Ivar Gudrødsson

Faktaboks

Ivar Gudrødsson
Levetid - kommentar
Fødselsår og fødested er ikke kjent; Død 873 el. 874 i Dublin, Irland; omtalt 853–873
Virke
Konge i Dublin
Familie
Foreldre: Kong Gudrød; morens navn er ikke kjent. Gift, men hustruens navn er ikke kjent. Bror til Olav Hvite.

Ivar Gudrødsson var norsk vikingkonge i Dublin på 800-tallet. Han styrte i perioder sammen med Olav Hvite og foretok hærferder mot England og Skottland.

Ivar skal ha vært bror av Olav Hvite, og ifølge en samtidig irsk kilde var han sønn av kong Godhfraidh (Gudrød), som man for øvrig ikke vet noe sikkert om.

Ivar Gudrødsson må ha fulgt Olav Hvite til Irland omkring 853. De drev da danene ut av Dublin. Ivar overtok herskerskapet i Dublin noen år mens Olav var i Norge, og han er først omtalt i Irland igjen 857. Ivar nevnes som fører i kampene mot gadgedlene 857–858. Brødrene invaderte Meath 859; de var da alliert med den irske kongen Cerball Mac Dúnlainge. Sammen med Asle, en annen norsk konge, grov Ivar og Olav 863 opp de gamle gravhaugene ved Boyne-elven på jakt etter skatter, noe deres allierte tok svært ille opp.

Ivar var med i Olav Hvites hærtog til Skottland 870–871, da de blant annet foretok en vellykket beleiring av Dumbarton, hovedstaden i det gæliske kongedømmet Strathclyde. Da Olav forlot Dublin for godt 871, muligens for å hjelpe sin far i Norge, overtok Ivar som enekonge. Allerede 873 eller 874 døde han imidlertid av sykdom. I annalene kaltes han da rex normannorum totius Hiberniae et Britanniae, dvs. konge over hele det norske koloniområdet på begge sider av Nordkanalen og Irskesjøen. Ved samme anledning sies det at Ivar døde som kristen. Hans død ble innledningen til det som i irsk historie er kjent som “førtiårshvilen”, nemlig et langt opphold i vikingraidene.

Ivar Gudrødsson ble etterfulgt av sønnene Sigfred (død 888) og Sigtrygg (død 895), og gjennom dem ble han stamfar til den kongeslekten som hersket i Dublin helt til Sigtrygg Silkeskjegg abdiserte 1034.

Det er mye vi ikke vet om Ivar Gudrødsson og hans opphav. Han har vært identifisert med lederen for den store danske hær i England (han som kalles Ingware i Anglo-Saxon Chronicles), og engelske historikere har forsøkt å identifisere ham med Ivar Benløs, sønn av den legendariske vikinglederen Ragnar Lodbrok. Ingen av disse identifikasjonene virker sannsynlige i og med at begge disse var danske, mens Ivar Gudrødsson var norsk. Det har også vært gjort forsøk på å koble faren til Gudrød Veidekonges navn, men heller ikke disse spekulasjonene har ført frem.

Kilder og litteratur

  • G. Storm: Kritiske Bidrag til Vikingetidens Historie, bd. 1: Ragnar Lodbrok og Gange-Rolv, 1878
  • H. Shetelig: biografi i NBL1, bd. 6, 1934
  • D. Ó Corrain: Ireland before the Normans, Dublin 1972
  • A. P. Smyth: Scandinavian York and Dublin. The history and archaeology of two related viking kingdoms, bd. 1–2, Dublin 1975–79