Faktaboks

Julius Fritzner
Julius Christopher Fritzner
Født
28. desember 1828, Skjeberg (nå Sarpsborg kommune), Østfold
Død
12. februar 1882, Kristiania
Virke
Hotelleier
Familie
Foreldre: Infanterikaptein og forpakter på Hafslund Herregård, senere overtollbetjent Niels Dorph Heide Fritzner (1783–1832) og Nicoline Christine Schwartz Bremer (1793–1864). Gift 7.5.1858 med Else Marie Caroline Strøm (31.3.1829–25.10.1865), datter av kjøpmann Søren Andreas Strøm (f. 1799) og Anne Sofie Jensine Wulff (1798–1843).

Julius Fritzner grunnla Grand Hotel i Christiania og drev det frem til å bli hovedstadens fremste hotell- og restaurantbedrift.

Fritzner vokste opp som den nest yngste i en søskenflokk på seks, hvorav tre skulle bli viktige medarbeidere i oppbyggingen av Grand Hotel. Han gikk i baker- og konditorlære og etablerte seg først på Fredrikshald. 1861 flyttet han til Christiania og åpnet et konditori i Casparys gård i Kongens gate 11 og noe senere i Graahs gård i nummer 8, som han drev med hell inntil han overtok driften av kafeen i Frimurerlogen på Bankplassen. Der fikk han bl.a. i oppdrag å stå for serveringen ved alle festligheter i hovedstaden under kong Oscar 2s kroning 1873.

Fritzner var en av dem som tidlig så at plasseringen av Slottet, universitetet og Stortinget, samt opparbeidelsen av Karl Johans gate og Stortingsgata, betydde at hovedstadens sentrum ville bli forflyttet fra Kvadraturen til Karl Johans gates øvre del. “Tross meget motstand fra mange hold fikk Julius Fritzner tillatelse til å bygge en åttekantet, toetasjers serveringspaviljong i Studenterlunden til bruk i sommertiden,” skrev Mentz Schulerud i boken På Grand i hundre år. Paviljongen ble åpnet 1865 og lå øverst i Studenterlunden. Den ble et meget populært utfluktssted for byens borgere, og Fritzner drev den til ut i 1890-årene. Den ble revet i forbindelse med byggingen av Nationaltheatret.

1873 kjøpte Julius Fritzners eldre bror Nicolay, som da var forretningsmann i Stockholm, professor Heibergs gård på hjørnet av Karl Johans gate og Rosenkrantz' gate, der bl.a. professor Anton Martin Schweigaard bodde til leie, med tanke på å etablere et større hotell under sin brors ledelse.

Grand kafé og hotellet med 100 værelser ble åpnet 1874, og 1878 solgte Nicolay eiendommen til sin bror, som fikk støtte fra Schous bryggeri til overtakelsen. Kafeen, som først ble innredet i det som hadde vært professor Schweigaards leilighet, og i løpet av 1870-årene gjennomgikk en betydelig ansiktsløfting og utvidelse, ble etter hvert stamkafé for hovedstadens billedkunstnere, forfattere og pressefolk, med Henrik Ibsen, Christian Krohg, Knut Hamsun og Sven Elvestad blant de fremste representanter.

Fru Fritzner, som var søster av Samuel Strøm, en av innehaverne av Steen & Strøm, døde allerede 1865, og da enkemannen åpnet sitt hotell, sa hans yngre søster Anne Margrethe, som forble ugift, opp sin stilling og ble i mors sted for ekteparets tre barn og i realiteten hotellets vertinne. En annen av søsknene, Wilhelm Storm Fritzner, var utdannet gartner og overtok bestyrelsen av sin bror Julius' løkke “Fagerheim”, som både var familiens landsted og leverte kjøtt og grønnsaker til hotellet.

Julius Fritzner ble omtalt som en fin og nobel, beskjeden og stille person, men også en gjestfri, familie- og vennekjær mann som ikke likte å gjøre seg bemerket. Da han døde 1882, stod sønnen Christian klar til å overta bedriften, som i hans tid ble vesentlig utvidet.

Kilder og litteratur

  • M. Schulerud: På Grand i hundre år. 1874–1974, 1974
  • H. E. Fritzner: Slekten Fritzner, 1981