Jørgen W. Flood

Faktaboks

Jørgen W. Flood
Jørgen Wright Flood
Født
30. september 1857, Heddal (nå Notodden), Telemark
Død
20. oktober 1940, Trondheim, Sør-Trøndelag

Artikkelstart

Apoteker, tidsskriftredaktør og apotekhistoriker. Foreldre: Prost Boye Joachim Flood (1806–73) og Inger Laurine Wright (1819–1910). Gift 30.9.1891 med Bertha Andrea Thormodsæter (27.9.1866–19.7.1951), datter av waisenhusbestyrer Arne Thormodsæter (1834–1907) og Karen Olsen (1834–1905). Bror av Immanuel Flood (1852–1926; se NBL1, bd. 4); farbror til Ingeborg Flood (1901–63); fetter av Peter Olivarius Flood (1829–94; se NBL1, bd. 4) og Constantius Flood (1837–1908; se sst.).

Jørgen W. Flood grunnla det første fagtidsskrift for farmasi i Norge og var en pioner i norsk apotek- og farmasihistorie.

Flood vokste opp i Heddal og Hedrum. Han fikk først privatundervisning og gikk deretter to år på en privatskole i Christiania. 1875 ble han lærling ved Skiens apotek, der han tok medhjelpereksamen 1879 og arbeidet inntil han tok farmasøytisk eksamen to år senere. 1881–96 var han ansatt ved Elefantapoteket i Kristiania. Da kjøpte han Florø apotek, fikk apotekbevilling og drev apoteket til 1904. Samme år fikk han bevilling til å opprette et nytt apotek i Stavanger, som fikk navnet Løveapoteket. Dette drev han til 1915, da han flyttet til Trondheim og opprettet apoteket Nordstjernen i Ravnkloa. Han hadde dette apoteket til sin død 1940, men drev det de senere årene med forskjellige bestyrere, bl.a. sønnen Simon.

Flood ble tidlig interessert i slekts- og personalhistorie, og allerede 1884 utgav han en bok om sin egen slekt, Skiensfamilien Flood. Men den historiske interessen ble snart konsentrert om hans eget fagfelt, og 1889 utgav han en bok om Kong Salomons apotek i Fredrikstad og Kristiania Svaneapotheks historie. Samme år kom Norges Apothekere i 300 Aar (1588–1889), der Flood hadde samlet en lang rekke vanskelig tilgjengelige opplysninger om norske apotekere helt fra det norske apotekvesenets spede begynnelse på slutten av 1500-tallet. Boken er fortsatt et grunnleggende arbeid i norsk apotekhistorie. 1890 utgav han Norske Farmaceuter fra 1815–1890, som ble fulgt av Norges apothekere fra 1588 til 1908 (1908) og Norges apotekere og provisorer i farmaceutisk virksomhet 1ste december 1914 (1915). Hans apotekhistoriske arbeid ble videreført av bl.a. niesen Ingeborg Flood med seksbindsverket Norges apotek og deres innehavere (1926–88).

1886 startet Flood Norsk Farmaceutisk Tidsskrift sammen med apoteker Claus Gustav Hansen. Flood var eneredaktør fra 1889 til 1895, da Den Farmaceutiske Forening overtok tidsskriftet. Flood skrev også en rekke artikler og diskusjonsinnlegg i aviser og fagpresse. Han var i flere år styremedlem i Norsk Farmaceutisk Forening, og i sin tid i Florø og Stavanger hadde han en lang rekke offentlige verv.

Jørgen W. Flood døde i Trondheim 1940 som en meget respektert borger. Hans yngste sønn Håkon Flood (1905–2001) var professor i uorganisk kjemi ved NTH 1953–75 og en internasjonalt anerkjent forsker innen silikatkjemi.

Verker

 • Skiensfamilien Flood og dens legatberettigede Descendenter af familierne Bull, Christi, Clason, Colbjørnsen, Engelhart, Hald, Hansen, Helsing, Mathiesen, Mortensen, Petersen, Rønning, Schancke, Thomesen, Wamberg, Vetlesen, Wessel, 1884
 • Apotheker- og Farmaceut-Kalender, årlig 1885–96
 • Kong Salomons apotek 19de febr. 1689 – 19de febr. 1889. Fredrikstads ældste apotheks historie, 1889
 • Kristiania Svaneapotheks historie, 1889
 • Norges Apothekere i 300 Aar (1588–1889), 1889
 • Norske Farmaceuter fra 1815–1890, 1890
 • Norges apothekere fra 1588 til 1908, 1908
 • Norges apotekere og provisorer i farmaceutisk virksomhet 1ste december 1914, 1915

Kilder og litteratur

 • HEH 1938
 • K. L. Schei: biografi i NBL1, bd. 4, 1929
 • I. Flood og L. A. Brendel: Norges Apotek og deres innehavere, bd. 5, 1957, s. 332–334