Halfdan Jönsson

Fagforeningsmann. Foreldre: Gårdsgutt Marius Petersen (1868–?) og Henrikka Hansdatter Stubbe (1866–1946). Gift 11.9.1915 med Anna Ingerda Rasmussen (1887–1963), datter av landpostbud Erik Laurits Rasmussen (oppr. Eriksen) (1861–1911) og Anna Bertine Eilertsen (f. 1858). Han ble senere adoptert av anleggsarbeider Anders Bergdahl Jönsson (1873-1922) fra Undersåker i Jämtland, Sverige.

Faktaboks

Også kjent som
Halfdan Marius Jönsson
Halfdan Mariussen (folketelling 1900)
Født
15. mai 1891
Fødested
Frol (nå Levanger), Nord-Trøndelag
Død
7. februar 1945
Dødssted
konsentrasjonsleiren Dachau, Tyskland

Halfdan Jönsson var en sentral tillitsmann i norsk fagbevegelse i mellomkrigstiden. Han var aktiv i den faglige motstandskampen under krigen og omkom i tysk fangenskap.

Jönsson var adoptivsønn av en svensk anleggsarbeider. Han arbeidet i sin ungdom ved en rekke fabrikker i Sverige og Norge og kom tidlig med i faglig arbeid. Han var med i Fagopposisjonen av 1911, bl.a. som styremedlem i avdelingen i Stavanger. 1917 ble han ekspeditør for Jern- og metallarbeiderforbundet i Stavanger, og året etter ble han valgt til forbundssekretær og flyttet til Kristiania. I sine unge år i fagbevegelsen utviklet Jönsson sterke syndikalistiske holdninger med utpreget skepsis til partipolitisk virksomhet. Da Arbeiderpartiet 1921 vedtok Moskvatesene, meldte han seg ut av partiet og gikk først inn igjen etter samlingen 1927.

Halfdan Jönsson ble valgt til formann i det nystiftede Norsk kjemisk industriarbeiderforbund (NKIF) 1924, bare 33 år gammel. Som forbundsleder viste han seg tidlig som en dyktig forhandler, men også som en utpreget pragmatiker. Han gjorde f.eks. noe så uhørt som å råde aluminiumsarbeiderne til midlertidig å melde seg ut av organisasjonen, for dermed å holde dem utenfor storlockouten 1924. Han gikk også inn for at norsk LO etter bruddet med Komintern igjen skulle slutte seg til den sosialdemokratiske faglige internasjonalen. Jönsson fungerte her som en nær støttespiller for Halvard Olsen, en syndikalistisk kampfelle fra fagopposisjonstiden, som ble ny LO-formann 1925.

Mot slutten av 1920-årene var Jönsson en av banebryterne for det nye tarifforhandlingssystemet som nå begynte å ta form (forhåndsforhandlinger og mer aktiv bruk av Riksmeglingsmannen). Han gjorde seg også sterkt gjeldende i LOs rasjonaliseringskomité av 1929 og bidrog til at norsk fagbevegelse inntok en langt mer nyansert holdning til rasjonaliseringsbevegelsen enn fagbevegelsen ellers i Europa. Dermed medvirket han til gjennomslaget for den storindustrielle produksjonsorientering som ble innledet med krisepolitikken i 1930-årene og som for alvor skulle prege arbeiderbevegelsens politikk i etterkrigstiden. Han stod på god fot med lederne for storindustrien, trass i at han var pågående og stri nok både under forhandlinger og konflikter.

Halfdan Jönsson stod også sentralt i kampen mot den kommunistiske opposisjonen i fagbevegelsen, både i forbindelse med de langvarige stridighetene om Strassburgertesene av 1929 (som gav retningslinjer for kommunistisk fagforeningspolitikk) og i de interne oppgjørene etter Menstadslaget under storlockouten 1931. I begge sammenhenger var NKIF en sentral kamparena.

1934 ble Jönsson nestformann og hovedkasserer i LO, men avsatt igjen allerede på LO-kongressen i november samme år. Da ble hele sekretariatet kastet fordi det hadde akseptert lovbestemte avstemningsregler for fagbevegelsen – som likevel ble etablert i Hovedavtalen mellom LO og NAF 1935. De øvrige sekretariatsmedlemmene hadde sine forbundsstillinger å falle tilbake på, men Jönsson og Halvard Olsen ble med dette satt helt utenfor fagbevegelsens ledelse.

