Jonas Gahr Støre

Faktaboks

Jonas Gahr Støre
Født
25. august 1960, Oslo
Virke
Politiker og embetsmann
Familie
Foreldre: Skipsmegler Ulf Jonas Støre (1925–2017) og bibliotekar Unni Gahr (1931–2021). Gift med sosiolog Marit Slagsvold (1962–).

Med sin brede internasjonale og politiske erfaring er Jonas Gahr Støre en markert utenriksminster i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering.

Jonas Gahr Støre vokste opp på vestkanten i Oslo; faren var skipsmegler, og bestefaren hadde sørget for familiens økonomiske grunnlag gjennom ved- og varmovnprodusenten Jøtul som i 1970-årene ble solgt til Norcem. Jonas Gahr Støre tok eksamen ved Berg videregående skole 1979, og etter Sjøkrigsskolen og ett år som fenrik i Marinen reiste han 1981 til Paris og studerte i fem år ved Institut d'Études Politiques. Som nyutdannet statsviter fikk han 1986 en forskningsstilling ved Harvard Law School i USA.

Den unge vestkantgutten ble 1989 hentet inn til statsministerens kontor som spesialrådgiver for Arbeiderpartiets statsminister Gro Harlem Brundtland. Ikke alle sosialdemokrater var like overbevist om hans engasjement for venstresiden, men Gro Harlem Brundtland var fornøyd med jobben han gjorde, og da hun i 1998 ble leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), tok hun Støre med som stabssjef. Her ble han til Jens Stoltenberg to år senere bad ham om å bli stabssjef/statssekretær ved Statsministerens kontor. I ett år satt han i den innerste kretsen rundt Jens Stoltenberg før Arbeiderpartiet mistet regjeringsmakten etter et historisk katastrofevalg høsten 2001.

Støre var arbeidende styreleder ved Econ Analyse 2002–03 og generalsekretær i Norges Røde Kors 2003–05.

Da Jens Stoltenberg høsten 2005 satte sammen sin andre regjering, var Jonas Gahr Støre en opplagt statsrådskandidat. Etter kort tid markerte han seg som svært opptatt av nordområdene og forholdet til Russland og fikk blant annet vedtatt Varangerfjord-avtalen. Støre har også ledet UD gjennom en omorganisering, og han fikk juling internasjonalt da Norge anerkjente Hamas-regjeringen i 2007.

På tross av sin bakgrunn og den skepsis han ble møtt med, er han i dag en av Arbeiderpartiets mest populære politikere.

Kilder og litteratur

  • www.stortinget.no/Representantene/Biografier