Faktaboks

Kjell E. Almskog
Kjell Erik Almskog
Født
5. januar 1941, Oslo
Virke
Industrileder
Familie
Foreldre: Disponent Reidar Juel Almskog (1910–82) og Aslaug Magnhild Carlsen (1912–). Gift 1964 med Esther Sophie Finholth (31.10.1942–), datter av kontorsjef Olaf Georg Finholth (1893–1966) og Lilly Constanse Grønseth (1906–93).

Kjell E. Almskog var et av de mest sentrale navn innen norsk industri i slutten av 1990-årene. Han satt i mange år i konsernledelsen i den internasjonale ABB Gruppen, og 1999–2001 var han konsernsjef i Kværner ASA.

Almskog vokste opp i Oslo, hvor han tok examen artium 1959. Han er utdannet Master of Business Administration (siviløkonom) ved University of Kansas, USA 1964. 1974–75 gjennomgikk han Advanced Management Program ved Harvard University i Boston, USA. Han begynte sin yrkeskarriere som Brand Manager i Procter & Gamble i London 1967. Her ble han frem til 1971, da han flyttet hjem til Norge og ble marketingdirektør i Simrad i Oslo. 1976 ble han ansatt som direktør i Elektro Union, holdingselskapet til selskapene National Industri A/S og National Elektro A/S. 1979 ble han administrende direktør i National Industri, og 1981 overtok han som administrerende direktør i National Elektro.

1986 ble Almskog ansatt som administrende direktør i Elektrisk Bureau A/S. Her spilte han en hovedrolle i fusjonen med Elektro Union, som gjorde EB-konsernet til den største privateide kombinerte virksomhet innen elektronikk og elektroteknikk i Norge.

Høsten 1987 fusjonerte svenske ASEA AB og sveitsiske Brown, Boveri & Cie til ABB Asea Brown Boveri AG, og da ASEA-Per Kure A/S og NEBB (Norsk Elektrisk & Brown Boveri A/S) i Norge ble fusjonert inn i EB-konsernet, var EB et av de absolutt største privateide industriselskaper i Norge. Kjell E. Almskog ble administrerende direktør og konsernsjef. Ved årsskiftet 1991/92 kjøpte ABB opp 100 prosent av aksjene i EB. Selskapet ble tatt av børs og skiftet navn til ABB (Asea Brown Boveri A/S).

Den omfattende EB/ABB-fusjonen tidlig i 1988 hadde samlet brorparten av landets elektrotekniske industri i ett miljø. Mot slutten av 1980-årene og utover i 1990-årene falt bunnen ut av det norske elforsyningsmarkedet. Almskog fikk oppgaven å restrukturere den elektrotekniske virksomheten i norske ABB. Det var en meget smertefull prosess, som i løpet av noen år resulterte i mer enn en halvering av den elektrotekniske virksomheten til det norske konsernet. I omstillings- og nedbemanningsprosessen fokuserte Almskog på videreføring av kompetanse, og selv om virksomheten er betydelig nedskalert, har den elektrotekniske virksomheten i norske ABB tilnærmet samme kompetansebredde- og dybde i 1999 som i 1988.

Parallelt med tilpasningene i den elektrotekniske delen av konsernet begynte Kjell E. Almskog en målbevisst og systematisk oppbygging av aktiviteter relatert til olje- og offshoreindustrien. Ved årsskiftet 1989/90 var det daværende EB en marginal aktør i dette markedet. Høsten 1998 utgjorde aktiviteter relatert til olje, gass og petrokjemi mer enn 60 prosent av den samlede virksomheten til norske ABB. Utviklingen gikk så raskt at olje, gass og petrokjemi 1994 ble et eget forretningsområde i den internasjonale ABB Gruppen, med Almskog som sjef. Høsten 1998 ble denne virksomheten et eget forretningssegment i internasjonale ABB og Almskog fikk sete i den internasjonale konsernledelsen i ABB ved hovedkontoret i Zürich i Sveits.

Oppholdet i Sveits ble imidlertid av kort varighet. Senhøstes 1998 ble Almskog bedt om å overta som konsernsjef i Kværner. Han tiltrådte 1. januar 1999 og endret dermed kontor- og bostedsadresse fra Zürich til London.

Som leder er Kjell Erik Almskog sterkt målfokusert. Før han setter sine mål, gjennomfører han grundige analyser og søker å oppnå enighet med dem han skal nå målene sammen med. Han er meget analytisk og evner dessuten å holde prosessene på rett spor til målene er nådd.

Almskog er ikke et utpreget sosialt menneske. For sine medansatte fremstår han som “Sjefen” med stor S. Arbeidsdagen er meget velorganisert, og det er lite rom for hyggeprat. Han har ingen “indre krets” som han støtter seg til, men opptrer overfor sine medarbeidere, uansett nivå, med intergritet og autoritet. Han blir sjelden eller aldri sint. Selv når det “blåser” som verst, har han en forunderlig evne til å bevar roen og gjennomføre sine skarpe og presise analyser. I forhandlingssituasjoner gir han ikke mer enn absolutt nødvendig. Han hater å tape.

I den grad Kjell Erik Almskog har tid til et privatliv, dreier det meste seg om familien. Han har hytte på fjellet i Norge, hus i Spania, og på gode, norske sommerdager er han båtmenneske. Han har tre voksne sønner, som etter hvert har begynt å gi ham barnebarn.

Kilder og litteratur

  • Almskogs CV fra ABB, 1998
  • pressemelding fra Kvaerner PLC i Scandinavian Oil-Gas Online (http://www.scandoil.no/) 28.10.1998