Faktaboks

Jens Ulltveit-Moe
Jens Dag Ulltveit-Moe
Født
16. juli 1942, Drammen, Buskerud
Virke
Skipsreder og industrimann
Familie
Foreldre: Rektor Borgar Ulltveit-Moe (1906–84) og lærer Ragnhild Johne (1912–85). Gift 1981 med sosionom Hanne Elisabeth Kierulf (14.1.1944–), datter av direktør Haakon Kierulf (1902–59) og Helen Lorenzen (1909–99), ekteskapet oppløst 2002; samboer fra 2002 med professorstipendiat Karen Helene Midelfart (31.12.1967–), datter av advokat Arne Midelfart (1943–93) og hustru Edith (1940–).
Jens Ulltveit-Moe

Foto 2003

Jens Ulltveit-Moe
Av /NTB Scanpix ※.

Jens Ulltveit-Moe er en markant industrileder og reder med vilje til å ta risiko og tenke annerledes. Kombinert med faglig innsikt og variert erfaring har det gitt betydelige resultater, men også feilsatsinger. Han er en målrettet og handlingsorientert bedriftsleder, og hans evne til spissformulering fører ham jevnlig til fronten i den offentlige debatt, der han deltar med uvøren sjarme og dannet uhøytidelighet.

Ulltveit-Moe avla siviløkonomeksamen ved Norges Handelshøyskole 1966 og fortsatte sine studier ved Columbia University i New York med en M.A.-grad i internasjonal politikk 1968. Han interesserte seg tidlig for internasjonale forhold og allerede hans studiearbeid ved NHH var viet norsk eksport. Etter ytterligere fire år i New York, hvor han arbeidet i det globale konsulentselskapet McKinsey, gikk han inn som direktør i det London-baserte tankskipsrederiet Asterix, som tilhørte det nederlandske familieselskapet SHV Corporation. Der fikk han utfordringen å drive tankflåten og forvalte selskapets tankskipsinvestering under 1970-årenes skipsfartskrise, og ifølge eget utsagn fikk han prøvd ut sine teorier. Fra den nederlandske eieren fikk han også med seg tre leveregler: Timing, Langsiktighet og Gå mot strømmen.

1980 hentet kreditorene med Bergen Bank i spissen Ulltveit-Moe til Haugesund som administrerende direktør for det da tapstyngede rederiet Knut Knutsen OAS. Rederiet var svekket etter skipsfartskrisen og overtatt av kreditorene. Ulltveit-Moe gjennomførte en snuoperasjon i rederiet, tok i bruk bøyelasting av tankskip for oppdrag i Nordsjøen og knyttet til seg Trygve Seglem, som ble hans mangeårige partner i shippingvirksomheten. 1984 overtok Ulltveit-Moe rederiet fra kreditorene, noe som førte til et anstrengt forhold mellom ham og Knutsen-familien.

Knutsen OAS Shipping ble utgangspunktet hvorfra Ulltveit-Moe de neste 20 år bygde opp Umoe-konsernet med rederidrift og maritim industri. Tidlige oppkjøp var Harding Safety med livbåtproduksjon (1986), Haugesund Mekaniske Verksted og Sterkoder skipsbyggeri i Kristiansund (begge 1990). Snuoperasjonen i Harding Safety krevde stahet og lansiktighet. Sterkoder måtte senere nedlegges, mens videreutviklingen av Haugesund Mekaniske Verksted til offshore og salg til ABB 2000 la grunnlaget for stor formue og nye muligheter. Veien frem var imidlertid usikker. Problemene for offshoreverftet hadde nær ført til konkurs for Ulltveit-Moe 1998. En forretningsmessig snuoperasjon med reorganisering, effektivisering og omstrukturering måtte til for å muliggjøre det innbringende salget.

Frigjøringen av likviditet gav Ulltveit-Moe muligheter for satsing på nye industriutfordringer, som i seismikkselskapet Petroleum Geo-Services (PGS) og plogprodusenten Kverneland Gruppen. Men han gikk også nye veier, som da Umoe gjennom oppkjøpet av Narvesen Catering 2002 ble eier av kjente restaurantkjeder som Peppes Pizza og Burger King. Etterspørselen og pengene i Norge ligger ifølge Ulltveit-Moe i “mat og det å kose seg”. Uttalelsen er karakteristisk. Ulltveit-Moe ser stor nytte i å følge med i trender i økonomisk utvikling, men han har også evnen til å etterrasjonalisere på en sjarmerende måte.

Jens Ulltveit-Moe søker nærkontakt med forskning både innen sitt eget fag og innen teknologi. Han finner det nyttig å være i nærheten for å plukke opp impulser og trekke unge talenter til sine virksomheter. Hans engasjement har omfattet både forskningsstiftelsen Fafo, det tekniske miljøet rundt Marintek og NHH-miljøet.

Flere viktige verv har gitt Ulltveit-Moe stor innflytelse og gjort ham synlig, spesielt mens han var president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2000–04. Han var en profilert president i Norges Rederiforbund 1990–91 og var med og etablerte Maritimt Forum, hvor han ble første styreformann (1990–93). Han har og har hatt styreverv i flere sentrale norske industribedrifter.

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • “Forretningsidé og FoU i shipping”, dobbeltintervju med J. Ulltveit-Moe og Victor D. Norman, i Gründer nr. 4/2001, Bilag om Norges maritime næring, s. 43–46
  • UMOE AS: Årsrapporter, 2002 og 2003
  • portrettintervju i Økonomisk Rapport 5.6.2003
  • portrettintervju i Dagbl. 10.10.2003
  • nettsteder: www.umoe.no og www.knutsenoas.com