Skipsreder. Foreldre: Skipsreder Knut Utstein Kloster (1900–54) og Ingeborg Ihlen (f. 1903). Gift 1953 med Inger Katrine (“Trine”) Bergvall (6.4.1931–), datter av direktør Arvid Bergvall (f. 1903) og Eva Ditlev-Simonsen (1910–99). Sønnesønn av Lauritz Kloster (1870–1952).

Knut Utstein Kloster er skipsrederen som omdannet et tradisjonelt, mellomstort norsk tank- og tramprederi til selve symbolet på moderne norsk cruisefart.

Kloster vokste opp i Oslo og tok examen artium 1949. Etter fullført utdannelse som skipsingeniør ved Massachusetts Institute of Technology i USA, dispasjøreksamen og merkantil utdannelse ble han 1959 meddisponent i Klosters Rederi A/S. Rederiet var grunnlagt 1924 av hans bestefar og disponerte på den tid fem tørrlast- og tankskip. 10 år senere var Klosters Rederi omdannet til et av verdens ledende innen cruisefart, med tre nybygde passasjerskip i fart og et fjerde på beddingen.

I begynnelsen av 1960-årene hadde Otto Thoresen, medlem i Klosters representantskap, bygd opp en lønnsom ferjetrafikk over Den engelske kanal. Det britiske feriemarkedet var i vekst, og 1965 vedtok Klosters Rederi å åpne en direkte ferjerute fra Storbritannia til Spania og Gibraltar. Skipet Sunward ble levert fra Bergens Mekaniske Verksteder sommeren 1966 og var med sine ca. 9000 brutto registertonn det største norskbygde passasjerskip til da. Men politiske motsetninger mellom Storbritannia og Spania og innføring av restriksjoner på britisk turistvaluta førte til trafikksvikt. Ruten ble nedlagt etter kort tid.

Høsten 1966 fikk Kloster en forespørsel fra USA om å bruke Sunward i en passasjer- og ferjerute mellom Miami og Bahamas, og ved årsskiftet 1966/67 var Norwegian Caribbean Lines (NCL) og det norske cruise-eventyret i Karibia en realitet. Det amerikanske feriemarkedet hadde behov for moderne, brannsikre og rasjonelle passasjerskip som kunne tilby middelklassen komfortable sjøreiser til en rimelig pris. Ruten var en suksess fra første stund, og 1970 hadde NCL fire topp moderne skip i karibisk cruisefart. Klosters suksess inspirerte andre norske rederier til å engasjere seg i tilsvarende fart.

Veksten fortsatte, og med kjøpet og ombyggingen av passasjerskipet France til verdens største cruiseskip, S/S Norway (1979–80), befestet Kloster sitt ry for nytenkning og dristighet innen moderne cruisefart. Med sine 70 000 brutto registertonn markerte Norway selve gjennombruddet for cruisefartens gigantskip. Da Royal Viking Line ble overtatt 1983, ble Klosters Rederi verdens største passasjerrederi, med 8 skip og 7200 passasjerplasser.

Mens andre rederier iverksatte store nybyggingsprogram utover i 1980-årene, ble dette en konsolideringsperiode for Klosters rederivirksomhet, både på grunn av omkostningene ved den kraftige ekspansjonen og på grunn av hardere konkurranse rederiene imellom. Kloster gikk 1987 av som styreformann i Kloster Cruise A/S, omdøpt til Vard A/S. Andre rederier har siden overtatt lederposisjonen innen cruisefart.

At Kloster var en cruisereder med visjoner og ideer for fremtiden, kom ikke minst til uttrykk i prosjektet “Phoenix – World City”, et gigantskip på 250 000 brutto registertonn, med plass for 4000 passasjerer; et flytende feriested, verdenssamfunn og møtested for internasjonale konferanser av enhver art. Men tross grundig planlegging og mange iherdige fremstøt er prosjektet ikke satt ut i livet. Ideen bak World City står også som symbol på Klosters globale anskuelser. Samme filosofi kom til uttrykk da Norway som verdens første og hittil eneste passasjerskip fikk tillatelse til å føre FN-flagget.

Kloster har alltid vært opptatt av menneskelig kontakt, internasjonal forståelse og miljøspørsmål. Han ønsket å bruke cruisefarten til å skape kontakt med og forståelse for lokalbefolkningen i Vestindia, og han var sterkt engasjert i byggingen av den norske paviljongen på Epcot-senteret i Florida. I Norge har han vist sitt humanitære engasjement på mange felt. Han har støttet miljøbevegelser som Fremtiden i våre hender og prosjektet Gaia, en kopi av Gokstadskipet som seilte til den store miljøkonferansen i Rio de Janeiro 1992.

Kloster har liten sans for ytre effekter. Om bord har han like gjerne vært å finne i mannskaps- og offisersmessa som i spisesalen. Han er en søkende sjel, stadig opptatt av nye, gjerne ukonvensjonelle tanker og ideer.

  • HEH 1984
  • A. G. Andersen: SS Norway langs norskekysten,Ålesund 1984
  • Kierulfs håndbøker. Norske aksjer og obligasjoner,div. årganger
  • diverse artikler i aviser og tidsskrifter relatert til norsk cruisefart
  • personlig intervju 25.6.1992