Jacob Ramm

Faktaboks

Jacob Ramm
Jacob Nicolay Ramm Oppr. Ramson
Født
18. november 1890, Kristiania
Død
31. oktober 1982, Oslo
Virke
Tannlege
Familie
Foreldre: Grosserer Herman Ramson (1857–1917) og Klara Schattenstein (1862–1925). Gift 12.7.1918 med tannlege Ingeborg Ølstad (15.5.1895–20.6.1983), datter av hovedkasserer Knut Olsen Ølstad (1863–1939) og Inga Helene Tora Helgesen (1869–1950).

Artikkelstart

Jacob Ramm var en markant skikkelse i Den norske tannlegeforening og i norsk tannhelsetjeneste. Han var sekretær og generalsekretær i foreningen i en tiårsperiode før den annen verdenskrig, men sluttet 1938 for å bli sjef for Oslo kommunale folketannpleie. Han var hele livet glødende opptatt av offentlig tannpleie og var leder for komiteen som la grunnlaget for opprettelsen av Folketannrøkta 1950.

Ramm var født i Kristiania; han gikk på Vestheim skole fra 1. klasse og tok examen artium der 1909. Han tok Krigsskolens nedre avdeling 1910, avla tannlegeeksamen 1914, etablerte praksis i Kristiania og var årene 1915–17 samtidig lærer i protetikk og kjeveortopedi ved Statens Tannlegeinstitutt. 1917–20 var han bestyrer av skoletannpleien på Rjukan, før han vendte tilbake til hovedstaden og åpnet ny praksis i Kristiania 1921. Han ble bestyrer for skoletannpleien i Aker 1924, en stilling han beholdt til 1936.

Ramm ble 1929 ansatt som sekretær i Tannlegeforeningen med en arbeidstid på én time per dag fem dager i uken, men da tittelen 1932 ble endret til generalsekretær, ble kontortiden fastsatt til fire timer daglig. 1938 søkte Ramm permisjon for å tiltre stilling som bestyrer av den nyopprettede Oslo kommunale folketannpleie, som skulle ta seg av aldersgruppen 3–7 år og 16–18 år. Året etter fratrådte han generalsekretærstillingen til foreningens store beklagelse og ble i Oslo kommune til han gikk av med pensjon 1957.

Ramms tid som generalsekretær bød på mange utfordringer, spesielt kampen mot kvakksalvervirksomhet. Da Stortinget 1927 hadde vedtatt lov om tannlegers rettigheter og plikter, trodde man at tanninnsetting ved ikke-tannleger ville bli forbudt. Da det ble klart at denne virksomheten kunne fortsette, ble det en kampsak å få til lovendring. 1934 sendte foreningen et forslag til Stortinget, og det pågikk en intens og vellykket lobbyvirksomhet fra foreningens og spesielt generalsekretærens side dette året. Tannlegeloven fikk 1935 et tillegg med konkret forbud for andre enn tannleger å yte tannbehandling. Ramm satte også spor etter seg i foreningen som en dyktig sekretariatsleder og formann for to lovkomiteer som førte til modernisering av organisasjonen.

Det andre området hvor Ramms innsats fikk varig innflytelse, var offentlig tannpleie. Han var departementets konsulent for skoletannpleien fra 1928 til Helsedirektoratets tannlegekontor ble opprettet 1945. Året etter ble han oppnevnt som formann for en komité som skulle utarbeide en landsplan for offentlig tannrøkt. Ramms synspunkter preget komitéinnstillingen, som stort sett ble fulgt og lagt til grunn for lov om folketannrøkt og opprettelsen av Folketannrøkta 1950. Mange av de samme prinsippene er videreført i dagens lov om tannhelsetjenesten.

Som pensjonist skrev Ramm bøkene Den norske tannlægeforening gjennom 75 år og Skandinavisk Tannlegeforening gjennom 100 år, og han var redaktør for Norges Tannleger 1846–1962.

Ramm gjorde også en innsats innen idrett; etter å ha vært aktiv innen fotball og bandy ble han president både i Fotballforbundet og Bandyforbundet. Han mottok Fotballforbundets gullmerke og Norges Idrettsforbunds store plakett. 1951 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han var æresmedlem av Skandinavisk Tannlegeforening, Den norske tannlegeforening og American Dental Association.

Jacob Ramm var ungdommelig, vital og aktiv til han fylte 80 år, men etter at han fikk slag, ble han de siste 12 år av sitt liv henvist til en passiv tilværelse på institusjon.

Verker

 • Den norske tannlægeforening gjennom 75 år, 1959
 • Norges Tannleger, 1963
 • Skandinavisk Tannlegeforening gjennom 100 år, 1966

Kilder og litteratur

 • N. Bjerke: Norges Tannleger, 1934
 • G. Kullmann: Den norske tannlægeforening gjennom 50 år, 1934
 • K. Gard: Norges Tannleger, 1950
 • J. Ramm: Den norske tannlægeforening gjennom 75 år, 1959
 • d.s.: Norges Tannleger, 1963
 • A. Sollund: “Jacob Ramm er død”, nekrolog i Den norske tannlegeforenings Tidende, 1982, s. 541–542
 • opplysninger fra Herman Ramm, 2002

Portretter m.m.

 • Maleri av Reidar Fritzvold, 1969; Den norske Tannlegeforening, Oslo