Etter krigsutbruddet 1940 deltok Jönsson aktivt i organiseringen av fagbevegelsens motstandsarbeid. Da den første illegale LO-ledelsen, Faglig Utvalg (FU), ble rullet opp og medlemmene arrestert januar 1942, påtok Jönsson seg å bygge utvalget opp igjen, først på oppfordring fra NKP-folk, deretter med mandat fra LO-sekretariatet i Stockholm. I de to årene han ledet FU, fikk han satt i sving illegale forbundsutvalg, illegale lokale faglige utvalg, en kurértjeneste og et nettverk av lokale kontakter på arbeidsplassene. Samtidig kom han med i Koordinasjonskomiteen og senere i Kretsen, og han utgjorde et bindeledd mellom fagbevegelsens motstandsorganisasjon og det illegale apparatet som ble til Hjemmefrontens Ledelse. I tillegg var han et bindeledd til den kommunistiske motstandsorganisasjonen gjennom å trekke NKP-representanter med i FU.

Halfdan Jönsson ledet 1943 de illegale forhandlingene med NAF som dannet grunnlaget for Stockholmsavtalen, som regulerte forholdene i arbeidslivet i den første etterkrigstiden. Jönssons innsats var i det hele tatt imponerende: En sterk og særpreget personlighet, med et livs erfaring i organisasjonsarbeid, uredd, ja iblant ikke så lite uvøren, kastet han seg inn i arbeidet. Han reiste også selv, bl.a. til Trøndelag og hjemstedet ved Levanger. Det var muligens under en slik reise han ble angitt av Rinnan-banden. Jönsson ble arrestert januar 1944 og endte i Dachau, der han døde kort tid før frigjøringen, bare 53 år gammel.

Kilder og litteratur

Kommentarer (3)

skrev Bjørn Sandåker

Ang. mitt endringsforslag av 26. februar - som jeg viser i de to kildene jeg har oppgitt som tillegg til forslaget, heter faren til Halfdan Jönsson "Marius". Vi ser av dåpsinnføringen i kirkeboka (kilde 1) at også farens etternavn er "Petersen".Siden det er en utbredt misforståelse at Halfdan Jönsson opprinnelig var svensk, synes jeg det er riktig å la disse to kildene ligge ved artikkelen.Første setning i 3. avsnitt har jeg kun endret fra "sønn" til "adoptivsønn". Jeg kunne forsåvidt endret siste ord fra "anleggsarbeider" til "gårdsgutt" istedet, og det er ikke noe problem for meg om redaksjonen velger å gjøre det slik, men jeg valgte denne løsningen fordi Halfdan kun kjente sin adoptivfar, Anders Bergdahl Jönsson.Når det gjelder lenken til kirkeboka så må man bla seg litt frem i registeret over fødte og døpte (innføringen her gjelder dåp), da systemet i Digitalarkivet ugyldiggjør spesifikke lenker til detaljsider i kirkebøkene etter 30 minutter. Klikk på lenken jeg har angitt; velg så s. 036 i den første gruppen, fødte og døpte; og bla en side frem, til s. 37; forstørr bildet til 150% størrelse for å se teksten bedre. Midt nede på siden finner man Halfdan og t.h. er begge foreldrene oppført.Lenken til folketellingen fører dog direkte til detaljsiden.

skrev Bjørn Sandåker

Digitalarkivet har endre lenkestrukturen sin siden jeg sendte inn kildereferanser til denne artikkelen. Dette medfører at de to øverste kildereferansene inneholder døde lenker. Derfor kommer det her et par endringer:

1. Digitalarkivet: Kirkebok for Levanger / Landsoknet: 1880-1911, Ministerialbok, s. 37 No. 15 - http://tinyurl.com/aahnwx

... endres til:

Digitalarkivet: Kirkebok for Levanger / Landsoknet: 1880-1911, Ministerialbok, s. 37 No. 15 - https://www.digitalarkivet.no/kb20060612090478

2. Digitalarkivet: Folketelling 1900 for 1720 Levanger, No. 2042 - http://tinyurl.com/bgqrft

... endres til:

Digitalarkivet: Folketelling 1900 for 1720 Levanger, No. 2042 - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037478002042 (tekst)
https://www.digitalarkivet.no/ft20110112170545 (skannet bilde)

I tillegg foreslår jeg at denne artikkelen oppdateres i samsvar med den på SNL - https://snl.no/Halfdan_J%C3%B8nsson - slik at navnet hans endres til "Jønsson" (15 steder, inkludert artikkeloverskriften), men at "Jönsson" blir stående igjen i adoptivfarens navn (Anders Begdahl Jönsson), fordi han var svensk, og i "Også kjent som"-navnet.

svarte Andreas Tjernshaugen

Takk for nyttig kommentar. Jeg har oppdatert lenkene, men ikke navnet. Artiklene fra Norsk biografisk leksikon - som denne - skal som hovedregel ligge uendret slik de sto på trykk, mens det er SNL-artiklene som holdes oppdatert, korrigeres og eventuelt utvides. Mvh. Andreas Tjernshaugen, redaktør

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg