Faktaboks

Hans Gutzeit
Hans Andreas Melhuus Gutzeit
Født
17. juli 1836, Drammen, Buskerud
Død
1. januar 1919, Lysaker i Bærum, Akershus
Virke
Industrimann
Familie
Foreldre: Grosserer og skipsreder, konsul Friedrich Wilhelm Gutzeit (1802–71) og Dorothea Gurine Holst (f. 1806). Gift 29.4.1859 med Anette Sofie Olsen (19.4.1839–20.5.1922), datter av bankbestyrer Erik Olsen og Guri Backe.

Hans Gutzeit var en pioner innen sagbruksdrift i Norge og Finland. Sagbruket han grunnla i Kotka i Finland, ble kjernen i det som i dag er en av verdens største treforedlingsbedrifter.

Gutzeits far var født i Königsberg i Østpreussen og kom som meget ung til Norge, hvor han engasjerte seg i sagbruksvirksomhet og gjorde det bra økonomisk. Omkring 1850 flyttet han sin virksomhet fra Drammen til Fredrikstad.

Etter avsluttet skolegang drog Hans Gutzeit til sjøs og tok deretter styrmannseksamen. 1858 grunnla far og sønn firmaet Wilhelm Gutzeit & Co., med sønnen som daglig leder. Det ble bygd dampdrevet sag ved Trosvik og høvleri i Glemmen. Hans Gutzeit giftet seg 1859 med barndomsvenninnen Anette Sofie Olsen fra Drammen. De etablerte seg på eiendommen Seiersborg i Fredrikstad og fikk 7 barn.

Ved farens død 1871 overtok Hans Gutzeit bedriften og farens konsultittel. Selv om aktiviteten i Fredrikstad var omfattende, med nesten 200 ansatte, gav virksomheten neppe tilstrekkelige muligheter for Gutzeits virketrang. Han var en mann med visjoner og ønsket seg større muligheter for ekspansjon. Det mente han å kunne se i Finland. 1871 foretok han en rekognoseringsreise dit, og han kom hjem til Fredrikstad med klare planer om å etablere seg i Kotka-området, hvor tømmerprisene var lave og skogsressursene store.

Konjunkturene var gode, og Gutzeit ønsket å komme i gang i Finland så fort som mulig. Han besluttet å ta med alt han trengte til produksjonen fra Norge: maskiner (fra Myrens Verksted), maskinister, filere, sagbruksarbeidere osv. I løpet av sommeren ankom utstyret, og i løpet av noen måneder var “Norska Sågen” reist og kunne innvies 17. november 1872. 60–70 norske sagbruksarbeidere, de fleste med familier, var da på plass. Innvielsen av sagbruket ble markert med en stor fest, for Hans Gutzeit var en raus mann som satte stor pris på selskapelighet.

Gutzeit hadde evnen til å treffe raske beslutninger og iverksette dem. På “Norska Sågen” ble det bygd boliger for arbeiderne og skole for deres barn (med obligatorisk engelskundervisning), en norsk prest ble engasjert, og Gutzeit startet et lite blåseorkester og bekostet selv innkjøp av instrumentene.

Virksomheten i Finland gikk meget bra de første årene, så lenge høykonjunkturen varte. Men 1875 snudde utviklingen, og prisene falt etter hvert til det halve. Et interessentselskap med 7 norske deltakere overtok firmaets aktiva og passiva; Gutzeits andel i det nye selskapet var 20 %, og han ble ansatt som disponent.

Selskapet gikk med tap i slutten av 1870-årene, og Hans Gutzeits egen økonomiske stilling ble uholdbar. Han hadde levd på en stor fot, spekulert for egen regning og hadde stor gjeld til firmaet. Det heter også at han av sitt gode hjerte hadde påtatt seg garantiforpliktelser overfor andre. 1880 besluttet de øvrige eiere å overta Gutzeits andel, mot at hans gjeld til firmaet ble slettet. Hans Gutzeit ble samtidig ansatt som selskapets agent i Europa med ansvar for det franske og belgiske marked. Gutzeit slo seg ned med sin familie i Paris, hvor han virket frem til 1902. Da flyttet han til Norge og bodde på Lysaker ved Kristiania til sin død 1919.

Aksjemajoriteten i firmaet Hans Gutzeit startet i Kotka, ble overtatt av den finske stat 1919, og selskapet ble fra 1924 drevet under navnet Enso-Gutzeit Oy. 1998 fusjonerte det med det svenske industrikonsernet Stora og 2000 med det amerikanske Consolidated Papers, og Stora Enso-gruppen er ved inngangen til det 21. århundre et av de største treforedlingskonserner i verden, med virksomhet i mer enn 40 land.

Kilder og litteratur

  • S. C. Hammer: biografi i NBL1, bd. 5, 1931
  • A. Ramsay: Från barnaår till silverhår, Helsingfors 1949
  • Kotka stads historia, bd. 1–2, Helsingfors 1957
  • V. Hoving: Enso-Gutzeit osakeyhtiö 1872–1958, bd. 1, Helsingfors 1961
  • G. Werner-Hansen: Nordmenn i Østerled, 1970
  • J. Ahvenainen: Enso-Gutzeit Oy 1872–1992, Jyväskylä 1992