Faktaboks

Karen Mowat
Født
1630, Hovland i Tysnes, Hordaland
Død
1675, Christiania
Virke
Arving og godseierhustru
Familie
Foreldre: Admiral og godseier Axel Mowat (1592–1661) og Karen Knudsdatter Bildt (død 1662). Gift 1657 eller 1658 med Ludvig Holgerssøn Rosenkrantz (1628–85). Mor til Axel Rosenkrantz (1670–1723).

Karen Mowat var gift med Ludvig Rosenkrantz, den første baron til Rosendal, og arbeidet energisk for å skaffe herresetet Hatteberg et økonomisk eksistensgrunnlag. Godset ble opphøyet til baroni med navnet Rosendal tre år etter hennes død.

Karen var den yngste av Axel og Karen Mowats tre barn. Da hennes to brødre begge døde tidlig, ble hun den rikeste arvingen på Vestlandet, og da foreldrene døde, gikk deres enorme jordegodssamling gjennom henne over til Ludvig Rosenkrantz, en forgjeldet dansk adelsmann som hun giftet seg med 1657, året før han ble utnevnt til krigskommissær nordafjells med sete i Bergen.

Ekteparet slo seg ned på gården Hatteberg i Kvinnherad, som var en del av Karens arv. På gården lot de 1663–66 oppføre en ny hovedbygning, som fortsatt står der, og gården skiftet navn til Rosendal.

Ekteskapet med Ludvig Rosenkrantz ser ut til å ha vært preget av kjærlige følelser, og Karen stod last og brast med ektemannen i kampen for å skaffe nok penger til et liv som sømmet seg for en storgodseier og hans hustru. Rosenkrantz var nokså forgjeldet allerede da han kom til Norge, samtidig som byggingen av den nye hovedbygningen på Hatteberg kostet store summer. I likhet med sin mann hadde Karen lange opphold i Bergen, og hun hadde en viss forkjærlighet for å bo på storgården Ask på Askøy utenfor byen.

I ekteskapet med Ludvig Rosenkrantz fikk Karen fem sønner og fire døtre. Den eldstefødte Holger arvet baroniet etter faren. Liksom to yngre brødre gikk han i den tyske keiserens tjeneste, kjempet mot tyrkerne under deres fremrykking mot Wien og senere mot Ludvig 14s Frankrike. Han døde 1689 av sårene han fikk under beleiringen av Metz i Frankrike. Baroniet gikk etter tur over til hans yngre brødre Christian og Frederik og til slutt 1691 til den yngste broren Axel Rosenkrantz. Axel døde 1723 som den femte og siste baron til Rosendal.

En av Karens døtre var den ille beryktede Justine Cathrine Rosenkrantz (1659–1746), som var kammerjomfru hos Christian 5s dronning Charlotte Amalie. Hun prøvde å forgifte en yngre hoffdame hos dronningen, Anna Emilie von Dalwig, og ble dømt til døden 1699, men ble benådet av kongen til livsvarig fengsel. Hun døde i Rønne på Bornholm.

Da Karen Rosenkrantz døde under et opphold i Christiania 1675, og hennes tante, Karen Mowat (som var enke etter admiral Erik Ottesen Orning) døde på Stord 1679, døde også slekten Mowat ut i Norge, med mindre vi regner med Axel Mowats utenomekteskapelige sønn, Anders Axelsen Helvik, som bodde på Ænes inntil faren, som anerkjente sønnen, gav ham gården Helvik på Herøy i Husnes annekssogn. Der levde også hans etterkommere som gårdbrukere inntil de siste i slekten utvandret til Amerika rundt 1850.

Kilder og litteratur

  • B. E. Bendixen: Baronerne Rosenkrands til Rosendal med 2 tillæg, BHFS nr. 3, 1897
  • A. M. Wiesener: “Axel Mowat og hans Slegt”, i BHFS nr. 36, 1930
  • F. Tennfjord: Stamhuset Rosendal, 1944
  • T. Hansen: Rosendal baroni, Bergen 1991