Faktaboks

Jørgen Kosmo
Jørgen Hårek Kosmo
Født
5. desember 1947, Fauske, Nordland
Død
24. juli 2017
Virke
Politiker
Familie
Foreldre: Forretningsfører Joachim Kosmo (1896–1958) og Haldis Marianne Hansen (1910–92). Gift 1967 med undervisningsleder Anne Lise Sætermo (7.8.1947–).

Jørgen Kosmo er kjent som stortingsmann for Arbeiderpartiet i 20 år, de siste fire som stortingspresident.

Jørgen Hårek Kosmo er født i Fauske i Nordland. Faren, forretningsfører Joachim Kosmo, hadde vært vararepresentant til Stortinget, men det var likevel ingen selvfølge at sønnen skulle følge i hans fotspor. Faren døde da Jørgen Kosmo var 11 år, og moren stod for oppdragelsen alene. Jørgen Kosmo likte å bruke hendene, og etter å ha tatt examen artium 1968, ble han bygningsarbeider.

Kosmo giftet seg tidlig med Anne-Lise Sætermo, som han har kjent siden barndommen. I 1970-årene flyttet paret til Horten i Vestfold, og her ble gløden for politikk tent. Kosmo engasjerte seg i fagforeningen i Horten og ble etter hvert aktiv i Arbeiderpartiet. Han var medlem av bystyret i Horten 1976–85 og av formannskapet 1980–85. 1980–83 var han varaordfører, og fra 1984 var han ordfører. Men ordførerkjedet rakk han bare å bære i to år før han ble valgt inn som fast representant på Stortinget i 1985.

Kosmo var innvalgt på Stortinget for Vestfold i perioden 1985–2005 I denne tiden var han leder av justiskomiteen 1989–93 og av kontroll- og konstitusjonskomiteen 1997–2000. I april 1993 ble han utnevnt til forsvarsminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering. Han forble statsråd frem til oktober 1997, også etter at Thorbjørn Jagland overtok som statsminister. Da Jens Stoltenberg dannet sin første regjering i 2000, var Jørgen Kosmo med som arbeids- og administrasjonsminister.

Høsten 2001 nådde Jørgen Kosmo den absolutte toppen i politikken, da han ble utnevnt til stortingspresident. Stillingen er formelt rangert som nummer to etter Kongen. Kosmo forble president til sommeren 2005. Da hadde han totalt bak seg 20 år i rikspolitikken. 2004 var han blitt utnevnt til fylkesmann i Telemark, men han tiltrådte aldri stillingen, i stedet ble han utnevnt til riksrevisor i 2005.

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • www.stortinget.no/Representantene/Biografier