Johan Gottfried Conradi (1835–1919)

Faktaboks

Johan Gottfried Conradi
Født
24. juli 1835, Trøgstad, Østfold
Død
30. november 1919, Kristiania

Artikkelstart

Lege. Foreldre: Professor Andreas Christian Conradi (1809–68) og Gormine Sophie Gorm (1810–83). Gift 8.5.1876 med Mette Amalie Wilhelmine Kirsebom (16.5.1854–1.7.1935), datter av grosserer og konsul Gabriel Bloch Kirsebom (1815–96) og Franciska Birgitte Bock (1822–1900). Brorsønn av Johan Gottfried Conradi (1820–96).

Johan Gottfried Conradi var lege i Christiania i mer enn 50 år, og han tjenestegjorde som militærlege under den dansk-tyske krig 1864. Han innehadde sentrale posisjoner innen det norske frimureri.

Conradi ble student 1853 og avla medisinsk eksamen i Christiania 1861. I studietiden var han kandidat ved Rigshospitalets hovedavdeling (1860–61), og de første årene etter eksamen hadde han ulike stillinger ved Fødselsstiftelsen og Rikshospitalet.

Sommeren 1863 var han konstituert by- og fattiglege i Christiania, og under epidemiene 1864 og 1865 var han lege ved Ankerløkkens koppelasarett. 1863–66 var han reservelege ved Christiania Bys Sygehus, og deretter frem til 1869 revervelege ved Fødselsstiftelsen og Børnehospitalet.

Fra 1869 drev han privat legepraksis i Christiania, dog også med verv som lege ved Akershus landsfengsel og ved landsfengselet for kvinner fra 1889 til 1914. Han var eksaminator ved jordmorskolen i Christiania fra 1873 og medbestyrer der fra 1900.

Fra mars til juli 1864 deltok Johan Gottfried Conradi som lege på dansk side i den dansk-tyske krig. Fra 15. mars 1864 hadde han tilsyn med tre lasaretter i Fredericia. Det ene av disse lå i den delen av festningen som ble totalskadd under bombardementet 20.–21. mars, da alle syke og sårede måtte reddes over til Fyn. Han tjenestegjorde deretter ved Dybbøl, og etter at Dybbøl skanse ble stormet 18. april, førte han en større transport sårede til København med det norske dampskipet Nordstjernen. Senere bestyrte han feltlasaretter på Fyn og i Jylland.

Fra 1865 var han på flere langvarige medisinske studiereiser til en rekke europeiske land og til USA.

Johan Gottfried Conradi var fra 1902 det norske frimureris styrende mester og etterfulgte 1905 kong Oscar 2 som landsstormester for Norge.

Conradi ble ridder av St. Olavs Orden 1905, han var også ridder av den danske Dannebrogordenen (1864) og den svenske Konung Carl XIII:s Orden (1902).

Verker

  • Bibliografi i NL,bd. 1, 1996, s. 591

Kilder og litteratur

  • F. G. Gade: biografi i NBL1, bd. 3, 1926; biografi i NL, bd. 1, 1996