Katarina Karlsdotter

Faktaboks

Katarina Karlsdotter
Katarina Karlsdotter Gumsehuvud
Født
1418, Sverige
Død
7. september 1450, Vadstena klosterkyrka, Sverige
nøyaktig fødselsdato og fødested er ikke kjent; i Stockholm, begr. 1451.1.17

Artikkelstart

Svensk-norsk dronning. Foreldre: Svensk ridder og riksråd Karl Ormsson (gumsehuvud) (død 1443) og Märta Gregersdotter (Aspenäs-ætten). Gift 5.10.1438 på Stockholms slott med svensk riksforstander, senere konge Karl 1 (i Sverige Karl 8) Knutsson (Bonde) (1408–70).

Katarina Karlsdotter var i navnet norsk dronning i et knapt år, men satte aldri sine ben her i landet. Kildene gir ikke noe grunnlag for å uttale seg om hennes personlighet.

Katarina tilhørte Sveriges ypperste adel og var en nyttig støttespiller for sin mann i hans streben etter å skaffe seg og holde på verdigheten som svensk konge. Hun var Karl Knutssons annen hustru og ble gift med ham samme år som ektemannen tiltrådte som riksforstander i Sverige. Ifølge Karlskrönikan varte bryllupet i 12 dager og ble bivånet av en rekke geistlige og verdslige riksråder og andre medlemmer av den svenske eliten. På riksrådets møte 17. oktober (eller tidligere) ble Karl valgt til riksforstander.

Karl Knutsson ble valgt til svensk konge etter Christoffer av Bayerns død 1448. Da ble Katarina svensk dronning, og hun ble kronet i domkirken i Uppsala 2. juli, tre dager etter ektemannens kroning. 1449 ble hun også norsk dronning, men hun fulgte ikke sin mann til Trondheim for å krones og døde allerede det påfølgende år, lenge før hennes mann ble fordrevet fra Sverige. Hun ble begravet i birgittinerklosteret i Vadstena, hvor hennes yngste datter var nonne.

Karl Knutsson og Katarina Karlsdotter hadde 9 barn, hvorav fire døtre overlevde moren. Vi kjenner navnet på tre av døtrene: Margareta Karlsdotter (død mellom 1458 og 1465), Magdalena Karlsdotter (1445–95), som var gift med høvedsmannen på Visborg, Iver Axelsson (Thott), og nonnen Birgitta Karlsdotter (1446–69).

Kilder og litteratur

  • Karlskrönikan, Svenska medeltidens rim-krönikor 2, Stockholm 1866
  • G. Elgenstierna: Den introducerade svenska adelens ättartavlor, bd. 1, Stockholm 1925 (faksimileutg. 1998), s. 512f.
  • Å. Ohlmarks: Sveriges Hundra Konungar, Stockholm 1956
  • K.-G. Lundholm: “Drottning Katarina Karlsdotters förfäder”, i Personhistorisk tidskrift (Stockholm) 1958
  • H. Gillingstam: biografi i SBL, bd. 20, 1973–75