Sivilingeniør og entreprenør. Foreldre: Blikkenslagermester Ole Henrik Henriksen (1849–1930) og Inga Mathilde Schjølberg (1859–1929). Gift 29.11.1918 med Hjørdis Bryn (29.8.1896–12.9.1964), datter av banksjef Karl Emil Kristian Bryn (1869–1942) og Petra Vangen (1869–1947).

Uttrykket “Bygg ditt land” kan stå som overskrift over Haakon Eeg-Henriksens liv. Han var en av de fremste drivkrefter i arbeidet med å bygge Norge så vel før som etter den annen verdenskrig.

Eeg-Henriksen – eller “Eegen”, som han gjerne ble kalt – ble uteksaminert fra Bergens tekniske skole 1910. Deretter tok han Krigsskolens nederste avdeling og ble vernepliktig offiser 1912. Samme år begynte han å studere ved Norges tekniske høgskole i Trondheim og tok eksamen som bygningsingeniør der 1915. Som sivilingeniør arbeidet han i noen år med betong i Schlesien (nå Śląsk, Polen) og Norge, før han 1922 etablerte egen virksomhet, H. Eeg-Henriksen, Ingeniør- og entreprenørforretning, med 25 000 kr i startkapital. Han var den første NTH-student som startet egen entreprenørforretning.

Allerede 1926 fikk han det betydelige oppdraget å flytte den 17 meter lange og 266 tonn tunge granittblokken som skulle bli Monolitten, fra Iddefjorden til Frognerparken i Oslo; et stykke ingeniørkunst uten sidestykke, som lot seg gjennomføre fordi Eeg-Henriksen hadde konstruert et bukkearrangement som kunne gå! Hele operasjonen kostet 74 000 kr – en enorm sum den gang, og tok flere uker.

1929 fikk bedriften, på grunn av forsering av et oppdrag, økonomiske problemer, og 1930 gikk Eeg-Henriksen fra å være et personlig firma over til å bli et aksjeselskap med Diderich H. Lund som likeverdig kompanjong.

Bedriften vokste fort. Oppdragene strømmet inn, men av en eller annen grunn hadde Eeg-Henriksen en forkjærlighet for vanskelige og utilgjengelige anlegg. I dette arbeidet ble rallarer leid inn til ulike typer arbeid, og Eegen hadde fra tidlig i sin karriere stor kjærlighet til denne yrkesgruppen; nettopp rallaren var i mange år entreprenørselskapets symbol. Eeg-Henriksens firma bygde veier og broanlegg, bolighus og idrettshaller, forretnings- og industribygg over det ganske land, og etablerte seg gjennom dette som en av de fremste og dyktigste entreprenører i Norge.

I 1930-årene gikk firmaet meget bra, men da krigen kom til Norge 1940, ble en rekke av firmaets løpende kontrakter sagt opp. Flere i ledelsen ble arrestert, og noen flyktet til Sverige. Eeg-Henriksen, som hadde som grunnholdning at firmaet ikke skulle påta seg oppdrag som hjalp tyskerne i kampen mot de allierte, ble som offiser internert i Tyskland. Firmaet arbeidet imidlertid for NSB og Nordlandsbanen.

Eeg-Henriksen var tilbake på kontoret 23. mai 1945. D. H. Lund var i de første etterkrigsårene opptatt med gjenreisningen av Finnmark, mens Eegen fra 1952 påtok seg arbeidet med å organisere det viktige Forsvarets Anleggsdirektorat. Entreprenørbedriften ble i mellomtiden drevet videre av andre dyktige medarbeidere. Lund forlot Eeg-Henriksen 1952 for å reise til India. Eegens medarbeidere fortsatte på egen hånd, men fra 1955 var gründeren tilbake. Han ledet firmaet frem til 1972 og fortsatte som styreformann til sin død 1974.

Eeg-Henriksen satt i utallige råd og utvalg, og var president i Den Norske Ingeniørforening 1948–52 og i Norges Forsvarsforening, formann i Bygg Ditt Land 1951–54 og ordfører i Norges Akademikersamband. For sin dyktige ledelse av Forsvarets Anleggsdirektorat ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1954.

Etter Eeg-Henriksens død fortsatte ekspansjonen, og selskapet ble børsnotert 1994. Året etter ble det overtatt av det svenske entreprenørkonsernet NCC, og heter fra 1999 NCC Norge AS.

Haakon Eeg-Henriksen var en entreprenørpioner. Han fikk ideer og tok initiativ – og gjennomførte tanker og prosjekter med klasse og kvalitet. Det er det som til sjuende og sist kjennetegner tjuagutten som også fusket i faget som tegner, poet og visesanger.

  • HEH 1973
  • minneord i Ingeniør-Nytt 6.9.1974
  • P. H. Pedersen: Fra Monolitten til Gardermoen. Eegen 75 år 1922–1997, 1997