Faktaboks

Harald Haugen
Født
19. november 1941, Volda, Møre og Romsdal
Virke
Bokhandler
Familie
Foreldre: Bokhandler Jostein Haugen (1907–91) og Johanne Nilsen (1909–89). Gift 29.5.1971 med lege Liv Grethe Kleven (25.1.1943–), datter av gårdbruker Ragnvald Kleven (1894–1986) og Mathea Holje (1908–2002).

Harald Haugen har åpnet nye veier innenfor norsk bokhandel og gitt impulser til norsk handelsvirksomhet i sin alminnelighet. Med oppfinnsomhet og optimisme har han vist hvorledes næringslivet på et lite sted kan ta opp kampen med de store i landet.

Haugens far startet bok- og papirhandel i Volda 1929, og sønnen ble tidlig opptatt av bøker. Etter realskole og handelsskole reiste han til Oslo for å få erfaring og praksis. Han tok bokhandlerskolen 1961, og 1965/66 arbeidet han i bokhandel i Oslo. Harald Haugen kom inn i familiefirmaet 1962 og overtok 1965. Selv om Volda var et gammelt kultursenter, med skoler, industri og handelsvirksomhet, var grunnlaget for bokhandelen forholdsvis beskjedent. Haugen ville finne et større marked.

Etter et første forsøk 1967 begynte han 1978, som den første i landet, med omfattende salg av bokverk på kupongannonser og postordre. Med store, gjerne helsides annonser i riksaviser, fagtidsskrifter og ukeblader nådde han frem til hele landet. Mediene ble valgt med omhu, og det ble lagt stor vekt på utforming og innhold i annonser, brosjyrer og kataloger. 1989 var Haugen den første som begynte med fjernsynsreklame for bøker her i landet, og 1998 var han en av de første i Norden som startet boksalg på Internett. Han gikk inn i et samarbeid med Dagbladet, som tilbød litteraturtjeneste, der leserne bl.a. fikk presentert første kapittel av nye bøker. Samarbeidet omfattet også multimediaprodukter.

Leksika gav en god start på et postordresalg som etter hvert nådde uvanlige dimensjoner. Suksessen fortsatte med populær underholdningslitteratur, som Margit Sandemo og Kjell Hallbing, men også norske klassikere eller krevende forfattere som Marcel Proust, Franz Kafka og James Joyce; starttilbudet på Internett var Fjodor Dostojevskijs samlede verker. Et enkelt år, 1997, ble det solgt 200 000 bøker bare av Margit Sandemo, for 12 millioner kroner. Allerede midt i 1980-årene ble Volda-firmaet den største bokhandel i landet på verksalg. Firmaet har i en årrekke hatt omkring 20 prosent av verksalget gjennom bokhandel og har etablert seg blant de største i landet.

Bak den uvanlige veksten har det ligget omhyggelig planlegging, bevisst og intens satsing, sterk lagånd og et uvanlig pågangsmot. Det har vært viktig å gå nye veier, og når andre kom etter, arbeidet Haugen videre med nye ideer. Effektiv og helhjertet gjennomføring og rask, samvittighetsfull og personlig service, med god hjelp i et omfattende kundearkiv, har vært et viktig grunnlag for suksessen.

Den daglige driften av Haugen Bok har hele tiden vært nøktern. Som i eldre tiders boklader kunne papir og hyssing bli brukt flere ganger. Firmaet måtte ikke bli større enn at alt var under god kontroll, personalet ikke større enn omkring 10 personer. Et formelt budsjett ble aldri satt opp, men bokladen har vært blant landets mest lønnsomme. En gyllen regel har det vært at pengene måtte tjenes før en kunne begynne å bruke dem. Men når det skulle satses, ble det satset for fullt. Harald Haugen trakk seg fra ledelsen i selskapet fra 2005, men fortsatte i bedriften. Daglig leder er Leif-Ove Hammer. Omsetningen har fortsatt å øke, især innenfor nettsalg. I 2007 var omsetningen 103 millioner kroner, med 90 prosent av salget via nett og postordre. Fra 2008 ga Haugen Bok opp butikksalg og satset utelukkende på nettbokhandel.

Harald Haugen har vært meget aktiv i en rekke faglige organisasjoner, bl.a. som styremedlem i Den norske Bokhandlerforening.

Kilder og litteratur

  • Artikler i Kampanje nr. 4/1985
  • Næring i Midt-Norge nr. 5/1988
  • A-magasinet 16.6.1990
  • Dag og tid 11.4.1991
  • Sunnmørsposten 14.1.1993 og 18.6.1998
  • Finansavisen 27.2.1995
  • Kulturelt perspektiv nr. 4/1998
  • Dagbl. 18.6.1998
  • samtaler med Harald Haugen