Faktaboks

Harald Henschien
Harald Trygve Henschien
Født
6. mai 1902, Øvre Eiker, Buskerud
Død
21. juni 1968, Ringerike, Buskerud
Virke
Trekkspiller og forretningsmann
Familie
Foreldre: Gårdbruker Theodor Cathrinus Henschien (1855–1919) og Helga Halstensdatter Gullingsrud (1872–1954). Gift 1925 med Olga Kristoffersen (7.12.1904–27.10.1975), datter av sagbruksarbeider Johan Kristoffersen (1867–1960) og Emma Olsdatter (1867–1906).

Harald Henschien var en fremtredende trekkspiller i første halvdel av 1900-tallet. Han drev dessuten en allsidig forretningsvirksomhet, der trekkspillproduksjon etter den annen verdenskrig var viktigst.

Henschien vokste opp på storgården Øvre Hoen ved Hokksund. Allerede som femåring fikk han sitt første enraders trekkspill, og det varte ikke lenge før han tjente sine første kroner ved å ta toget til Drammen og spille for passasjerene. Etter hvert ble enraderen byttet ut med større modeller, og som en av de første i Norge ble Harald Henschien eier av et kromatisk trekkspill. 13 år gammel holdt han sin første konsert og vartet opp med halvannen times repertoar. Suksessen ble fulgt opp med konserter og dans i hjemgårdens store dansesal. Hans store lidenskap ved siden av musikken var travsport, og han hadde sin egen travhest.

1915 måtte familien gå fra gården, og Harald Henschien havnet i Porsgrunn, hvor hans mor startet en kafé. Travsport lå det ikke lenger til rette for, så all energi ble nå viet trekkspillet. 1916 vant han en stor trekkspillkonkurranse i Odd turnhall, og dette ble hans lokale gjennombrudd. Han la all tanke på utdannelse til side og begynte å reise på turneer, først sammen med lokale trekkspillere. De følgende år var han stadig på farten rundt omkring i landet med forskjellige musikere og artister, bl.a. Ernst Rolf. 1919 arbeidet han i Drammen hos Ingel A. Myhrbraaten, som bestyrte en av William Farres mange filialer. Henschien fremhevet senere alt han hadde lært hos Myhrbraaten, både om musikk og om trekkspillets konstruksjon.

1924 kom Henschien til Hønefoss for å opptre i den lokale forlystelsesparken Schjongslunden, og han overtok like godt hele driften. Samme år startet han sin egen musikkforretning, hvor han importerte, solgte og reparerte instrumenter og grammofoner, etter hvert også radio- og fotoartikler. Senere kom virksomheten til å omfatte både restaurant- og pensjonatdrift, konsertbyrå, forlag og korrespondanseskole, ambulerende trekkspillskole m.m.

Harald Henschien spilte inn sine første plater 1923 sammen med trekkspilleren Alf Hansen, og 1925 var han en av de aller første som spilte trekkspill i radioen. Han ble likevel mest kjent som leder av Henschiens Trio, som han stiftet 1928 med lokale musikere fra Hønefoss. I tillegg til ham selv bestod trioen av Gunnar Søberg (1903–54) på piano og Trygve Olai Johannessen (1894–1939) på fiolin; etter Johannessens død trådte Jacob Scharff (1910–42/43) inn som fast medlem. Trioen reiste på flere landsomfattende turneer og spilte inn en rekke plater, på egen hånd og med artister som Bias Bernhoft og Jens Book Jenssen. Henschiens komposisjoner var ikke mange, men oppnådde stor popularitet, bl.a. sangvalsen Ved fjorden. Sammen med Gunnar Søberg skrev han også en trekkspillskole.

1941 startet Henschien musikkmagasinet Rytme, et organ for “de lettere og muntrere toner i vår sang og musikk”, som rettet seg spesielt mot jazz og dansemusikk. Bladet ble redigert av Leif Berg (1900–55), grammofonsanger, pressemann og drivkraft i regionens forlystelsesliv. Da det måtte gå inn 1943 på grunn av papirmangel, hadde det nådd et opplagstall på 10 000. Da bladet startet igjen 1945, fortsatte det å ha en stor leserkrets, men det ble etter hvert et rent trekkspillorgan og gikk inn 1961.

Harald Henschiens navn er særlig knyttet til trekkspillproduksjon. Fra midten av 1930-årene fikk han bygd noen få instrumenter ved sitt reparasjonsverksted. Etter krigen startet han fabrikk, og hans instrumenter var i flere år dominerende på det norske markedet. Alt, utenom stemmene, ble i begynnelsen laget på Hønefoss, og på det meste hadde firmaet 50–60 ansatte. Men etter hvert ble flere og flere deler kjøpt inn fra utlandet, og da det fra midten av 1950-årene ble fri import fra Tyskland og Italia, fikk fabrikken problemer med å konkurrere og ble nedlagt 1959. Da var det produsert anslagsvis 8000 instrumenter.

I de siste år av sitt liv var Harald Henschien sterkt merket av Parkinsons sykdom, og han døde på Hønefoss 1968.

Kilder og litteratur

  • Artikler i Fremtiden 13.5.1939, Rytme nr. 9–10/1943 og nr. 2/1951, Drammens Tidende 24.8.1946, 3.7.1954 og Aktuell nr. 52/1956