Faktaboks

Jæger Dokk
Jæger Botolvsønn Dokk
Født
12. desember 1921, Høyenhall i Østre Aker (nå Oslo)
Død
17. juni 2000, Oslo
Virke
Forsikringsmann
Familie
Foreldre: Statsautorisert eiendomsmegler Botolv Dokk (1884–1966) og Anne Magrethe Olimb (1888–1971). Gift 5.8.1949 med Ida Marie Corneliussen (21.1.1923–), datter av ingeniør Peder Johnny Corneliussen (1884–1946) og Thora Thorina Langaker (1895–1968).

Jæger Dokk var drivkraften bak den meget progressive utviklingen som preget forsikringsforeningen Samtrygd, hvor han var administrende direktør fra 1958. Gjennom sine nærmere 50 år som yrkesaktiv i norsk forsikring og sitt engasjement gjennom styreverv innen bank og næringsliv satte han tydelige spor etter seg.

Dokk vokste opp på Woxen Gård i Aker. 1940, etter eksamen ved Otto Treiders Handelskole, ble han ansatt i Samtrygd, Norsk Gjensidige Forsikringsforening, et reassuranseselskap for 257 lokale gjensidige brannkasser.

Den sterke konkurransen som utviklet seg i norsk skadeforsikring i slutten av 1950-årene med innføring av de såkalte kombinerte forsikringer, gjorde det helt avgjørende for Samtrygd-gruppen å utvikle virkefeltet utover tradisjonell brannforsikring. Med god bistand fra Norges Bondelag fikk Samtrygd på vegne av gruppen konsesjon i alle skadeforsikringsbransjer. I denne sammenheng spilte Dokk en sentral rolle ved forhandlingene med Norges Bondelag, bl.a. ved opprettelsen av en samarbeidsavtale.

I forbindelse med konsesjonsutvidelsen ble det utviklet en helt ny organisasjon for selskapet. Jæger Dokk sørget for å knytte til seg erfarne og ekspansive medarbeidere. Sammen med et sterkt lederteam – i bransjen kalt “Firerbanden” – markerte Samtrygd seg som et moderne forsikringsselskap og et aktivt konkurransealternativ i norsk skadeforsikring.

Finansvirksomheten var i denne perioden et viktig konkurranseparameter. Som et integrerende ledd i gruppen etablerte man Samkreditt AS med konsesjon i kreditt- og hypotekforsikring.

Jæger Dokk var sterkt engasjert i strukturutviklingen i brannkasseorganisasjonen. I hans periode ble det gjennom lokale fusjoner utviklet lokale, slagkraftige forsikringsenheter. Gjennom samarbeidsavtalen med Norges Bondelag var Samtrygd blitt hovedleverandøren av forsikring til det norske landbruket. Et viktig organisasjonsmessig trekk i denne sammenheng var Dokks initiativ 1963 til å få husdyrselskapene Tyr og Odin innfusjonert i Samtrygd.

Utviklingen i Samtrygd krevde vesentlig mer kontorarealer, og det ble oppført et moderne forsikringsbygg på Holbergs plass, som var innflyttingsklart 1971.

1974 fusjonerte Samtrygd med Norsk Bilforsikring, Gjensidige (NBG). Dette var et samarbeidende selskap med Norges Automobil-Forbund. I de forhandlinger som ble ført med NBGs styre og Norges Automobil-Forbund, inntok Dokk sammen med selskapets styreformann, advokat Ola T. Ruud, en sentral plass.

Samme år ble grunnlaget lagt for et samarbeid med Livsforsikringsselskapet Gjensidige. Som en markering av fellesskapet mellom selskapene besluttet man 1976 å endre navnet i selskapet til Gjensidige Norsk Skadeforsikring. Utad profilerte gruppen seg som Gjensidige Forsikring, med den kjente vekterfiguren som logo for hele gruppen, inkludert brannkassene. En av Dokks kongstanker var et naturlig samarbeid mellom sparebankvesenet og Gjensidige Forsikring, noe som skulle bli et viktig satsningsområde.

Under Dokks dynamiske ledelse markerte selskapet seg med en sterk og allsidig vekst innen alle bransjer av norsk skadeforsikring. Selskapet hadde en markert vekst fra landbruks- og privatforsikring til et aktivt engasjement innen næringslivs-, olje- og sjøforsikring. Denne utviklingen brakte også med seg et internasjonalt engasjement, som f.eks. Dokks innsats i stiftelsen av det skandinaviske selskapet Scan Re Insurance Company med sete i London. Senere investerte Gjensidige også i flere amerikanske selskaper.

Jæger Dokk var i en årrekke medlem av styret i Norges Forsikringsforbund. Innen det nordiske forsikringssamarbeidet inntok han gjennom mange år en aktiv rolle, bl.a. som medlem av Delegasjon for Nordisk Gjensidig Skadeforsikring og medlem av styret for De Nordiske Skadeforsikringskongresser. Han var også medlem av styret for Association Internationale des Sociétés d'Assurance Mutuelle (AISAM), Agence Réassurance de Paris (ARP) og First New York Syndicate Corp., USA.

Jæger Dokk hadde en rekke sentrale tillitsverv i norske selskaper og foreninger, bl.a. i Bøndernes Bank AS, Norges Automobil-Forbund og Norsk Brannvern Forening. Han var medlem av Oslo Børs' Voldgiftsrett.

1976 ble Dokk utnevnt til generalkonsul for Finland, et verv han skjøttet med stor interesse, og som brakte ham Kommandörtecknet av Finlands Lejons Orden 1987. For sin innsats for norsk gjensidig skadeforsikring ble han 1985 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.