Ingebjørg Guttormsdatter

Faktaboks

Ingebjørg Guttormsdatter
Nøyaktig fødselsår og fødested er ikke kjent; Dødsår og -sted er ikke kjent; begynnelsen av 1100-tallet

Artikkelstart

Dronning. Foreldre: Guttorm Toresson; morens navn er ikke kjent. Gift med kong Øystein 1 Magnusson (ca. 1088–1123). Sønnedatter av Tore Tordsson fra Steig (“Steigar-Tore”, ca. 1030–1095); mormor til Olav Gudbrandsson Ugjæva (ca. 1150–1173; se NBL1, bd. 10).

Ingebjørg Guttormsdatter tilhørte en stormannsslekt fra Gudbrandsdalen, og giftermålet med kong Øystein var et ledd i kongens alliansebygging på Østlandet, men kildene har lite å berette om henne som person. Slekten var en av landets fremste, med forbindelser til kongehuset: Ingebjørgs farfars mor, Isrid Gudbrandsdatter, var datter av Gudbrand Kula og søster til Åsta Gudbrandsdatter, som var mor til kongene Olav den hellige og Harald Hardråde. Ingebjørg var dermed firmenning med sin ektemann.

Dronningen har ikke fått større omtale i kildene, og det er umulig å danne seg noen oppfatning om hennes innflytelse eller personlighet. Imidlertid er det tenkelig at hun har delt kong Øysteins interesse for kloster- og kirkegrunnleggelse, og at hun kan ha spilt en rolle i den forbindelse. Det er ikke kjent om hun overlevde kongen.

Dronning Ingebjørg hadde en datter med kong Øystein, Maria Øysteinsdatter, som ble gift med lendmannen Gudbrand Skavhoggsson (død 1161). Deres sønner var Olav Gudbrandsson Ugjæva, som i årene 1166–68 var kongsemne for opprørsflokken hettesveinene, som kjempet mot kong Magnus Erlingsson, og opprørskongen Øystein Gudbrandsson, som også gikk under tilnavnet Ugjæva.

Kilder og litteratur

  • Fagrskinna
  • H. Koht: “Norig eit len av St. Olav”, i HT, bd. 30, 1934–36, s. 103–105