Faktaboks

Gro Jessen
Født
28. mai 1938, Brunlanes (nå Larvik), Vestfold
Død
6. september 2003, Oslo
Virke
Tekstilkunstner
Familie
Foreldre: Skogbestyrer Hans Austeen (1897–1971) og Mary Jessen (1899–1998). Gift 1) 1962 med billedkunstner Arne Sørensen (1.11.1937–), sønn av Ole Sørensen og Astrid Braaten, ekteskapet oppløst 1965; 2) 1968 med forfatter Halvor Roll (30.3.1929–), ekteskapet oppløst 1977.
Gro Jessen
Gro Jessen
Av /NTB Scanpix ※.

Gro Jessen var en av Norges mest sentrale tekstilkunstnere i annen halvdel av 1900-tallet og regnes som en av nestorene innen stofftrykk og tekstildesign, samtidig som hun var en fornyer av tekstile uttrykksformer. Hun hadde sentrale oppgaver i fagpolitiske organer og i undervisningen i tekstil ved kunsthøgskolene i Norge.

Jessen vokste opp i grenda Omsland i Brunlanes, hvor faren var skogbestyrer. Her hadde hun nærkontakt med de store skogene og dyrelivet i dem. Hun tok realskoleeksamen i Larvik 1955 og deretter et år på Vestfold husflidskole. 1956–61 gikk hun på tekstillinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) i Oslo. Etter avlagt diplomeksamen fikk hun et stipend for å fortsette enda et år ved skolen.

Etter endt utdanning giftet Jessen seg med billedkunstneren Arne Sørensen, men ekteskapet ble oppløst etter bare tre år. I denne perioden startet hun med design, og 1964–65 var hun fast tilknyttet brukskunstsenteret PLUS i Fredrikstad som håndverker og designer. Senteret fungerte som designkontor, oppdrags- og produksjonsenhet for bl.a. industrien. Her ble det produsert håndverksprodukter ved flere ulike verksteder og i flere ulike materialer. Stofftrykk ble ved hjelp av PLUS kjent på et større marked.

Etter perioden ved PLUS drev Jessen eget verksted i Basarhallene i Oslo (sammen med Turid Holter 1966–70), og 1969 hadde hun sin første separatutstilling. I denne perioden var hun gift med lyrikeren Halvor Roll. Ved siden av arbeidet i eget verksted underviste hun ved SHKS 1973–78. Hun var professor II samme sted 1993–95, og 1997–98 vikarierte hun som professor ved Høgskolen for kunst, håndverk og design i Bergen. Så sterkt har hennes undervisningsinnsats preget norsk tekstilkunst og stofftrykk at studenter som studerte i hennes tid som lærer, er blitt kalt “Jessen-generasjonen”.

Jessen var aktiv i flere kunstnerorganisasjoner, bl.a. som styremedlem i foreningen Norske kunsthåndverkere. Hun var med på å starte fagbladet Kunsthåndverk og satt i redaksjonen der 1978–85. Hun var også medlem av en rekke innstillingskomiteer og juryer for utstillinger, og hun hadde mange oppdrag som kunstnerisk konsulent ved utsmykking av offentlige bygg.

Jessen utførte selv et stort antall utsmykninger, bl.a. ved Sentralsykehuset i Akershus, høyblokken i regjeringskvartalet i Oslo, Åsgården skole i Åsgårdstrand og Alta museum. Hun var jevnlig representert ved utstillinger i inn- og utland, og hun hadde også flere separatutstillinger, bl.a. retrospektive utstillinger i Galleri F 15 i Moss (1992) og Kunstnerforbundet i Oslo (1994) og utstilling under Festspillene i Bergen 1997. Hennes arbeider er innkjøpt av en rekke museer og institusjoner, som Riksgalleriet, Kunstindustrimuseet i Oslo, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, Norsk kulturråd og Utenriksdepartementet. 1994 fikk hun Kunsthåndverkprisen for arbeidet Solflekker og sorte hull, og hun ble tildelt Norske kunsthåndverkeres ærespris 2000.

Gro Jessens arbeid har alltid vært preget av nytenking og eksperimentering, som igjen har påvirket norsk tekstilkunst. Hun prøvde ut og videreutviklet en mengde ulike teknikker, som f.eks. flokking, luting/krepping og utbrenning. Etter hvert ble arbeidet preget av hennes fokus på farger og formmessig utprøving. Hennes arbeider beveget seg også fra å være typiske stofftrykkflak, via arbeider hvor hun “tapetserte” veggen, til iscenesettinger hvor tekstilene selv er veggene.

Kilder og litteratur

  • B. Waal: “Med tekstil som våpen. Samtale om stofftrykk”, i Bonytt 1967, s. 220–223
  • H. Danbolt: biografi i NKL, bd. 2, 1983
  • J. Haakestad: Norsk stofftrykk 1950–1985, Bergen 1990
  • K. Blehr: “To traumatiske anmeldelser”, i Kunsthåndverk nr. 1/1993
  • K. Stang: “Transparente effekter”, i Kunsthåndverk nr. 2/1994
  • “Kunsthåndverkprisen 1994”, i Kunsthåndverk nr. 3/1994
  • A. Schaffer: “Levende tekstil”, i Kunsthåndverk nr. 3/1997
  • J. Haakestad: Ariadnes tråd. Tekstile utsmykninger i Norge i det 20. århundret, Kristiansand 1998
  • samtale med Gro Jessen 2001