygaard
 • opplysninger fra Nygaards enke Johanna Nygaard, 2003

Portretter m.m.

 • Tegning av Hans Normann Dahl; Simulasenteret, Bærum